no
  • Ietekme uz apkalpošanu saistībā ar koronavīrusu Vairāk
  • Paziņojums par pakalpojumu izpildes traucējumiem sakarā ar situāciju UkraināVairāk
Pāriet uz galveno saturu

Pakalpojumu paziņojumi

Mūsu pakalpojumu izpildi var šad un tad traucēt nelabvēlīgi laikapstākļi, dabas katastrofas un citi ārpus mūsu kontroles esoši apstākļi. Aktīvu pakalpojumu izpildes traucējumu gadījumā turpmāk būs redzams paziņojums. Tāpat visu ups.com lapu augšdaļā būs redzama zelta krāsas paziņojuma josla. Ja turpmāk nav redzams paziņojums par pakalpojumu izpildes traucējumiem, UPS transporta tīkls darbojas ierastajā kārtībā.

Pakalpojuma paziņojumi paziņojums1/2