no
Pāriet uz galveno saturu

WorldShip ziņojumu centrs

Esiet sveicināti WorldShip® ziņojumu centrā. Šo sadaļu izmantos, lai informētu jūs par jaunumiem un funkcijām, kas uzlabos darbu ar WorldShip, tostarp WorldShip jaunajām iespējām. Ja jums ir jauna ziņa, Ziņu centra aploksnes ailē parādas oranža izsaukuma zīme, lai novirzītu jūs šeit.

WorldShip datu drošība — svarīga informācija par TLS 1.2. protokolu

TLS 1.0. un TLS 1.1. protokoliem ir zināma drošības ievainojamība, tāpēc mēs drīz pārtrauksim pieņemt datus, kas pārsūtīti no datoriem, kuros tiek izmantoti šie protokoli. Visiem datoriem, kuros jūsu uzņēmumā tiek izmantota WorldShip programmatūra, līdz 2019. gada septembra beigām Windows® reģistrā ir jāiespējo TLS 1.2. protokols. Pēc šī termiņa WorldShip vairs nespēs nosūtīt datus UPS un attiecīgi neļaus izdrukāt pārvadājuma pavadzīmes, kamēr datora reģistrā tiks iespējots TLS 1.2.

Tāpat arī vairākām WorldShip funkcijām nepieciešams, lai jūsu datorā — pārlūka Microsoft® Internet Explorer iestatījumos — būtu iespējots TLS 1.2. Ja pārlūka Internet Explorer iestatījumos nav iespējots TLS 1.2. protokols, šīs WorldShip funkcijas var nedarboties pienācīgi:

  • adrešu pārbaude;
  • pārvadājuma laika aprēķins;
  • kravas likme un pārvadājums;
  • bīstamu preču pārbaude;
  • inkrementālā PLD augšupielāde (ļoti svarīga eksporta pārvadājumiem).

Kas jums jādara

Jums vai uzņēmuma pilnvarotai personai ir nekavējoties jāpārbauda Windows® reģistrs un pārlūka Internet Explorer iestatījumi datoros, kuros tiek izmantota WorldShip programmatūra, un jānodrošina, lai ir iespējots TLS 1.2. drošības protokols. Tas jāveic kādam, kam piešķirtas Windows® administratora tiesības. Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar UPS WorldShip atbalsta komandu: ASV — zvanot pa tālruni 888-553-1118, citās valstīs un teritorijās — programmatūrā WorldShip atlasot cilni “Support” (Atbalsts), lai skatītu kontaktpersonu sarakstu.

Atpakaļ uz sākumu

WorldShip: Darba grupas konfigurācijas atjaunināšana

WorldShip ietver uzlabotas datu bāzes drošības funkcijas, kas atbilst Microsoft® grupas politikai. Mēs iesakam jums pēc iespējas ātrāk atjaunināt jūsu darba grupas (LAN) konfigurāciju, lai izmantotu šī uzlabojuma priekšrocības.

Atjauninot savu darba grupas konfigurāciju uz WorldShip, atcerieties, ka visu attālināto darbstaciju konfigurācija ir jāatjauno pēc administratora darbstacijas atjaunināšanas. Pēc administratora darbstacijas atjaunināšanas attālinātās darbstacijas nevar izmantot, kamēr tās arī nav atjauninātas. Gan administratora darbstacijai, gan attālinātai darbstacijai (-ām) ir jābūt uzstādītām vienādām WorldShip versijām.

Pateicoties WorldShip drošības uzlabojumiem, attālinātā darbstacija vairs automātiski nepieprasīs lietotājiem veikt atjauninājumu. Ja lietotājs mēģina lietot attālināto darbstaciju pirms tās atjaunināšanas, bet pēc tam, kad administratora darbstacija ir atjaunināta, tiks parādīts paziņojums, ka, veidojot savienojumu ar datu bāzi, radās kļūda. Šo kļūdu var atrisināt, atjauninot attālināto darbstaciju uz WorldShip.

Attālinātās darbstacijas WorldShip atjaunināšanas process

Lai sāktu attālinātās darbstacijas atjaunināšanu, atveriet WorldShip koplietojamo direktoriju/mapi (koplietojamo tīkla diska atrašanās vietu) attālinātā darbstacijā un palaidiet instalēšanas programmu WorldShip. Ja vēlaties, varat arī sākt atjaunināšanu, izmantojot WorldShip DVD vai tīmekļa lejupielādi.

Lejupielādēt WorldShip

Atpakaļ uz sākumu

WorldShip pārtrauks saderību ar Windows® neatbalstītajām versijām

Datu drošība ir ļoti svarīga kompānijai UPS, un mēs zinām, ka tā ir svarīga arī jūsu uzņēmumam. Microsoft® vairs neatbalsta Windows operētājsistēmas versijas, kuras vecākas par Windows 8. Datori, kuros darbojas šīs neatbalstītās versijas, var kļūt neaizsargātāki pret drošības riskiem un vīrusiem*.

Iesakām jums pārbaudīt visus datorus, kuros ir instalēta programma WorldShip, un pārliecināties, vai tie darbojas sistēmā Windows 8, Windows 8.1 vai Windows 10. Ja tā nav, jums būs jāatjaunina sava operētājsistēma.

WorldShip dublēšanas un instalēšanas process

Ja jūs atjaunojat savu operētājsistēmu vai pārvietojat instalēto WorldShip programmu uz jaunu datoru, iesakām instalēt jaunāko WorldShip versiju. Papildus efektivitātes un drošības ieguvumiem WorldShip sniedz piekļuvi arī visiem jaunākajiem UPS produktiem un pakalpojumiem. Šajās instrukcijās ir izskaidrots, kā dublēt datus un pabeigt instalēšanu:

WorldShip migrēšana uz jaunu datoru (tikai angļu valodā)

* Resurss: Microsoft https://www.microsoft.com/en-us/windows/windows-7-end-of-life-support-information

Atpakaļ uz sākumu

Bīstamo preču nosūtītāji

Kravas nosūtītājiem, kas pārvalda ķīmiskās tabulas, izmantojot ārēju datu bāzi vai importa/eksporta kartēšanu, pirms bīstamo kravu sūtījumu noformēšanas pabeigšanas ir jāpievieno jauni lauki, kas nepieciešami WorldShip 2017 un jaunākām versijām.

Uzziniet vairāk par Bīstamo preču sūtījuma noformēšanuAtvērt saiti jaunā logā

Atpakaļ uz sākumu