no
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraine...Vairāk
Pāriet uz galveno saturu

Pārvadāšanai aizliegto preču saraksts

Aizliegtās preces

Turpmāk norādītās preces ir aizliegts pārvadāt uz visām UPS apkalpotajām valstīm.

 • Munīcija (izņemot dokumenta “UPS Cenrādis/Pārvadašanas noteikumi – Amerikas Savienotās Valstis” 136. lapas sākumā skaidri norādītās preces)
 • Bankas vekseļi, banknotes un valūta (izņemot monētas)
 • Līķi, kremētas vai sadalījušās mirstīgās atliekas
 • Pirotehnika
 • Bīstamie atkritumi
 • Ziloņkauls
 • Marihuāna, tostarp medicīniskai lietošanai paredzēta marihuāna
 • Pastmarkas
 • Haizivs spuras
 • Tiesību aktos aizliegtie pārvadājumi
 • Rokas pulksteņi, kuru vērtība pārsniedz 500 USD

Tāpat aizliegts pārvadāt: preces, kuras ir noformētas ATA karnetes veidā un visu veidu pagaidu eksports un imports; preces, kuras ir noformētas kā FCR, FCT un CAD (Samaksa skaidrā naudā, uzrādot dokumentu) sūtījumi; sūtījumi ar slēptiem defektiem, kas pēc savas būtības var izraisīt piesārņojumu vai kaitējumu vai miesas bojājumus cilvēkiem, precēm vai aprīkojumam; preces, kuru pārvadāšana ir aizliegta izcelsmes, tranzīta vai galamērķa valsts tiesību aktos (piem., ziloņkauls un tā izstrādājumi); preces, kurām ir piemērojams akcīzes nodoklis vai kurām ir nepieciešams nodrošināt īpašus apstākļus, drošības pasākumus vai saņemt atļaujas. Saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem noteiktas preces var būt atļauts transportēt tikai konkrētos apstākļos un noteiktas preces ir aizliegts transportēt ar gaisa transportu (piem., šķidrumi stikla traukos).

Nosūtītājs ir atbildīgs par katrā valstī spēkā esošo piemērojamo valsts tiesību aktu un normatīvu ievērošanu.
Muitas vai citu valsts iestāžu pārstāvji var pārbaudīt sūtījumus, tādējādi izraisot piegādes aizkavēšanos.

Mēs paturam tiesības atteikt vai atlikt jebkuras tādas pakas pārvadāšanu, uz kuras nav norādīta detalizēta nosūtītāja un saņēmēja kontaktinformācija, kā arī tādu preču transportēšanu, kuras, mūsuprāt, nav piemērotas pārvadāšanai vai nav pārvadāšanas vajadzībām atbilstoši aprakstītas, klasificētas vai iesaiņotas un marķētas un kurām nav pievienota nepieciešamā dokumentācija.

UPS nepārvadā izcelsmes vai galamērķa valsts federālās, štata vai vietējās valdības tiesību aktos vai normatīvos aizliegtas preces, vai tādas preces, kuru transportēšanas gadījumā varētu tikt pārkāptas jebkuras eksporta, importa vai cita veida tiesību normas vai tiktu apdraudēta mūsu darbinieku, ekspeditoru vai apakšuzņēmēju drošība vai transportlīdzeklis, vai kuras, mūsuprāt, varētu piesārņot, sakrāsot vai citādi bojāt citas preces vai aprīkojumu, vai kuras no saimnieciskā vai operatīvā viedokļa nav piemērotas transportēšanai.

Aizliegto preču sūtīšana, pamatojoties uz savstarpēju līgumu ar UPS

UPS pieņem pārvadāšanai noteiktas aizliegto preču sarakstā iekļautās preces, ja ar nosūtītāju ir noslēgts līgums, kurā ietverts fiksēts apjoms un atrunāta spēja ievērot visas piemērojamās tiesību normas.

Mēs varam uzņemties pārvadāt turpmāk norādītās preces, pamatojoties uz noteiktiem kritērijiem.

 • Alkoholiskie dzērieni
 • Savvaļas dzīvnieku izcelsmes produkti (piem., perlamutra inkrustācijas, čūskādas rokas pulksteņu siksniņas)
 • Priekšmeti ar augstu/neparastu vērtību
 • B kategorijas bioloģiskās vielas, cilvēku vai dzīvnieku izcelsmes paraugi, uz kuriem attiecas atbrīvojums
 • Bīstamas preces
 • Šaujamieroči un aukstie ieroči (tostarp inerti sprāgstvielu ieroči un to reprodukcijas)
 • Kažokādas
 • Zelts un citi dārgmetāli
 • Dzīvi dzīvnieki
 • Ātrbojīgas preces
 • Personiskās mantas
 • Augi
 • Sēklas
 • Tabaka

Ne visas preces ir iespējams sūtīt uz visām valstīm.

Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar vietējo UPS biroju.

UPS nepieņam pārvadāšanai aizliegtas preces. Neskarot nevienu citu šajos noteikumos vai UPS Pārvadāšanas noteikumos ietverto punktu, ja UPS atklāj, ka paka satur jebkādas aizliegtās preces, papildus jebkurai citai piemērojamajai maksai jums būs jāmaksā UPS minimālā administrācijas piemaksa 120 GBP apmērā. Jūsu veikta šādas maksas samaksa nekādā veidā neierobežo un neizslēdz jūsu atbildību UPS priekšā par UPS Pārvadāšanas noteikumu pārkāpumu, kā arī nenozīmē to, ka UPS uzņemas jebkādu atbildību vai atsakās no jebkādām tiesībām attiecībā uz šādām aizliegtajām precēm.

Sazināties ar UPS