no
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraine...Vairāk
Pāriet uz galveno saturu

Importēt aizliegtos priekšmetus

Aizliegtās preces

Mēs nepārvadājam šādas preces:

 • Alkoholiskie dzērieni
 • Dzīvnieku āda (kas nav mājas dzīvnieki)
 • Ļoti vērtīgi priekšmeti (piemēram, mākslas darbi, senlietas, dārgakmeņi, zelts un sudrabs)
 • Bīstamas preces/bīstami materiāli
 • Šaujamieroči
 • Zvērādu izstrādājumi
 • Ziloņkauls un ziloņkaula produkti
 • Dzīvi dzīvnieki
 • Nauda un žirējami priekšmeti
 • Ātrbojīgas preces
 • Personiskās mantas (izņemot uz ASV)
 • Augi
 • Pornogrāfiskus materiālus
 • Sēklas
 • Īpašas vērtības markas
 • Tabaka un tabakas produkti
 • Ātsevišķi sūtāma bagāža

Atsevišķās valstīs ir vēl papildus preces, kuras ir aizliegtas vai kurām nosūtīšanas gadījumā piemērojami noteikti ierobežojumi. Sūtītājs ir atbildīgs par spēkā esošo, piemērojamo valsts tiesību aktu un normatīvu ievērošanu katrā valstī. Sūtītājam ir arī jāpārbauda katras valsts sarakstu ar importēšanai aizliegtajām precēm.

UPS saglabā tiesības atteikties vai pārtraukt jebkāda veida paku pārvadāšanu, uz kurām nav norādīta detalizēta sūtītāja un saņēmēja kontaktinformācija, un preču transportēšanu, kuras, mūsuprāt, nav piemērotas transportēšanai vai nav transportēšanai atbilstoši aprakstītas, klasificētas vai iesaiņotas un marķētas un tām nav pievienota nepieciešamā dokumentācija.

UPS neveiks preču pārvadājumus, kuras ir aizliegtas ar izcelsmes vai galamērķa valsts federalās, štata vai vietējās valdības tiesību aktiem vai normatīviem, vai kuru transportēšanas gadījumā varētu tikt pārkāptas jebkāda veida eksporta, importa vai cita veida tiesību norma vai tikt apdraudēta mūsu darbinieku, aģentu un apakšuzņēmēju drošība vai transportlīdzelis, vai kuras, mūsuprāt, varētu piesārņot, sabojāt vai citādi bojāt citas preces vai aprīkokujumu, vai kuras no saimnieciskā vai darbības viedokļa nav piemērotas transportēšanai.

Aizliegto preču sūtīšana, pamatojoties uz līgumu ar UPS:

Noteiktas aizliegto preču sarakstā ietvertās preces UPS akceptē nosūtīšanai, ja ar sūtītāju ir noslēgts līgums, kurā ietverts fiksēts apjoms un atrunāta spēja īstenot visu piemērojamo tiesību normu prasības.

Ne visas preces ir iespējams sūtīt uz visām valstīm.

Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar vietējo UPS biroju.

UPS nepārvadā aizliegtas preces. Neskarot citus nosacījumus šajos noteikumos vai UPS Pārvadāšanas noteikumos, ja UPS nonāk informācija, ka sūtījumā ir aizliegtas preces, jums ir jāmaksā UPS papildu minimālā administratīvā maksa 130 EUR apmērā papildus jebkurām citām piemērojamām izmaksām. Veiktā samaksa nekādā veidā neizslēdz un neatbrīvo jūs no atbildības par UPS Pārvadāšanas noteikumu pārkāpumu, kā arī nenozīmē, ka UPS uzņemas atbildību vai atsakās no jebkādām tiesībām attiecībā uz šādām aizliegtām precēm.

Sazināties ar UPS