no
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine...Vairāk
Pāriet uz galveno saturu

Apjoma svars

Ja jūsu pakai ir liela izmēra-svara attiecība, ir noderīgi aplūkot tās apjoma svaru, aprēķinot sūtījuma tarifus.

Uzziniet vairāk par apjoma svaru

Lai noteiktu, kuru svaru izmantot tarifa noteikšanai, ir nepieciešams saprast, kuri noteikumi ir piemērojami. Apjoma svars atspoguļo pakas blīvumu, kas ir telpas apjoms, kuru paka aizņem attiecībā pret faktisko svaru. Apjoma svars ir piemērojams visiem UPS iekšzemes un starptautiskajiem pakalpojumiem. Apmaksājamais svars ir svars, kuru izmanto tarifa aprēķināšanai. Iekšzemes un starptautiskajiem pakalpojumiem apmaksājamais svars būs lielāks par apjoma svaru, salīdzinot ar faktisko svaru. Apjoma svara aprēķina metode var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma.

Pakas, kuras pārsniedz UPS svara un izmēru robežvērtības, nepieņem transportēšanai. Ja UPS sistēmā pieejams, tad šādām pakām ir piemērojama maksa par maksimālo robežvērtību pārsniegšanu.

Atpakaļ uz sākumu

Kā izmērīt jusu pakas kubisko izmēru

Aprēķiniet pakas izmēru kubikcentimetros, reizinot augstumu ar garumu un platumu. Noapaļojiet izmēru līdz tuvākajam veselajam skaitlim centimetros. Iegūtais rezultāts ir jūsu pakas kubiskais izmērs.

Measuring Cubic Size
Atpakaļ uz sākumu

Kā aprēķināt apjoma svaru

Apjoma svaru var aprēķināt kā apmaksājamo svaru, ja apjoma svars pārsniedz pakas faktisko svaru.

  • Faktiskā svara noteikšana: Izmantojiet standarta mērogu, lai noteiktu pakas faktisko svaru. Daļskaitļus noapaļojiet līdz tuvākajam skaitlim, kas atbilst puskilogramam.
  • Apjoma svara noteikšana: Daliet savas pakas izmēru kubikcentimetros ar 5000. Daļskaitļus noapaļojiet līdz tuvākajam skaitlim, kas atbilst puskilogramam.
  • Apmaksājamā svara noteikšana: Salīdziniet pakas faktisko svaru ar apjoma svaru. Lielākais no šiem svariem ir uzskatāms par apmaksājamo svaru un to ir jāizmanto tarifa aprēķināšanai.

Daudzu paku sūtījumiem apmaksājamais svars ir visu sūtījumā ietverto paku kopsumma.

Atpakaļ uz sākumu

Lielas pakas nosacījumi

Par Lielo paku uzskata UPS paku, ja tās garums plus apkārtmērs [(2 x platums) + (2 x augstums)] kopā pārsniedz 300 cm, bet ir mazāks par UPS noteikto maksimālo izmēru 400 cm.

Atpakaļ uz sākumu

Lielgabarīta pakas piemaksa

Lielgabarīta pakas piemaksa piemēros katrai UPS pakai, ja tās garums plus apkārtmērs [(2 x platums) + (2 x augstums)] kopā pārsniedz 300 cm, bet ir mazāks par UPS noteikto maksimālo izmēru 400 cm.

Lielgabarīta pakām piemēro minimālo (apmaksājamo) svaru 40 kgs - papildus Lielgabarīta pakas piemaksai.

Ja ir piemērots papildu Lielgabarīta pakas piemaksa, netiek piemērota maksa par administratīvajiem pakalpojumiem.

Atpakaļ uz sākumu