no
 • Service impacts related to Coronavirus ...Vairāk
 • UPS Expedited and Worldwide Express Freight shipments from Europe to the U.S. experiencing delays...Vairāk
Pāriet uz galveno saturu

UPS Atgriešanas pakalpojumi®

Instrukcijas faktūrrēķinam

Rēķinā ietverto informāciju izmantos atmuitošanai un lai novērtētu, vai galamērķa valstī ir nepieciešams piemērot kādas nodevas vai nodokļus.

Lūdzu, ievadiet šādu informāciju:

 1. Ievadiet pilnu sūtītāja nosaukumu (vārdu, uzvārdu) unadresi (parasti tas ir eksportētājs) sadaļā "Sūtītāja informācija".
  • Pārliecinieties, ka ir norādīts kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālruņa numurs.
  • Ievadiet nodokļu maksātāja vai PVN maksātāja numuru, ja tāds ir pieejams.
 2. Ievadiet preču saņēmēja pilnu nosaukumu (vārdu, uzvārdu) un adresi sadaļā "Saņēmējs".
  • Norādiet galamērķa valsti, provinci/apgabalu un pasta indeksu.
  • Lai nodrošinātu ātru atmuitošanu un piegādi, ir nepieciešams norādīt kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru.
  • Ja nepieciešams, norādiet saņēmēja/pilnvarotā preču saņēmēja nodokļu maksātāja vai PVN maksātāja numuru.  Numuru var norādīt atgriešanas pakā vai uz pakas etiķetes.
 3. Ievadiet datumu.
 4. Ja nepieciešams, ievadiet pasūtījuma uzdevuma, rēķina vai atgriešanas apliecinājuma numuru (pārbaudiet atgriešanas pakā iekļauto dokumentāciju, kas saņemts no atgriešanas pakalpojumu sniedzēja).
 5. Norādiet tirdzniecības nosacījumus (Starptautiskajā tirdzniecībā lietotie līgumu bāzes noteikumi), kas pamato rēķina ietverto kopējo summu.  Piemēram, cena un vedmaksa (CFR) un cena, apdrošināšana un vedmaksa (CIF).
 6. Norādiet eksportēšanas iemeslu.  Piemēram, remonts, atgriešana, nepareizs izmērs, atgriešana novērtēšanai, pārdošana un pagaidu imports.
 7. Atstājiet sadaļu "Pārdots:" neaizpildītu.
 8. Ievadiet pilnīgu aprakstu un vērtību katras atsevišķās vienības vai preces sastāvdaļai.  Izvairieties no tādām vispārinātām norādēm kā "detaļas, "paraugi" vai "apģērbi".  Individuālājā aprakstā noteikti ir jābūt norādītam, kas tas ir par priekšmetu, no kā tas ražots un kam paredzēts.
 9.     Katram priekšmetam norādīet šādu informāciju:
  • Vienību skaits: Katra priekšmeta vai preces veida skaits.
  • Mērvienība: Piemēram, gab., ducis un kastes.
  • Saskaņoto tarifu kods: Katras preces klasifikācija.  Ievadiet, ja zināms vai pieejams.
  • Izcelsmes valsts: Valsts/teritorija, kurā prece ir ražota.
  • Vienības vērtība: Monētārā vērtība, kas atspoguļo katras preces vērtību vai cenu.  Paraugiem vai precēm bez komerciālas vērtības muitas vajadzībām ir jānorāda nominālo vai faktisko tirgus vērtību.
  • Kopējā vērtība: Vienību skaita, kas pareizināts ar vienības vērtību, kopsumma.
  • Apmaksas valūta: Piemēram, šādas valūtas USD = ASV dolārs, EUR = eiro un CAD = Kanādas dolārs.
 10. Ja nepieciešams, ievadiet papildu komentārus. Tā būs papildu informācija par preci.  Īpašas, atbilstošas norādes par preces īpatnībām var būt šādas  "preci atgriež remonta nolūkos un norādītā vērtība ir tikai muitas vajadzībām" vai "preci uz laiku importē".
 11. Ievadiet deklarācijas apliecinājumu. Rakstisks paskaidrojums, kāds ir nepieciešams ASV. To norāda rēķinā precēm, kurām nepieciešama licence, piemērojama atkāpe no licences pienākuma vai piemērojami atkāpes nosacījumi kā tādi.  Mēs iesakām norādīt rēķinā šo apliecinājumu saistībā ar visām precēm.
 12. Ievadiet rēķina pozīcijas kopsummu. Katras rēķina pozīcijas kopsumma.
 13. Ja nepieciešams, norādiet atlaidi vai rabatu. Tā ir summa, kas atskaitāma no kopējās vērtības.
 14. Ievadiet vedmaksu vai transportēšanas maksu, ja zināma. Tās ir transportēšanas izmaksas. Ja tās ir ietvertas rēķina kopsummā, norādiet IETVERTS. Pārējos gadījumos atstājiet neaizpildītu.
 15. Norādiet apdrošināšanas izmaksas, ja zināmas. Tā ir summa, kuru izmaksā, lai segtu aizvietošanas izmaksas. Ja tās ir ietvertas rēķina kopsummā, norādiet IETVERTS. Pārējos gadījumos atstājiet neaizpildītu.
 16. Norādiet citas izmaksas vai papildu izmaksas, ja zināmas.
 17. Ievadiet rēķina kopējo summu. Tā ir visu rēķinā minēto summu kopsumma.
 18. Nodrošiniet sūtītāja parakstu un uzrunu un norādiet parakstīšanas datumu. Šī informācija ir nepieciešama visiem starptautiskajiem sūtījumiem.
 19. Norādiet sūtījumā ietverto paku kopējo skaitu.
 20. Ievadiet sūtījumā ietverto paku kopējo svaru. Kopējo svaru ir jānorāda kilogramos vai mārciņās.
 21. Pievienojiet atgriežamajam sūtījumam vienu rēķina oriģinālu un divas kopijas.
 22. Parakstiet rēķinu un sūtījuma pavadzīmi.