no
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraine...Vairāk
Pāriet uz galveno saturu

UPS My Choice pakalpojuma sniegšanas noteikumi

(1) Galvenie noteikumi.  Jūsu UPS My Choice® pakalpojumu (“Pakalpojumu”) lietošanu nosaka šie Pakalpojuma sniegšanas noteikumi (ieskaitot visus turpmāk minētos papildu noteikumus) (turpmāk tekstā “Noteikumi”) un turpmāk minētie dokumenti, no kuriem katrs ar šo atrunu ir skaidri iekļauts šajos Noteikumos un tiek piemērots, ciktāl to maina šādi Noteikumi:

 • konkrētajai atrašanās vietai vai valstij raksturīgais(-ie) dokuments(-i), kas apraksta UPS® pakalpojumus mazām pakām un kravas pārvadājumiem, kas pieejami jūsu atrašanās vietā vai valstī
 • UPS tarifs/noteikumi un nosacījumi šādiem pakalpojumiem (“UPS noteikumi un nosacījumi”)1
 • piemērojamā UPS likmes un pakalpojuma ceļvedis vai pakalpojuma un likmes ceļvedis (“UPS ceļvedis”)2; (Piezīme: UPS ceļvedis un UPS Noteikumi un nosacījumi kopīgi tiek saukti par “Tarifu”)
 • UPS Tehnoloģiju līgums3
 • Pakalpojuma apraksts, kas pieejams UPS My Choice® mājas lapā4, kas ir spēkā pakalpojuma sniegšanas brīdī; u
 •     UPS konfidencialitātes paziņojums5.

1. Skatīt UPS Noteikumus un nosacījumus

2. Skatīt UPS ceļvedi

3. Skatīt UPS Tehnoloģiju līgumu

4. UPS My Choice® mājas lapa

5. Skatīt UPS konfidencialitātes paziņojumu

Dokumenti, kuri apraksta Pakalpojumu un UPS pakalpojumus, UPS Noteikumi un nosacījumi, UPS ceļvedis, UPS Tehnoloģiju līgums un UPS konfidencialitātes paziņojums, kopā saukti “Piemērojamie noteikumi”, un jebkurš vai vairāki no šiem Piemērojamiem noteikumiem vai jebkura to daļa var tikt mainīta bez brīdinājuma. Pakalpojuma izmantošanai ir tieši attiecināmi jebkādi noteikumi, kas attiecas uz šķīrējtiesu, kas ietverti Piemērojamos noteikumos, un tie attieksies uz jebkādām un visām prasībām, kas izriet no UPS sniegtajiem pakalpojumiem vai ir saistītas ar tiem.

Jūs skaidri apliecināt, ka pārskatījāt, sapratāt un piekrītat Noteikumiem un to piemērošanai. Pretrunu gadījumā starp šiem Noteikumiem un citām Piemērojamo noteikumu daļām, šie Noteikumi ir prioritāri attiecībā uz Pakalpojumu. Atkarībā no atrašanās vietas vai valsts, kur pārvadājums tiek nodots UPS pārvadāšanai, termins “UPS” nozīmē attiecīgo uzņēmumu, kas noteikts saistītajos Piemērojamos noteikumos. UPS var iesaistīt apakšuzņēmējus (piemēram, citus UPS pilnvarotos pārvadātājus), lai izpildītu pakalpojumus un līgumus gan savā vārdā, gan to darbinieku, aģentu un apakšuzņēmēju vārdā, no kuriem katrs gūst labumu no šiem Noteikumiem

Jūs apstiprināt, ka esat pārsniedzis juridiskās piekrišanas vecumu jūsu atrašanās vietā vai valstī un esat rīcībspējīgs un tiesībspējīgs. Izmantojot Pakalpojumu, jūs piekrītat šiem Noteikumiem. Ne katrs Pakalpojuma elements ir pieejams katrā UPS apkalpotajā atrašanās vietā vai valstī. Īpašie UPS My Choice® pakalpojumi, kas jums pieejami kā Pakalpojuma daļa, ir tie, kas tiek parādīti, piesakoties UPS My Choice® kontā. Šie Noteikumi attiecas uz visiem Pakalpojuma aspektiem, ko UPS piedāvā jūsu atrašanās vietā vai dzīvesvietas valstī. Ja darbojaties kā patērētājs, šie Noteikumi nedrīkst ietekmēt jūsu likumīgās tiesības (ja tādas ir), kuras nevar atcelt saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem

Jūs varat informēt UPS par savām saziņas preferencēm (“Saziņas preferences”), atjauninot UPS konta profilu, lai tas atspoguļotu jūsu saziņas preferences vai izpildīt UPS konfidencialitātes paziņojumā sniegtos norādījumus.

(2)Autorizācija un piekrišana.

 1. Vispārīga informācija.  Izmantojot Pakalpojumu pakai, jūs apliecināt un garantējat, ka (i) nosūtītājs ir atļāvis mainīt nosūtītāja piegādes norādījumus, tostarp novirzīt pakas piegādi uz citu adresi, atļaut pakas izlaišanu, aizkavēt piegādi, mainīt nosūtītāja izvēlēto pakalpojumu vai pakalpojuma līmeni, vai pārcelt piegādi, un saņemt iepriekšēju paziņojumu un piegādes informāciju par paku, un (ii) esat ieguvis visas citas pilnvaras, atļaujas un piekrišanas, kas nepieciešamas Pakalpojuma priekšrocību pasūtīšanai, izmantošanai vai saņemšanai saskaņā ar šiem Noteikumiem.
 2.   Atstāt pie kaimiņa.  UPS My Choice® funkcija “Atstāt pie kaimiņa” ļauj jums atstāt savas pakas pie kaimiņa īsas vai ierobežotas pastaigas attālumā no sākotnējās galamērķa adreses.  UPS var izvēlēties atbalstīt vai neatbalstīt lūgumu izmantot pakalpojumu “Atstāt pie kaimiņa” pēc saviem ieskatiem un neierobežoto rīcības brīvību.  Ja izvēlaties iespēju paku “Atstāt pie kaimiņa” (tādā apmērā, kādā tas ir pieejams UPS jūsu atrašanās vietā vai dzīvesvietas valstī), tiek piemēroti tālāk minētie noteikumi.  Mēs lūgsim jums sniegt šādus personas datus par savu kaimiņu: vārds un adrese.  Jūs piekrītat informēt jebkuru norādīto kaimiņu par to, ka viņa dati tiek apstrādāti, lai piegādātu jūsu pakas, un saņemt piekrišanu no jebkura kaimiņa, pirms jūs kopīgojat šāda kaimiņa vārdu, adresi, e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru (ja piemērojams) ar UPS un ļaujat UPS sazināties ar šādu kaimiņu; un jūs apliecināt un garantējat, ka esat šāda kaimiņa pilnvarots, lai dalītos šādās detaļās.  Jūs joprojām esat atbildīgs par jūsu sniegto informāciju, tostarp informāciju par savu kaimiņu.  Jums ir arī jāinformē jebkurš kaimiņš, kuru jūs norādījāt, ka (i) UPS ir šāda kaimiņa personas datu galvenais datu apstrādes speciālists, kurus UPS apstrādās iepriekšminētajam mērķim, un (ii) šādam kaimiņam būs tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos.  Ja jūs vai jūsu kaimiņš mūs informē, ka jūsu kaimiņš nevēlas saņemt jums adresētas pakas, mēs veiksim saprātīgus pasākumus, kas tobrīd pieejami UPS, lai izpildītu šo pieprasījumu.
 3. Pakalpojums "Autorizēt piegādi bez paraksta" ir apstiprināts.  UPS My Choice® pilnvaroto pārvadājumu izsniegšanas funkcija ļauj jums tiešsaistē izsniegt atļauju UPS, lai piegādātu pakas bez paraksta, ja nebūsiet uz vietas, lai parakstītos personīgi.  Izvēloties Pilnvaroto pārvadājumu izsniegšanas pakalpojumu, jūs skaidri pilnvarojat UPS izsniegt jums adresētas pakas jūsu norādītā adresē, ja neviens nav klātesošs piegādes brīdī, un apliecināt un garantējat, ka esat pilnvarots izsniegt atļauju paku atstāt izvēlētā atrašanās vietā.  UPS veiks tikai vienu piegādes mēģinājumu un nelūgs parakstīties, veicot piegādi.  UPS piegādes reģistrs tiks uzskatīts par pārliecinošu piegādes apstiprinājumu.  Izvēloties "Autorizēt piegādi bez paraksta" pakalpojumu, jūs piekrītat, ka paka tiks izsniegta vietā, par kuru esat vienojies.  Jūs piekrītat uzņemties jebkādu izrietošu atbildību un atbildību par jebkādiem pakas zaudējumiem vai bojājumiem, kā arī par jebkādiem pakas radītiem zaudējumiem vai bojājumiem, pat trešajām personām, pēc pakas izsniegšanas attiecīgajā adresē.  UPS saglabā vienīgo un neierobežoto rīcības brīvību, lai izpildītu jūsu Pilnvaroto pārvadājuma izsniegšanas pieprasījumu (un var to arī noraidīt, piemēram, saistībā ar piegādes nosacījumiem, piemēram, nelabvēlīgiem laika apstākļiem vai drošības apsvērumu dēļ).  Pakalpojums "Autorizēt piegādi bez paraksta" var nebūt pieejams, ja nosūtītājs ir norādījis, ka jūsu pakai ir nepieciešams pieaugušo paraksts, vai ja nosūtītājs to nav atļāvis kā piegādes iespēju.

   
 4. Ģimenes locekļu autorizācija. UPS My Choice® Ģimenes locekļu autorizācijas funkcija ļauj jums koplietot savus UPS My Choice® ieguvumus ar ģimenes locekļiem.  Ģimenes loceklis ir persona, kas dzīvo tajā pašā adresē, kurā dzīvojat jūs, kurai ir tāds pats uzvārds kā jums un kurš ir jūsu radinieks vai ir precējies ar jums.  Tiktāl, ciktāl UPS darījis pieejamu jūsu atrašanās vietā vai dzīvesvietas valstī, jums ir atļauts pievienot savai UPS My Choice® dalībai Ģimenes locekli, kas uzturas jūsu galvenajā dzīvesvietā, kura ir piesaistīta jūsu UPS My Choice® piegādes adresei.  Izmantojot Pakalpojumu pakai, jūs apliecināt un garantējat, ka esat ar jūsu dalību saistīto Ģimenes locekļu pilnvarots veikt darbības, kas saistītas ar Ģimenes locekļu pārvadājumiem, tostarp sūtījumu progresu apskatīšanu, piegādes brīdinājumu iestatīšanu un piegādes instrukciju noteikšanu.  Jūs piekrītat, ka jums ir jāsaņem piekrišana no jebkura Ģimenes locekļa, pirms jūs pievienojat šādus Ģimenes locekļus savai UPS My Choice® dalībai, un tādējādi sniedzat Ģimenes locekļa(-u) vārdu(-us) un adresi(-es) UPS.
 5.     Atļauja atstāt atrašanās vietā.  UPS My Choice® funkcija “Atļauja atstāt atrašanās vietā” ļauj norādīt noteiktas atrašanās vietas, kurās vēlaties, lai mūsu kurjers atstāj jūsu paku.  Tiktāl, ciktāl UPS piedāvā jūsu atrašanās vietā vai dzīvesvietas valstī, ja jūs izvēlaties pakalpojumu “Atstāt atrašanās vietā” un norādāt, ka paka ir jāatstāj konkrētai personai, vai arī ja izvēlaties pakalpojumus “Atstāt pie kaimiņa” vai “Izsniegt pret autorizētu parakstu”, jūs piekrītat, ka pakas atstāšana saskaņā ar jūsu norādījumiem uzskatāma par piegādi.  Jūs piekrītat uzņemties atbildību par jebkādiem pakas zaudējumiem vai bojājumiem, kā arī par pakas radītajiem zaudējumiem vai bojājumiem, pat trešajām personām, pēc tam, kad iepakojums ir izsniegts saskaņā ar jūsu norādījumiem vai arī “Izsniegt pret autorizētu parakstu” gadījumā pēc saņēmēja ieskatiem.  Pakalpojums “Atstāt atrašanās vietā” var nebūt pieejams, ja nosūtītājs ir norādījis, ka jūsu pakai ir nepieciešams pieaugušo paraksts, vai ja nosūtītājs to nav atļāvis kā piegādes iespēju.

(3) Maksas un nodevas.  Jūs piekrītat samaksāt jebkādas ar Pakalpojumu saistītās piemērojamās maksas un nodevas, kas var ietvert darījuma izmaksas par paku, vai saskaņā ar jūsu izteiktām preferencēm attiecībā uz noteiktiem Pakalpojumiem, tostarp, bez ierobežojumiem un tādā apmērā, kāds ir pieejams jūsu atrašanās vietā vai dzīvesvietas valstī, “Piegādāt paku citā dienā”, “Piegādāt paku uz citu adresi”, “Atkārtota piegāde uz manu adresi”, “Veikt trīs piegādes mēģinājumus uz manu adresi” un citiem pakalpojumiem, kurus UPS pēc saviem ieskatiem un bez ierobežojuma var darīt pieejamus jūsu atrašanās vietā vai dzīvesvietas valstī.  Ja tiek pieprasīti jebkādi Pakalpojumi un pakas pārsūtīšana vai piegāde ārpus oriģinālās saņēmēja adreses sākotnējās piegādes zonas (piegādātāja adrese, kuru sākotnēji norādījis nosūtītājs), tiek piemērotas papildu pārvadāšanas izmaksas.  Transporta izmaksas (ja tādas ir) tiks aprēķinātas pēc piemērojamās likmes starp sākotnējo adresāta adresi un novirzīto adresi tādā apjomā, kādā norādīts saistībā ar jūsu pieprasījumu.

Saistībā ar Pakalpojuma būtību sākotnējais piegādes garantiju laiks un UPS apkalpošanas garantija/Naudas atgriešanas garantija (ciktāl tas ir pieejams jūsu atrašanās vietā vai dzīvesvietas valstī) neattiecas uz Pakām, uz kurām attiecas Pakalpojums. UPS var jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt jebkuras maksas un/vai nodevas, kas attiecas uz Pakalpojumu, ievērojot jebkādas paziņošanas prasības, kas tiek piemērotas saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Papildu maksas un nodevas netiks noteiktas pakām, kurām UPS nespēj nodrošināt pieprasīto Pakalpojumu.

Ja vēlaties izvēlēties UPS piedāvātos pakalpojumus savā atrašanās vietā vai dzīvesvietas valstī, kurā ir iekļautas papildu maksas un/vai nodevas, jūs varat reģistrēt kredītkartes numuru vai izvēlēties citu maksājumu veidu, piesakoties savā UPS kontā, izmantojot www.ups.com6, piekļūstot sava konta profila iestatījumiem un atlasot “Apmaksas iespējas”.  Jūs pilnvarojat UPS automātiski iekasēt no maksājuma kartes vai cita maksājuma veida, kas norādīts jūsu UPS konta profila sadaļā “Apmaksas iespējas”, visas piemērojamās maksas un nodevas, kā arī turpināt iekasēt šīs summas no šī maksājuma veida, kad tās rodas, līdz jūs atsaucat savu atļauju.  Jūs varat mainīt maksājuma veidu vai anulēt savu pilnvaru, izvēloties sadaļu “Apmaksas iespējas” savā UPS konta profilā un veicot vēlamās izmaiņas.  UPS var būt nepieciešamas līdz 10 kalendārās dienas, lai apstrādātu jebkādas izmaiņas jūsu maksājuma atļaujā vai tās atsaukumu.

6. Apmeklēt ups.com

(4) Piegādāt uz UPS Access Point® atrašanās vietu.  UPS Access Point® atrašanās vieta ir neatkarīgi piederoša un vadīta uzņēmējdarbība, ko UPS izraudzījies, kur saņēmējs vai cits saņēmējs, ja tas ir pieejams jūsu atrašanās vietā vai dzīvesvietas valstī, var saņemt paku.
 

Pakas, kas var tikt saņemtas piegādei UPS Access Point® atrašanās vietā, ir pakļautas ierobežojumiem, ieskaitot, bet ne tikai attiecībā uz svaru un lielumu, kā arī faktisko un deklarēto vērtību, kā noteikts UPS Access Point® atrašanās vietu ceļvedī7. Pirms jebkura pārvadājuma izsniegšanas UPS Access Point® atrašanās vietā jums vai citam pilnvarotam saņēmējam, jums vai pilnvarotajam saņēmējam var prasīt uzrādīt atbilstošu verifikāciju, lai pārbaudīt saņēmēja vārdu un adresi, kā arī pilnvarotā saņēmēja identifikāciju, tostarp, bez ierobežojuma, valsts izsniegtu identifikācijas apliecību, ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti. Jebkura šāda informācija, kas tiek sniegta UPS, tiks izmantota saskaņā ar UPS konfidencialitātes paziņojumu. Neraugoties uz to, ka dažās jurisdikcijās jums var nebūt pienākuma to darīt saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, ja sūtījumu nodod citam pilnvarotam saņēmējam (citam nekā jums), jūs apliecināt un garantējat, ka paziņosiet un saņemsiet pilnvarotā saņēmēja piekrišanu, ka jebkurus UPS sniegtus personas datus UPS apstrādās tikai identitātes pārbaudei un atļaujai, un to var pārsūtīt uz valstīm, kas nav tā atrašanās vieta vai valsts, kurā UPS sākotnēji ievāca informāciju.

 

Neraugoties uz iepriekš minēto, jūs uzņematies risku par jebkuras UPS Access Point® atrašanās vietas apmeklējumu.  Jebkāda UPS atbildība par zaudētām, bojātām vai aizkavētām pakām, kas tiek piegādātas uz UPS Access Point® atrašanās vietu, ir pakļauta ierobežojumiem, kas noteikti šeit un Piemērojamajos noteikumos.  Pieprasījumiem aizturēt savākšanai UPS Access Point® atrašanās vietā pakas tiek uzglabātas desmit (10) dienas (izņemot Amerikas Savienotajās Valstīs, Kanādā, Meksikā un Puertoriko, kur tās tiek uzglabātās septiņas (7) dienas), pirms šādas pakas tiek nosūtītas atpakaļ sūtītājam (pārvadāšanas maksa tiks piemērota nosūtītājam, ja pakas nosūta atpakaļ nosūtītājam).

(5) Datu izmantošana. Lai pieteiktos UPS My Choice® dalībai, UPS var jums pieprasīt iesniegt UPS vai tā pakalpojumu sniedzējam noteiktus personas datus UPS konfidencialitātes paziņojumā noteiktiem mērķiem un saskaņā ar tiem. Iesniedzot pieteikumu, jūs piekrītat savu personas datu vākšanai un izmantošanai šim mērķim.

Jūs piekrītat, ka UPS, citi uzņēmumi UPS uzņēmumu grupā visā pasaulē un trešo personu pakalpojumu sniedzēji, kurus pilnvarojis UPS (tostarp uzņēmumi, kas var atrasties ārpus jūsu atrašanās vietas vai dzīvesvietas valsts un/vai atrašanās vietās vai valstīs, kurās var nebūt tāds pats datu aizsardzības līmenis kā jūsu atrašanās vietai vai valstij, vai vietā vai valstī, kurā pārvadājums tiek iesniegts UPS pārvadāšanai), var izmantot visus jūsu sniegtos datus nolūkā sniegt jums UPS My Choice® pakalpojumu un citiem UPS konfidencialitātes paziņojumā noteiktiem mērķiem. Jums ir noteiktas tiesības, kuras var īstenot, sazinoties ar UPS saskaņā ar UPS konfidencialitātes paziņojumā sniegtajiem norādījumiem.

(6)UPS My Choice® dalība. Iespējamās UPS My Choice® dalības iespējas var atšķirties atkarībā no jūsu dzīvesvietas atrašanās vietas, reģistrācijas veida, sniegtajām ziņām un piekrišanas piemērojamiem noteikumiem un nosacījumiem. Tā rezultātā UPS var nodrošināt ierobežotu piekļuvi dažiem Pakalpojumiem (piemēram, jūs varat saņemt tikai paku piegādes brīdinājumus pa e-pastu). Pirms piekļuves UPS My Choice® abonementam vai noteiktiem UPS My Choice® Pakalpojumiem (piemēram, pārvirzīšanai uz citu adresi), jums var būt nepieciešams attiecīgi apliecināt savu identitāti.

Jūs varat izbeigt Pakalpojuma izmantošanu un pārtraukt UPS My Choice® abonementu jebkurā laikā, piesakoties UPS My Choice® kontā, piekļūstot UPS My Choice® preferencēm, atlasot sadaļu Managing My Membership(s) (Manu abonementu pārvaldīšana) un atlasot abonementu atcelšanu. Savu UPS My Choice® abonementu jūs varat pārtraukt arī, zvanot pa vietējo UPS Klientu apkalpošanas kontakttālruni, kas publicēts internetā www.ups.com.

(7) Atbildības ierobežojumi.  CIKTĀL TO IEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, UPS NEATBILD PAR JEBKĀDA VEIDA ZAUDĒJUMIEM, PRASĪBĀM, SAISTĪBĀM VAI KAITĒJUMIEM, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, IZRIETOŠIEM, ĪPAŠIEM VAI TIPISKIEM KAITĒJUMIEM, KAS BALSTĪTI LĪGUMĀ VAI KĀ CITĀDI (“Zaudējums“) IZRIET NO, IR KĀ SEKAS TAM, KĀ UPS NODROŠINA VAI NESPĒJ NODROŠINĀT PAKALPOJUMU, TOSTARP ATBILSTOŠI SAŅĒMĒJA NORĀDĪJUMIEM, NESPĒJOT PILDĪT SAŅĒMĒJA NORĀDĪJUMUS, VEICOT PIEGĀDI ATBILSTOŠI VAI PRETĒJI SAŅĒMĒJA NORĀDĒM, KĻŪDAINI VEICOT PIEGĀDI VAI KAVĒJOT PIEGĀDI. CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, UPS ATBILDĪBA SAISTĪBĀ AR PAKALPOJUMU, TOSTARP ATBILDĪBA PAR ZAUDĒJUMIEM VAI BOJĀJUMIEM ATTIECĪBĀ UZ PAKU VAI NOKAVĒTU PIEGĀDI, IR IEROBEŽOTA SASKAŅĀ AR PIEMĒROJAMAJIEM NOSACĪJUMIEM. UPS NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR TĪRI EKONOMISKIEM ZAUDĒJUMIEM, PIEMĒRAM, JEBKĀDAS ALTERNATĪVAS TRANSPORTĒŠANAS IZMAKSĀM, PEĻŅAS ZAUDĒJUMIEM, UZŅĒMĒJDARBĪBAS IESPĒJU ZAUDĒJUMIEM VAI IEŅĒMUMU ZAUDĒJUMIEM. UPS PAKALPOJUMU GARANTIJA/NAUDAS ATGRIEŠANAS GARANTIJA (CIKTĀL UPS TO SPĒJ ĪSTENOT JŪSU ATRAŠANĀS VIETĀ VAI DZĪVESVIETAS VALSTĪ) NEATTIECAS UZ PAKĀM, KAS ATTIECAS UZ UPS MY CHOICE® PAKALPOJUMIEM, BEZ IEROBEŽOJUMA IESKAITOT IZMAIŅAS PAKALPOJUMA LĪMENĪ. VISAS PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ ZAUDĒJUMIEM, KAITĒJUMU VAI KAVĒŠANOS JĀIESNIEDZ UPS SASKAŅĀ AR SĀKOTNĒJĀ NOSŪTĪTĀJA TARIFU VAI, KUR TAS NEPIECIEŠAMS, ATBILSTOŠI PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM SASKAŅĀ AR SAŅĒMĒJU.

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, UPS NEATBILD PAR ZAUDĒJUMIEM, KAS (I) NAV RADUŠIES NOLAIDĪBAS DĒĻ VAI (II) RADUŠIES FORCE MAJEURE (NEPĀRVARAMAS VARAS) REZULTĀTĀ (KĀ NOTEIKTS PIEMĒROJAMAJOS TIESĪBU AKTOS).

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, UPS NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATBILD PAR ZAUDĒJUMIEM, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR TĀDIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES JŪSU PERSONAS DATU NOZAUDĒŠANAS, IZMAIŅU, NEPILNVAROTAS PIEKĻUVES VAI IEGUVES GADĪJUMĀ, VAI CITU DROŠĪBAS PĀRKĀPUMU, KOMPROMITĒŠANAS VAI INCIDENTU GADĪJUMĀ, KAS SAISTĪTI AR JŪSU PERSONAS DATIEM, KO IZRAISĪJUSI TREŠĀ PUSE VAI KAS RADUŠIES KĀ CITĀDI, IZRIETOT NO TO JŪSU PERSONAS DATU KĻŪDAINAS IZMANTOŠANAS VAI DROŠĪBAS NEPILNĪBĀM (TOSTARP, BET NE TIKAI, ATTIECĪBĀ UZ DROŠĪBAS PIEKĻUVES KODIEM VAI ATVAĻINĀJUMU INFORMĀCIJU), KAS IESNIEGTA UPS, LAI TAS JUMS VARĒTU NODROŠINĀT PAKALPOJUMUS.

SASKAŅĀ AR ŠIEM NOSACĪJUMIEM UPS SNIEGTIE PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI “TĀDI, KĀDI TIE IR, AR VISĀM NEPILNĪBĀM“, UN UPS NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, TIEŠAS VAI NETIEŠAS, SASKAŅĀ AR ATTIECĪGAJIEM PAKALPOJUMIEM. NEIEROBEŽOJOT IEPRIEKŠ MINĒTO NOSACĪJUMU UN, CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, UPS ĪPAŠI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM UN VISĀM GARANTIJĀM UN NOSACĪJUMIEM, TOSTARP BEZ IEROBEŽOJUMA GARANTIJĀM UN NOSACĪJUMIEM PAR PIEMĒROTĪBU TIRGUM, ATBILSTOŠU KVALITĀTI, TREŠO PUŠU TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU VAI PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM, SAISTĪBĀ AR PAKALPOJUMU, KAS TIEK SNIEGTS SASKAŅĀ AR ŠIEM NOSACĪJUMIEM, UN VISIEM SAISTĪTAJIEM PADOMIEM, DIAGNOZĒM UN REZULTĀTIEM. JŪS ATZĪSTAT UN PIEKRĪTAT, KA UPS NEBŪS ATBILDĪGS PAR KĻŪDĀM, IZLAIDUMIEM, SAISTĪBU NEIZPILDI, NEPILNĪBĀM VAI NEATBILSTĪBU PAKALPOJUMOS.


ŠIE NOSACĪJUMI JUMS SNIEDZ KONKRĒTAS JURIDISKAS TIESĪBAS. JUMS VAR BŪT ARĪ CITAS TIESĪBAS, KAS VAR ATŠĶIRTIES DAŽĀDĀS JURISDIKCIJĀS. JŪS PIEKRĪTAT UN APLIECINĀT, KA ŠAJOS NOSACĪJUMOS IETVERTIE ATBILDĪBAS UN GARANTIJAS IEROBEŽOJUMI UN IZŅĒMUMI IR TAISNĪGI UN SAPRĀTĪGI.

(8) Juridiskā atbilstība un zaudējumu atlīdzība.  Ikreiz, kad izmantojat Pakalpojumu un atlasāt jebkādu Pakalpojuma piedāvājumu (bez jebkāda ierobežojuma ieskaitot tādus, kas saistīti ar pārvadājumiem “Atstāt pie kaimiņa“) vai izmantojat Saziņas preferences, jums jārīkojas saskaņā ar visiem piemērojamajiem tiesību aktiem un regulām, UPS prasībām, kas piemērojamas Pakalpojumam, šiem Nosacījumiem un Piemērojamajiem nosacījumiem.  Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, jūs piekrītat atlīdzināt zaudējumus, aizstāvēt un neaizskart nosūtītāju un UPS, tās mātes uzņēmumu un saistītos uzņēmumus, to ierēdņus, direktorus, darbiniekus, pārstāvjus un to pēctečus un tiesību pārņēmējus pret jebkādām prasībām, pieprasījumiem, izdevumiem, atbildības, darbības iemesliem, izpildes procedūrām un jebkāda veida vai rakstura tiesas prāvām, kas izriet no vai ir saistītas ar jūsu nepiemērotu vai nolaidīgu izvēlētā Pakalpojuma un UPS My Choice® preferenču izmantošanu, ieskaitot, piemēram (bet bez jebkāda ierobežojuma), saistībā ar pārvadājumiem “Atstāt pie kaimiņa“, jūsu nerīkošanos saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem vai regulām vai UPS prasībām, kas piemērojamas Pakalpojumam, vai jūsu nespēju rīkoties atbilstoši šiem Nosacījumiem vai Piemērojamajiem nosacījumiem.

(9) Mainīšana; izbeigšana.  Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, UPS jebkurā laikā pēc savas individuālas un absolūtas vēlēšanās un bez iepriekšējas paziņošanas var (a) mainīt vai atjaunināt Piemērojamos nosacījumus, (b) mainīt, apturēt un/vai pārtraukt visu Pakalpojumu vai tā daļu bez saistībām pret jums vai jebkādu trešo pusi, (c) pieprasīt, samazināt ar Pakalpojumu saistītās maksas vai no tām atteikties vai kādā citā veidā tās mainīt un/vai (d) piedāvāt izvēles iespējas dažiem vai visiem Pakalpojuma izmantotājiem.  Ja UPS jebkurā laikā šādi rīkojas, jums jārīkojas saskaņā ar attiecīgajām izmaiņām vai jāpaziņo UPS par nepiekrišanu, kuras gadījumā paziņojums darbosies kā pārtraukšanas paziņojums, un jums būs nekavējoties jāpārtrauc Pakalpojuma izmantošana.  Turpinot izmantot Pakalpojumu (tostarp, izmantojot Pakalpojumu pēc nepiekrišanas paziņojuma), tiks uzskatīts, ka pieņemat jebkādas izmaiņas.  Ja UPS atsakās no ar Pakalpojumu saistītajām maksām vai tās samazina un/vai kā citādi tās maina, jums nav tiesību uz nekādām atlaidēm, atlīdzību un/vai citu kompensāciju, kas izriet no šādas maksas atteikšanas, samazināšanas un/vai mainīšanas.  UPS saglabā tiesības atteikties sniegt Pakalpojumu, ja UPS konstatē, ka Pakalpojuma sniegšana radītu risku UPS, tā darbiniekiem, darbībām vai jebkādām trešajām pusēm.

(10) SNoteikumu nošķirtība. Ja kādi šo Nosacījumu punkti ir vai ir uzskatāmi par spēkā neesošiem, nelikumīgiem, nederīgiem vai neīstenojamiem saskaņā ar tiesas dekrētu vai lēmumu (vai kādu citu iemeslu, kam ir juridisks spēks), šādi punkti (i) jāmaina, cik mazā apmērā iespējams, lai attiecīgie punkti saskaņā ar piemērojamajiem likumiem attiecīgajā instancē vai saskaņā ar dekrētu, lēmumu vai iemeslu tiktu uzskatīti par izpildāmiem, vai (ii) saskaņā ar UPS viedokli vai pēc UPS individuālajiem ieskatiem jānodala attiecīgajā instancē vai saskaņā ar dekrētu, lēmumu vai iemeslu, un atlikušie Nosacījumi turpina būt spēkā pilnā ar piemērojamajiem tiesību aktiem pieļautajā apmērā.  Skaidrības nolūkā jebkāda Nosacījumu mainīšana un/vai nodalīšana saskaņā ar šo sadaļu ir piemērojama tikai tām pusēm, kas iesaistītas lietā, par kuru izstrādāts tiesas dekrēts vai cits lēmums, kur viens vai vairāki šo nosacījumu punkti ir spēkā neesoši, nederīgi vai neizpildāmi; visos citos gadījumos šie Nosacījumi ir piemērojami bez izmaiņām vai nodalīšanas, kas veikta saskaņā ar šo sadaļu.

(11) Atteikšanās no aizsardzības saskaņā ar Pasta sūtījumu noslēpuma tiesību aktiem. Jūs atzīstat, ka konkrētas pieejamās piegādes iespējas, ko nodrošina Pakalpojums, var ietvert to, ka informācija, kas aizsargāta ar jūsu jurisdikcijā piemērojamajiem tiesību aktiem par pasta sūtījumu noslēpumu, kļūst zināma trešajām pusēm (piemēram, kaimiņš, kas saņem jums adresētu paku, var uzzināt faktu, ka jūs esat saņēmis sūtījumu no konkrēta nosūtītāja).  Ciktāl jūsu Pakalpojuma izmantošana nenoliedzami ietver to, ka informācija, kas saskaņā ar jebkādiem piemērojamiem pasta noslēpuma likumiem attiecībā uz sūtījumiem, kas adresēti jums, tiek vai var tikt netīši darīta zināma trešajām pusēm jūsu piegādes adreses dēļ, jūs atsakāties no aizsardzības, cik lielā mērā tas iespējams saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu un atbilstoši attiecīgajiem pasta sūtījumu noslēpuma tiesību aktiem attiecībā uz attiecīgu sūtījumu piegādi saskaņā ar jūsu izvēlēto piedāvājumu vai Pakalpojumu.

Valstij raksturīgi papildu nosacījumi.

(12) Francija.  Ja izmantojat Pakalpojumu Francijā:

izstāšanās tiesības.  Saskaņā ar Francijas Patērētāju kodeksa (French Consumer Code) L. 121-21-8, 12. pantu, jums nav tiesības izstāties.

 Jurisdikcija.  Ja izmantojat Pakalpojumu kā patērētājs, visi strīdi un prasības, kas rodas pušu starpā, tiks nodotas piemērojamajos tiesību aktos noteikto tiesu pārvaldībā.  Visos citos gadījumos jūs piekrītat, ka visi strīdi un prasības, kas rodas pušu starpā, tiks nodotas Parīzes tiesām.  Jūs esat informēts, ka jūs jebkādā gadījumā varat pievērsties tradicionālajai mediācijai vai jebkādai citai alternatīvai strīdu izšķiršanas shēmai.

(13) Vācija.
Ja izmantojat Pakalpojumu Vācijā:

 Vispārīga informācija.. Izņemot sūtījuma piegādes pārvirzīšanu uz citu adresi vai izņemot pakalpojuma maiņu vai pakalpojuma līmeni, ko izvēlējies nosūtītājs, (2)a sadaļa nav piemērojama klientiem, kas izmanto Pakalpojumu ar mērķi, kas nav uzņēmējdarbība, tirdzniecība vai profesionāls nolūks.
 

Pakalpojums "Autorizēt piegādi bez paraksta" ir. apstiprināts. (2)c sadaļa nav piemērojama klientiem Vācijā, un tā ir jāaizvieto ar turpmāko punktu:

Pakalpojums "Autorizēt piegādi bez paraksta" UPS My Choice® ļauj izsniegt autorizāciju tiešsaistē, lai UPS varētu piegādāt pakas bez saņēmēja paraksta saņemšanas. Izvēloties "Autorizēt piegādi bez paraksta" pakalpojumu, jūs autorizējat UPS, lai pakas, kas adresētas jums uz jūsu adresi, tiktu atstātas, kad uz vietas nav neviena, kas saņemtu sūtījumu, un jūs atzīstat, ka esat pilnvarots sniegt atļauju atstāt paku izvēlētajā vietā. UPS veiks tikai vienu piegādes mēģinājumu un nelūgs parakstīties, veicot piegādi. Izvēloties "Autorizēt piegādi bez paraksta" pakalpojumu, jūs piekrītat, ka paka tiks izsniegta vietā, par kuru esat vienojies. Jūs piekrītat uzņemties jebkādu izrietošu atbildību un atbildību par jebkādiem pakas zaudējumiem vai bojājumiem, kā arī par jebkādiem pakas radītiem zaudējumiem vai bojājumiem, pat trešajām personām, pēc pakas izsniegšanas attiecīgajā adresē. UPS samērīgi centīsies ievērot jūsu "Autorizēt piegādi bez paraksta" prasību (un var to arī nedarīt, piemēram, tādu piegādes apstākļu dēļ kā slikti laikapstākļi, vai arī drošības nolūkos). Pakalpojums "Autorizēt piegādi bez paraksta" var nebūt pieejams, ja nosūtītājs ir norādījis, ka jūsu pakai ir nepieciešams pieaugušo paraksts, vai ja nosūtītājs to nav atļāvis kā piegādes iespēju.

Atļauja atstāt atrašanās vietā. (2)e sadaļa nav piemērojama klientiem Vācijā, un tā ir jāaizvieto ar turpmāko punktu.

 UPS My Choice® iespēja “Atstāt atrašanās vietā“ ļauj norādīt konkrētas vietas, kurās vēlaties, lai mūsu kurjers atstātu paku. Ciktāl UPS ir nodrošinājis tam pieeju jūsu atrašanās vietā vai dzīvesvietas valstī, atlasot pakalpojumu “Atstāt atrašanās vietā“ un norādot, ka paka jāatstāj konkrētam cilvēkam, vai atlasot pakalpojumu “Atstāt pie kaimiņa“ vai “Izsniegt pret autorizētu parakstu”, jūs piekrītat uzņemties atbildību par jebkādiem pakas zaudējumiem vai bojājumiem, kā arī par jebkādiem pakas radītiem zaudējumiem vai bojājumiem, pat trešajām personām, kas radies pēc pakas atbrīvošanas saskaņā ar jūsu norādēm vai pēc saņēmēja vēlmes, izmantojot pakalpojumu “Izsniegt pret autorizētu parakstu”. Pakalpojums “Atstāt atrašanās vietā” var nebūt pieejams, ja nosūtītājs ir norādījis, ka jūsu pakai ir nepieciešams pieaugušo paraksts, vai ja nosūtītājs to nav atļāvis kā piegādes iespēju.

Datu izmantošana piegādēm uz UPS Access Point® vietu. Jebkāda informācija, kas UPS sniegta saskaņā ar (4) sadaļu tiek izmantota saskaņā ar Vācijas Pasta pakalpojumu datu aizsardzības regulām (Postdienste Datenschutzverordnung).

Atbildības ierobežojumi. (7) sadaļa (Atbildības ierobežojumi) nav piemērojama klientiem Vācijā, un tā ir jāaizvieto ar turpmāko punktu.

UPS neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, prasībām, saistībām vai bojājumiem, tostarp, bet ne tikai, par tiešiem, netiešiem, izrietošiem, īpašiem vai tipiskiem bojājumiem, kas pamatoti līgumā vai kā citādi (“Zaudējums“) izriet no, ir kā sekas tam, kā UPS nodrošina vai nespēj nodrošināt Pakalpojumu, tostarp atbilstoši saņēmēja norādījumiem, nespējot pildīt saņēmēja norādījumus, veicot piegādi atbilstoši vai pretēji saņēmēja norādēm, kļūdaini veicot piegādi vai kavējot piegādi. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, UPS atbildība saistībā ar Pakalpojumu, tostarp atbildība par zaudējumiem vai bojājumiem attiecībā uz paku vai nokavētu piegādi, ir ierobežota saskaņā ar Piemērojamajiem nosacījumiem. UPS neuzņemas atbildību par tīri ekonomiskiem zaudējumiem, piemēram, jebkādas alternatīvas transportēšanas izmaksām, peļņas zaudējumiem, uzņēmējdarbības iespēju zaudējumiem vai ieņēmumu zaudējumiem. UPS Pakalpojumu garantija/naudas atgriešanas garantija (ciktāl UPS to spēj īstenot jūsu atrašanās vietā vai dzīvesvietas valstī) neattiecas uz pakām, kas attiecas uz UPS My Choice® pakalpojumiem, bez ierobežojuma ieskaitot izmaiņas Pakalpojuma līmenī. Visas prasības attiecībā uz zaudējumiem, bojājumiem vai kavēšanos jāiesniedz UPS saskaņā ar sākotnējā nosūtītāja tarifu.


(14) Itālija.  Ja izmantojat Pakalpojumu Itālijā:

Jurisdikcija.  Šie Nosacījumi darbojas saskaņā ar Itālijas likumiem. Jebkādi strīdi, kas izriet no šiem Nosacījumiem vai ir saistīti ar tiem, tostarp jebkādi jautājumi saistībā ar to pastāvēšanu, derīgumu, sastāvu, spēku vai izbeigšanu, ir izskatāmi tikai Milānas tiesā.

Līgums. Saskaņā ar Itālijas Civilā kodeksa 1341. un 1342. pantu un to pildot, jūs paziņojat, ka esat izlasījis, sapratis un skaidri apstiprināt: (2) sadaļu (Atļauja un piekrišana), (4) sadaļu (Piegāde uz UPS Access Point® vietu), (7) sadaļu (Atbildības ierobežojumi), (8) sadaļu (Juridiskā atbilstība un zaudējumu atlīdzība), (9) sadaļu (Mainīšana; izbeigšana) un (14) sadaļu (Itālija; jurisdikcija).

 
(15) Turcija.
  Ja izmantojat Pakalpojumu Turcijā:

Strīdi. Ja esat Turcijas rezidents, jebkādi strīdi, prasības vai darbības iemesli, kas izriet no šiem Nosacījumiem vai ir saistīti ar tiem, tiek risināti kompetentā Turcijas patērētāju arbitrāžas komitejā vai patērētāju tiesā.