no
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine...Vairāk
Pāriet uz galveno saturu

Naudas atgriešanas garantija

Par noteiktiem pakalpojumiem un atsevišķos galamērķos UPS piedāvā bezmaksas naudas atmaksas garantiju. Lai uzzinātu, vai šī iespēja ir piemērojama jūsu sūtījumam, skatiet www.ups.com pārvadāšanas vai resursu sadaļā "Aprēķināt piegādes laiku" un ievadiet informāciju par sūtījumu. Vēl šo informāciju ir iespējams iegūt, sazinoties ar vietējo UPS klientu apkalpošanas dienestu. Gadījumos, kad ir spēkā naudas atmaksas garantija, ja piegāde nav veikta attiecīgajiem pakalpojumiem atrunātajā laikā, mēs pēc pieprasījuma atgriezīsim vai ieskaitīsim jūsu kontā izmaksas par sūtījumu (vai daļu no šīm izmaksām, ja tikai dažas no sūtījumā ietvertajām pakām nav piegādātas noteiktajā laikā) neto apmērā, bez PVN, maksājumiem, nodokļiem vai nodevām, ar nosacījumu, ka ir īstenotas šādas prasības:

a) pārvadāšanas dokumentācija (ieskaitot pavadzīmes) ir aizpildīta pareizi un uz attiecīgajām pakām ir papīra pavadzīmes, kas izdrukātas, izmantojot UPS tiešsaistesTM pārvadāšanas risinājumus vai citādi, saskaņā ar "UPS marķēšanas ceļvedi";

b) ir pilnībā un precīzi aizpildīta visa cita izcelsmes vai galamērķa valstī, vai jebkurā tranzīta valstī pieprasītā dokumentācija un tā ir pievienota pakai;

c) atbilstošajos gadījumos uz pakas ir Sestdienas piegādes maršrutēšanas pavadzīme(galamērķiem, kuros šis pakalpojums ir pieejams);

d) sūtījums ir iesniegts UPS mūsu noteiktajā savākšanas laikā vai līdz vēlākajam savākšanas laikam, kura gadījumā sniedzam piegādes garantiju;

e) sūdzību ir jāiesniedz UPS rakstiski vai pa tālruni 15 dienu laikā, sākot no piegādes datuma noteikšanas un informācijas par saņēmēja vārdu un adresi, nosūtīšanas datumu, pakas svaru un UPS izsekošanas numuru iesniegšanas mums;

f) sūtījumam nav nepieciešami papildu apstrādes darbi, kas norādīti www.ups.com sadaļā "Papildizmaksas par kravas apstrādes darbu".

g) nosūtītājam ir jānodrošina, ka visa piemērojamā informācija tiek augšupielādēta UPS savlaicīgi. Savlaicīga lejupielāde, kas izmantota šajos Noteikumos, attiecas uz visas piemērojamās informācijas elektronisku nosūtīšanu (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar saņēmēja pilnu vārdu, pilnu piegādes adresi, sūtījuma izmērus un svaru) uz UPS 15 minūtes pirms mūsu visvēlāka savākšanas laika, lai garantētu piegādi.

Garantija nav spēkā, ja piegādes kavējums izveidojies tādēļ, ka paka neatbilst pakalpojumu ierobežojumiem un noteikumiem, kas minēti mūsu Pārvadājumu noteikumos, vai tādēļ, ka izveidojās no mums neatkarīgi apstākļi (nepārvaramā vara), vai tādēļ, ka atbilstoši mūsu Pārvadājumu noteikumiem bija piemērojama pārvadājuma pārtraukšana vai jebkāda veida aizturējuma tiesību izmantošana.