no
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine...Vairāk
Pāriet uz galveno saturu

Biežāk uzdotie jautājumi par Nosūtīšanas talonu

Kas ir nosūtīšanas talons?

Nosūtīšanas taloni ļauj izveidot nepabeigtus sūtījumus un saglabāt informāciju, lai Jūs vai kāds cits, atkarībā no CampusShip administratora piešķirtajām privilēģijām, to varētu vēlāk apstrādāt. Kad būsiet ievadījis/-usi daļu informācijas, varēsiet to saglabāt un izdrukāt nosūtīšanas talonu savai pakai. Pēc tam pilnvarota persona var izmantot pakai pievienoto nosūtīšanas talonu, lai sameklētu saglabātos sūtījuma datus, pabeigtu informācijas aizpildīšanu un izdrukātu nosūtīšanas uzlīmi, lai pabeigtu sūtījuma noformēšanu.

Atpakaļ uz sākumu

Kā es varu izveidot Nosūtīšanas talonu?

Ja CampusShip administrators ir piešķīris Jums Nosūtīšanas talonu izveidošanas privilēģijas, ievadiet nosūtīšanas informāciju lapā Sūtīt paku, kā to parasti darāt. Kad ir ievadīta visa par sūtījumu zināmā informācija un Jūs vēlaties to saglabāt un izveidot Nosūtīšanas talonu, lai varētu pabeigt sūtījuma noformēšanu vēlāk, spiediet saiti Drukāt un saglabāt nosūtīšanas talonu.

Pēc tam izdrukājiet Nosūtīšanas talonu un pievienojiet to pakai, lai varētu to apstrādāt vēlāk un pabeigt sūtījuma noformēšanu. Jūs varat arī izveidot Nosūtīšanas talonu lapās Papildu nosūtīšanas iespējas un Izvēlēties eksporta veidlapas (kur nepieciešams).

Uzmanību: Nosūtīšanas talona saite būs pieejama vienīgi tiem, kam administrators būs piešķīris Nosūtīšanas talona privilēģijas.

Atpakaļ uz sākumu

Kā es varu noformēt Nosūtīšanas talonu?

Lai noformētu Nosūtīšanas talonu, spiediet lapas kreisajā pusē uz Noformēt Nosūtīšanas talonu. Pēc tam vai nu noskenējiet uz Nnosūtīšanas talona esošo svītrkodu vai arī uzrakstiet Nosūtīšanas talona ID, un spiediet Iesniegt. Pēc tam Jūs redzēsiet nepabeigto sūtījuma informāciju, kas saistīta ar šo nosūtīšanas talonu. Aizpildiet trūkstošo nosūtīšanas informāciju, lai noformētu Nosūtīšanas talonu.

Atkarībā no privilēģijām, kādas Jums ir piešķīris administrators, varēsiet aizpildīt dažādas informācijas kopas:

  • Pilnas rediģēšanas privilēģijas: Ja Jums ir piešķirtas šīs tiesības, varat rediģēt visu sūtījuma informāciju.
  • Svara tikai privilēģija: Ja Jums ir piešķirtas šīs tiesības, varat ievadīt tikai paku svaru sūtījumā.


Neatkarīgi no Jums piešķirtajām privilēģijām varat izvēlēties vai nu atjaunināt Nosūtīšanas talonu, spiežot uz saites Atjaunināt, vai arī pabeigt sūtījuma noformēšanu un izdrukāt Nosūtīšanas uzlīmes, spiežot Izsūtīt tagad. Izvēloties talona atjaunināšanu, tiek saglabāta jaunā informācija, bet nosūtīšanas uzlīme netiek izdrukāta. Spiežot Izsūtīt tagad, tiek pabeigta sūtījuma noformēšana, ļaujot izdrukāt nosūtīšanas uzlīmes. Šī opcija arī izņem nosūtīšanas talonu no Nosūtīšanas talonu vēstures saraksta.

Atpakaļ uz sākumu

Kā var pārbaudīt Nosūtīšanas talona statusu?

Lai apskatītu izveidoto Nosūtīšanas talonu sarakstu, spiediet lapas kreisajā pusē uz Skatīt Nosūtīšanas talonus. Uzmanību: Jūs varēsiet apskatīt Nosūtīšanas talonu sarakstu tikai tad, ja Jūsu CampusShip administrators būs piešķīris Jums Nosūtīšanas talonu veidošanas privilēģijas. Lapā Nosūtīšanas talonu vēsture parādīsies visi izveidotie Nosūtīšanas taloni, kas vēl jāapstrādā. Kas Nosūtīšanas talons ir apstrādāts un sūtījums ir noformēts, šis talons vairs neuzrādīsies Nosūtīšanas talonu vēsturē. Nosūtīšanas taloni no šī saraksta tiks arī izņemti pēc 30 dienām.

Jūs varat skatīt un/vai rediģēt katra Nosūtīšanas talona informāciju (spiediet Dzēst/Rediģēt) vai pavisam izdzēst vienu vai vairākus Nosūtīšanas talonus (spiediet Dzēst). Jūs varat arī izvēlēties Atkārtot sūtījumu, kas izveidos jaunu sūtījumu ar to pašu informāciju. Ja Jums nepieciešams atkārtoti izdrukāt Nosūtīšanas talonu, kas saistīts ar noteiktu sūtījumu (ja sākotnējais talons ir pazaudēts vai bojāts), izvēlieties attiecīgo Talonu no saraksta un spiediet Atkārtoti izdrukāt talonus.

Atpakaļ uz sākumu

Vai es varu Nosūtīšanas talonam pievienot eksporta dokumentus?

Jā, Jūs varat pievienot eksporta dokumentus savam Nosūtīšanas talonam, ja tādi ir nepieciešami. Vienkārši izveidojiet attiecīgos dokumentus, esot lapā Izsūtīt paku, un spiediet Izdrukāt un saglabāt Nosūtīšanas talonu. Taču, ja ir nepieciešams atjaunināt eksporta dokumentus, kamēr tiek noformēts Nosūtīšanas talons, šo informāciju varēs atjaunināt tikai persona, kurai ir piešķirtas pilnas rediģēšanas privilēģijas.

Atpakaļ uz sākumu