no
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine...Vairāk
Pāriet uz galveno saturu

Nosūtīšanas uzstādījumi

UPS CampusShip ievirze ir, izmantojot pārvadāšanas preferences, apstrādāt pārvadājumus, izmantojot adrešu grāmatas, izplatīšanas sarakstus, priekšiestatītus pārvadāšanas pakalpojumus un pakas izvēles iespējas.

Pārvadāšanas iespējas

Modulis Pārvadāšanas opcijas satur nolaižamo sarakstu Pārvadāšanas pakalpojums un iepakojuma veidu nolaižamo sarakstu.

Uzmanību: UPS CampusShip administratoram daži UPS CampusShip pakalpojumi un funkcijas ir jāpiešķir speciāli. Lai sazinātos ar administratoru, atlasiet pogu Administratora palīdzība (ja tāda pieejama) vai Uzņēmuma atbalsts, kas atrodas lapas Izveidot pārvadājumu apakšpusē. Lai uzzinātu vairāk, skatiet UPS.com sadaļu Resursi.

Pakalpojums: iestatot UPS pārvadāšanas pakalpojums preferenci, šis pakalpojums tiks iestatīts par noklusējuma atlasi nolaižamajā sarakstā Pārvadāšanas pakalpojums, kas atrodas lapā Izveidot pārvadājumu. Apstrādājot pārvadājumu, varat rediģēt jebkuru priekšiestatītu pakalpojuma izvēli.

Iepakojums: Ja iepakojuma preference ir priekšstatīta, tā tiks iestatīta par noklusējuma atlasi nolaižamajam sarakstam Iepakojums, kas atrodas lapā Izveidot pārvadājumu. Jūsu pakalpojuma atlasei daži iepakojuma veidi var nebūt derīgi.

Lai saglabātu modificētu pakalpojumu vai iepakojuma preferences, atlasiet Atjaunināt. Lai uzzinātu vairāk par iepakojumu, skatiet šī ceļveža sadaļu Iepakojums.

Atpakaļ uz sākumu

Atsauces vērtību opcijas

Sadaļā Atsauces vērtības varat iestatīt noklusējuma atsauces numurus, kas tiek attēloti, atverot pārvadāšanas veidlapu. Varat paturēt vērtības vai pārrakstīt tās.

Atsauces numuri tiek izmantoti, lai attēlotu pirkuma pasūtījuma numurus, rēķina numurus un tā tālāk. Atsauces numuriem ir vērtība (burti, cipari vai alfabēta un ciparu zīmes) un apraksts.

Administratori var izveidot vai importēt atsauču numurus un glabāt tos kā sarakstus. Uzņēmuma sūtītāji var atlasīt un validēt atsauces numurus no zināmu vērtību sarakstiem. Lai meklētu sarakstus un atlasītu konkrētu atsauces numura vērtību, atlasiet Meklēt blakus atsauces numura laukam.

Lai saglabātu modificētas atsauces numuru preferences, atlasiet Atjaunināt.

Atpakaļ uz sākumu

Apmaksas metodes opcijas

Sadaļā Apmaksas metode varat iestatīt apmaksas metodi, kas tiks attēlota kā jūsu noklusējuma apmaksas metode, apstrādājot pārvadājumus. Noklusējuma apmaksas metodes izvēle ir caur UPS kontu saistīta ar jūsu pārvadāšanas vietu vai apmaksas karti (piemēram, debetkarte vai kredītkarte, kur piemērojams).

Lai saglabātu modificētas apmaksas preferences, atlasiet Atjaunināt.

Uzmanību: Dažas apmaksas opcijas, iespējams, ierobežojis jūsu uzņēmuma administrators. Lai uzzinātu vairāk par apmaksas metodēm, skatiet šī ceļveža sadaļu Apmaksas metodes.

Atpakaļ uz sākumu

Pārvadāšanas vēstures opcijas

Modulis Pārvadāšanas vēsture ietekmē to, kā iepriekšējie pārvadājumi attēlo kopsavilkuma informāciju.

Lai mainītu, kurus laukus attēlot tabulas ailēs:

  1. noņemiet atlasi no tabulas iestatījumu izvēles rūtiņas Izmantot noklusējuma vēsturi.
  2. Lai mainītu attēloto dienu skaitu, nolaižamajā sarakstā atlasiet 1 dienu, 7 dienas, 30 dienas vai pielāgotu datumu diapazonu.

    Lai mainītu attēloto informāciju, nolaižamajā sarakstā Mainīt attēlojumu uz atlasiet vienu no četrām ailēm. Atlasiet, kuru lauku attēlot tabulas ailē. Lai viens lauks netiktu atlasīts vairāk kā vienai ailei, pārskatiet savu izvēli.

    Lai mainītu to, kā tiek šķirotas tabulas ailes, nolaižamajā sarakstā Šķirot Tabulu Pēc atlasiet vienu no ailēm. Varat iestatīt tabulas rezultātu attēlojumu augošā vai dilstošā secībā, atlasot saistīto pogu.


Lai atjaunotu noklusējuma ailes iestatījumus, atlasiet izvēles rūtiņuIzmantot noklusējuma vēstures tabulas iestatījumus. Tādejādi tiek atiestatīti sākotnējās lapas UPS CampusShip pārvadāšanas vēsture iestatījumi, kad esat modificējis ailes attēlojuma iestatījumus un vēlaties atjaunot noklusējuma tabulas ailes un šķirošanas kārtību.

Lai saglabātu modificētās pārvadāšanas vēstures preferences, atlasiet Atjaunināt.

Atpakaļ uz sākumu

Savākšana, Izdruka un Adrešu grāmatas opcijas

UPS savākšanas pieprasījuma laiku modulis ļauj iestatīt standarta laiku, kad ar savākšanas pieprasījumiem saistītās pakas ir gatavas savākšanai. Varat arī iestatīt vēlāko laiku, kad vēlaties, lai jūsu pakas tiktu savāktas.

Izdrukas preferenču modulis ļauj iestatīt printera preferences, lai pārvaldītu kvīšu un etiķešu izdruku, apstrādājot pārvadājumus.

  • Atlasiet izvēles rūtiņu Izdrukāt kvīti, lai kvīts būtu pieejama izdrukai, pabeidzot pārvadājumu.
  • Atlasiet termiskās drukas printera izvēles rūtiņas, lai lāzerprintera izmantošanas vietā tiktu izmantotas termiskās izdrukas printera etiķetes un kvītis. Uzmanību: Lai šī opcija darbotos, jābūt instalētam UPS termiskās izdrukas printerim. Lai instalētu UPS termiskās drukas printeri, atlasiet saiti un lejupielādējiet printera dziņus.
  • Lai pārbaudītu printeri (lāzera vai termiskās drukas), atlasiet Izdrukāt etiķetes paraugu.

Modulis Adrešu grāmata ļauj iestatīt adrešu grāmatas preferenci, lai UPS adrešu grāmatā automātiski saglabātu jaunas adreses, apstrādājot UPS CampusShip pārvadājumus.

Lai saglabātu modificētas preferences, atlasiet Atjaunināt.

Atpakaļ uz sākumu