no
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine...Vairāk
Pāriet uz galveno saturu

Pārvadājuma izveide

UPS CampusShip jums sniedz jaudīgus pārvadāšanas rīkus. Pārvadāšanas process ļauj veikt ātru pilnveidotu paku etiķešu izveidi, izmantojot adrešu grāmatas, izplatīšanas sarakstus, pārvadāšanas preferences un vērtības, ko priekšiestatījis administrators. Maksimālai elastībai varat mainīt vai pārrakstīt vairumu priekšiestatīto vērtību tieši ekrānā Pārvadāšana.

Uzmanību: UPS CampusShip administratoram daži UPS CampusShip pakalpojumi un funkcijas ir jāpiešķir speciāli. Lai sazinātos ar administratoru, atlasiet poguAdministratora palīdzība (ja tāda pieejama) vai Uzņēmuma atbalsts, kas atrodas lapas Izveidot  pārvadājumu  apakšpusē.

Šajā dokumentā iekļauts:

Darba sākšana


Adrešu grāmatu izmantošana

Adrešu lauku 'Sūtīt uz' var aizpildīt dažādi:

  • Ievadiet saņēmēja vai izplatīšanas saraksta nosaukumu. Rakstot tiks attēlots atbilstīgo ievadņu saraksts.
  • Atlasiet adresi vai izplatīšanas sarakstu no jūsu personisko adrešu nolaižamā saraksta.
  • Uzņēmuma korporatīvo adrešu grāmatas sarakstā Atlasiet adresi vai izplatīšanas sarakstu.
  • Ārējo adrešu grāmatā atlasiet adresi.
  • Ievadiet jaunu adresi, atlasot Ievadīt jaunu adresi.

Paka, pakalpojumi un apmaksas informācija

Iepakojums
Izskatiet savu Iepakojuma atlasi un mainiet to pēc vajadzības. Ja esat priekšiestatījis iepakojuma preferenci, tā tiek attēlota iepakojumu nolaižamajā sarakstā.

Nolaižamajā sarakstā atlasiet pārvadājuma paku skaitu (līdz 20). Noklusējuma iestatījums ir viena paka.

Ievadiet pārvadājuma kopējo svaru.

  • Kā iepakojumu, atlasot UPS aploksne, nav nepieciešams svars.
  • Atlasot Cits iepakojums, ievadiet pārvadājuma kopējo apjoma svaru.

Ja pārvadājums ietver vairāk kā vienu paku, jums būs iespēja katrai pakai norādīt dažādas vērtības vai varat izmantot vienādas vērtības visām pakām. Ja atlasiet kā iestatījumu iespējai Izmantot tās pašas vērtības visām pakām, nākamajā lapā varat ievadīt pakas datus katrai pakai. Lai izņemtu paku no sūtījuma, atlasiet Dzēst blakus pakas informācijai.

Izskatiet savu Pārvadāšanas pakalpojuma atlasi un mainiet to, ja nepieciešams. Ja neesat drošs, kāds pakalpojums ir piemērotākais jūsu sūtījumam, atlasiet saiti Salīdzināt pakalpojumu iespējas blakus nolaižamajai izvēlnei Pakalpojumi, lai uzzinātu vairāk ar izvēles iespējām. Ja esat priekšiestatījis Pārvadāšanas pakalpojuma preferenci, tad preference tiek attēlota nolaižamajā izvēlnē Pakalpojums.

Ievadiet atsauces numurus
Ievadiet vēlamos vai vajadzīgos atsauces numurus. (Dažus Atsauces numurus var pieprasīt vai sniegt jūsu administrators). Ja administrators ir iepriekš definējis Atsauces numurus, vērtība Atsauces numurs parādīsies kā teksts, ko var rediģēt vai meklēt.

Apmaksas metode
Jūsu apmaksas metode, visticamāk, pēc noklusējuma būs iestatīta kā UPS konts jūsu piegādes atrašanās vietai vai arī jūs varat būt iestatījis piegādes preferenci (piemēram, maksājuma kartes adresi vai trešās personas konta numuru), kas redzams jūsu piegādes veidlapās. Lai mainītu savu apmaksas metodi esošajam sūtījumam, veiciet atlasi nolaižamajā izvēlnē Izrakstīt rēķinu par sūtījuma izmaksām.

Lai skatītu sūtījuma informāciju, atlasiet izvēles rūtiņu Pārskatīt sūtījuma informāciju, tostarp cenu, pirms sūtījuma noslēgšanas. Lai pabeigtu sūtījuma noformēšanu un izdrukātu paku pavadzīmes, atlasiet Tālāk.

Atpakaļ uz sākumu

Izvēles pakalpojumi


Deklarētā vērtība
UPS atbildība ir ierobežota atbilstoši aprakstītajam piemērojamajos pārvadāšanas noteikumos un nosacījumos. Varat paaugstināt UPS atbildību, deklarējot augstāku pārvadāšanas vērtību un sedzot papildu maksu. Maksimālā deklarētā pakas vērtība ir 50 000 ASV dolāru vai līdzvērtīga summa vietējā valūtā par UPS konta darījumiem (tajā skaitā apmaksas kartes darījumi, kuriem sniegts UPS konta numurs) un 5000 ASV dolāru vai līdzvērtīga summa par maksājumu kartes darījumiem. Ievadiet deklarēto vērtību, un jums tiks piemērota peļņas maksa par katru summu, kas pārsniedz 100 ASV dolārus vai līdzvērtīgu summu vietējā valūtā.

Atgriešanas pakalpojums
Atlasot UPS atgriešanas pakalpojums, ievadiet preces aprakstu. Lai uzzinātu vairāk par Atgriešanas pakalpojumiem, skatiet Atgriešanas pakalpojumi palīdzību.

Quantum View ziņojums®
Ja ievadītā vai atlasītā adrese satur e-pasta adresi, jāatzīmē rūtiņa, lai sūtītu Quantum View ziņojumu par pārvadājumu līdz piecām adresēm. Varat izvēlēties arī ziņojumus uz atlasītajām adresēm par sūtījuma piegādi un izņēmumu. Alternatīvi varat atlasīt Pievienot pārvadāšanas opcijas, lai modificētu vai ievadītu Quantum View ziņojums iestatījumus. Varat ievadīt e-pasta adreses, izvēlēties ziņojuma veidu un ietvert e-pasta ziņu.

UPS oglekļa neitrāls balanss
UPS oglekļa neitrāla balansa pārvadāšana piedāvā opciju kompensēt oglekļa emisiju, kas saistīta ar jūsu pārvadājuma transportēšanu.

Atpakaļ uz sākumu