no
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine...Vairāk
Pāriet uz galveno saturu

Apkopot galveno informāciju

Kā apkopot galveno informāciju

Tālāk uzskaitīti informācijas veidi, kas jums būs nepieciešami, iestatot UPS CampusShip.

Darbinieka dati
Apkopojiet derīgus darbinieka datus: vārdus, lietotājvārdus, ko esat piešķīris UPS CampusShip lietotājiem, vietas, e-pasta adreses un tālruņa numurus. Sagrupējiet šos darbiniekus atbilstoši pārvadāšanas privilēģijām (piemēram, lietotāja tiesībām), kam jābūt visefektīvākajām. Šīs grupas veidos pārvadāšanas privilēģiju komplektus, ko vēlāk izveidosiet. Lai uzzinātu vairāk par to, kā izveidot šīs pārvadāšanas privilēģiju komplektus, skatiet šī ceļveža sadaļu Pārvadāšanas privilēģiju kopas.
Piezīme: Darbiniekiem, kas veic pārvadājumus no vairākām vietām, varat piešķirt statusu Ceļojošais lietotājs, iestatot privilēģijas.

Konta numuri un adreses
Apkopojiet sava uzņēmuma UPS konta numurus, savākšanas numurus un pārvadāšanas vietas.

Atsauces numuri
Apkopojiet atsauces numurus, ko vēlētos izmantot, lai identificētu katru paku (piemēram, klientu/tēmu kodi, nodaļu kodi, pasta indeksi, projektu numuri utt.). Nosakiet, kā apzīmēt šos laukus, un izlemiet, kuriem laukiem nepieciešama validācija. (Paku nevar apstrādāt, ja ievadīta nepareiza informācija)
Piezīme: Informācijas (korporatīvo adrešu faili, vietas, atsauces numura vērtība un lietotāji), kas importēta, nevis ievadīta, failam jābūt ar paplašinājumu .csv. Importēšanas procedūras aprakstītas sadaļā Faila importēšana.