no
 • Coronavirus Update...Vairāk
 • UPS turpina apkalpot klientus. Ietekme uz apkalpošanu saistībā ar koronavīrusu… vairāk...Vairāk
Pāriet uz galveno saturu

Biežāk uzdotie jautājumi par importa rīku izmantošanu

Kā importēt adreses?

 1. Rīkjoslā atlasiet Mani iestatījumi un pēc tam izvēlētajā adrešu grāmatā atlasiet Importēt adreses.
 2. Lai importētu jaunu failu, ievadiet ceļu, vietu vai faila nosaukumu vai pārlūkojiet failu, ko importēt. Kad fails atrasts, atlasiet Atvērt, lai ievietotu failu teksta lodziņā Vieta un Faila nosaukums.
 3. Atlasiet, vai pievienosiet importētās adreses savam sarakstam vai pārrakstīsiet pašreizējo sarakstu. Pārrakstot pašreizējo sarakstu, pašreizējās adrešu grāmatas tiks aizvietotas ar importētajām. Atlasiet Importēt.

Piezīme: Importētajiem failiem jābūt ar šādām trim īpašībām:

 • tiem jābūt .csv paplašinājumam;
 • tiek jābūt formātā ar komata norobežojumu;
 • tiem jāietver komata norobežotājs - pat izvēles laukos


Lai uzzinātu vairāk par faila formāta prasībām, skatiet šīs sadaļas informāciju par adresēm Importa faila formāts.

Atpakaļ uz sākumu

Kā importēt vietas?

Atlasiet Administrācija lapas kreisajā pusē, atlasiet Pārvaldīt vietas, un tad atlasiet Importēt vietas.

Lai importētu jaunu failu, veiciet šādas darbības:

 1. Ievadiet ceļu, vietu vai faila nosaukumu vai pārlūkojiet failu, ko importēt.
 2. Kad fails atrasts, atlasiet Atvērt, lai ievietotu failu teksta lodziņā Vieta un Faila nosaukums.
 3. Atlasiet Importēt, un importētās vietas tiks pievienotas jūsu pašreizējam sarakstam.

Piezīme: Importētajiem failiem jābūt ar šādām trim īpašībām:

 • Tam jābūt .csv paplašinājumam
 • Tiek jābūt formātā ar komata norobežojumu;
 • Tiem jāietver komata norobežotājs - pat izvēles laukos

Lai uzzinātu vairāk par faila formāta prasībām, skatiet informāciju par vietām šajā sadaļā Importa faila formāts.

Atpakaļ uz sākumu

Kā importēt atsauces numurus?

Atlasiet Administrācija lapas kreisajā pusē, atlasiet Pārvaldīt atsauces numurus, un tad atlasiet Importēt atsauces numurus.

Lai importētu jaunu failu, veiciet šādas darbības:

 1. Ievadiet ceļu, vietu vai faila nosaukumu vai pārlūkojiet failu, ko importēt.
 2. Kad fails atrasts, atlasiet Atvērt, lai ievietotu failu teksta lodziņā Vieta un Faila nosaukums.
 3. Atlasiet, vai pievienot importētos atsauces numurus jūsu sarakstam vai pārrakstīt pašreizējo sarakstu. Pārrakstot pašreizējos atsauces numurus, jūsu pašreizējie atsauces numuri tiks aizstāti ar importētajiem.
 4. Atlasiet Importēt.

Piezīme: Importētajiem failiem jābūt ar šādām trim īpašībām:

 • Tam jābūt .csv paplašinājumam
 • Tiek jābūt formātā ar komata norobežojumu;
 • Tiem jāietver komata norobežotājs - pat izvēles laukos


Lai uzzinātu vairāk par faila formāta prasībām, skatiet informāciju par atsauces numuriem šajā sadaļā Importa faila formāti.

Atpakaļ uz sākumu

Kā importēt lietotājus?

Atlasiet Administrācija apgabalā pa kreisi, atlasiet Pārvaldīt lietotājus un pēc tam Importēt lietotājus.

Lai importētu jaunu failu, veiciet šādas darbības:

 1. Ievadiet ceļu, vietu vai faila nosaukumu vai pārlūkojiet failu, ko importēt.
 2. Kad fails atrasts, atlasiet Atvērt, lai ievietotu failu teksta lodziņā Vieta un Faila nosaukums.
 3. Lai importētu lietotājus, atlasiet Importēt. Importētie lietotāji tiks pievienoti pašreizējam sarakstam.

Piezīme: Importētajiem failiem jābūt ar šādām trim īpašībām:

 • Tam jābūt .csv paplašinājumam
 • Tiek jābūt formātā ar komata norobežojumu;
 • Tiem jāietver komata norobežotājs - pat izvēles laukos


Lai uzzinātu vairāk par faila formāta prasībām, skatiet informāciju par lietotājiem šajā sadaļā Importa faila formāti.

Atpakaļ uz sākumu

Kā labot importēšanas kļūdas?

Importēšanas rīka iespēja ļauj importēt datus no .csv faila UPS CampusShip sistēmā. Ja importēšanas laikā neizdodas konkrēta ieraksta validēšana, sistēma izveido kļūdas failu ar ierakstiem, ko sistēmai neizdevās importēt. Izskatiet šo tabulu, lai uzzinātu iespējamās kļūdas un labojumus. Kad kļūda labota, mēģiniet veikt importēšanas procesu vēlreiz.

Lai uzzinātu vairāk par faila formāta prasībām, skatiet šajā sadaļā Biežāk uzdotie jautājumi par importa failiem.

Kļūdas ziņojumsIzšķirtspēja
Valsts / teritorija Pārbaudiet valsti ar pareiziem valstu/teritoriju kodiem un mēģiniet vēlreiz
Atkārtots ieraksts Modificējiet ierakstu uz unikālu vērtību un mēģiniet vēlreiz
Atkārtots lietotājvārds Modificējiet lietotājvārdu uz unikālu vērtību un mēģiniet vēlreiz
Pārsniegts maksimālais ierakstu skaits UPS CampusShip sistēma nevar reģistrēt lietotājvārdu ar lietojumprogrammas programmēšanas saskarni (API). Lūdzu, vēlāk mēģiniet vēlreiz.
IMS kļūda Importētie faila ieraksti pārsniedz sistēmas ierobežojumus; dzēsiet dažus ierakstus un mēģiniet vēlreiz
Pārsniegts lauka garums Pārbaudiet lauka garumu ar atbilstošo faila formātu un mēģiniet vēlreiz
Nederīgs datu veids Pārbaudiet datu veidu atbilstošā faila formātā un mēģiniet vēlreiz; piemērs: alfabēta burti un cipari
Nederīgs e-pasts Pārbaudiet e-pasta formātu un mēģiniet vēlreiz
Piezīme: e-pasta adresei jāietver zīme @
Nederīgs faksa numurs Pārbaudiet faksa numura formātu un mēģiniet vēlreiz
Nederīga vieta Vietas nosaukums nav derīgs; pārbaudiet nosaukumu un mēģiniet vēlreiz
Nederīgs lietotājvārds Pārbaudiet lietotājvārdu un mēģiniet vēlreiz
Nederīgs tālruņa numurs Pārbaudiet tālruņa formātu un mēģiniet vēlreiz
Nederīgs pasta indekss Pārbaudiet pasta indeksu un mēģiniet vēlreiz
Nederīgs ieraksta parametru skaits Pārbaudiet, vai importa failā ir visi ieraksti
Piezīme: visiem laukiem (tajā skaitā mazsvarīgajiem laukiem) importa failā jābūt norobežotiem ar komatu.
Nederīgs lietotāja veids Pārbaudiet lietotāja veida vērtību un mēģiniet vēlreiz
Piezīme: derīgi ieraksti ir vērtības 0 vai 1
Nav aizpildīts obligātais lauks Ievietojiet trūkstošo lauku un mēģiniet vēlreiz
Nederīgs apgabals Pārbaudiet apgabalu ar pareiziem apgabala kodiem un mēģiniet vēlreiz
Nederīga pavalsts Pārbaudiet pavalsti ar pareiziem pavalstu kodiem un mēģiniet vēlreiz
Atpakaļ uz sākumu

Kāds ir pareizais importa faila formāts adrešu grāmatām?

Formāts, kas der Manas UPS un Korporatīvo adrešu grāmatas

Izskatiet šo tabulu, lai uzzinātu formātu, kas atbilst jūsu importa failam Manas UPS vai Korporatīvo adrešu grāmatas. Visi faili jāsaglabā ar .csv paplašinājumu un komatu kā lauka norobežotāju. Importa failam jāietver komata norobežotājs pat izvēles laukiem.

Piezīme: Ailes virsraksti nav jāietver. Turklāt ieteicams turpmākai izmantošanai saglabāt šo eksporta failu.

Lauka nosaukums

Lauka tips

Maks. lauka garums

Nepieciešams

Derīgās vērtības

Uzņēmums vai Vārds

Alfabēta burti un cipari

35

Uzņēmums vai Vārds adresei

Segvārds

Alfabēta burti un cipari

35

Identifikators, lai saglabātu un atcerētos adresi (adrešu grāmatas apraksta teksts)

Kontakts

Alfabēta burti un cipari

35

Saņēmēja kontakta vārds

Adrese 1

Alfabēta burti un cipari

35

Saņēmēja adrese

Adrese 2

Alfabēta burti un cipari

35

Papildu adreses informācija (telpa, stāvs, dzīvoklis)

Adrese 3

Alfabēta burti un cipari

35

Papildu adreses informācija (nodaļa)

Pilsēta

Alfabēta burti un cipari

30

Saņēmēja pilsēta

Pavalsts/Apgabals

Alfabēta burti un cipari

5

Nosacījuma

Saņēmēja pavalsts vai apgabals ASV vai Kanādai; skatiet pavalstu/apgabalu derīgo kodu tabulu. Nepieciešams ASV un Kanādas adresēm.

Pasta indekss

Alfabēta burti un cipari

9

Nosacījuma

Saņēmēja pasta indekss; tiks validēts ASV un Kanādai

Valsts

Alfabēta burti un cipari

2

Saņēmēja valsts/teritorija; skatiet derīgos kodus valstu/teritoriju kodu tabulā

Tālrunis

Alfabēta burti un cipari

15

Saņēmēja tālruņa numurs

Paplašinājums

Alfabēta burti un cipari

4

Saņēmēja tālruņa paplašinājums

E-pasta adrese

Alfabēta burti un cipari

50

Saņēmēja e-pasta adrese; piemēram: jdoe@somecompany.com

Faksa numurs

Ciparu

15

Saņēmēja faksa numurs

Dzīvesvietas adrese

Ciparu

1

Ievadiet 1 tikai tad, ja saņēmēja adrese ir dzīvesvietas adrese
Ievadiet 0, ja tā nav dzīvesvietas adrese

Vietas ID

Alfabēta burti un cipari

10

Unikāls identifikators, ko izveidojis Quantum
View administrators, lai norādītu saņēmēju nodaļu
ēkā ar vairākām saņemšanas zonām.

Saņēmēja rādītājs

Ciparu

1

Ievadiet 1, ja adreses rēķins izrakstāms saņēmējam
Ievadiet 0, ja adreses rēķins nav izrakstāms saņēmējam

Saņēmēja UPS konts

Alfabēta burti un cipari

10

Rēķina izrakstīšana trešajai pusei, konta numurs
Saņēmēja UPS konta pasta indekss

Alfabēta burti un cipari

9

Nosacījuma

Ja Saņēmēja UPS konta numurs ir piešķirts un saņēmēja valstij/teritorijai ir nepieciešams pasta indekss
Abonenta kastītes indikators Skaitlisks 1

Nosacījuma

Ievadiet tikai 1, ja adrese ir Abonenta kastīte; Ievadiet 0, ja adrese nav Abonenta kastīte

Formāts, kas der UPS WorldShip starptautiskajām adrešu grāmatām
Izskatiet šo tabulu, lai uzzinātu importa faila Adrešu grāmata formātu, ja fails veidots, izmantojot UPS WorldShip. Visi faili jāsaglabā ar .csv paplašinājumu un komatu kā lauka norobežotāju. Importa failam jāietver komata norobežotājs pat izvēles laukiem.

Lai importētu Worldship starptautisko adrešu grāmatu uz CampusShip, jāveic šādi soļi:

 1. Worldship International eksporta faila daļā atlasiet Saņēmēji kā eksporta informāciju
 2. Atlasiet "komats" kā vienīgo norobežotāju
 3. Atlasiet "pārrakstīt", nevis pievienošanu
 4. Atlasiet tikai šos laukus konkrētā secībā, kas uzskaitīta tālāk.

  Uzņēmums vai vārds, kontakts, 1. adrese, 2. adrese, 3. adrese, pilsēta, valsts, pasta indekss, pavalsts/apgabals, dzīvesvietas adrese, tālrunis, vietas ID, e-pasta adrese

  Piezīme: Ailes virsraksti nav jāietver. Turklāt ieteicams turpmākai izmantošanai saglabāt šo eksporta failu.
 5. Eksportēt failu
 6. Atveriet .txt failu, kas izveidots, un apstipriniet, ka izkārtojums ir pareizs. Jābūt tikai komatiem - pēdiņām un semikoliem nav jābūt
 7. Aizveriet failu un nesaglabājiet izmaiņas
 8. Mainiet faila paplašinājumu no .txt uz .csv
 9. Importējiet .csv failu uz CampusShip. Piezīme: atcerieties atlasīt Worldship International kā importa faila formātu

Lauka nosaukums

Lauka veids

Maksimālais lauka garums

Obligāti

Derīgās vērtības

Uzņēmums vai Vārds

Alfabēta burti un cipari

35

Saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Kontakts

Alfabēta burti un cipari

35

Kontaktvārds saņēmēja adresē

Adrese 1

Alfabēta burti un cipari

35

Saņēmēja adreses pirmā rinda

Adrese 2

Alfabēta burti un cipari

35

Saņēmēja adreses otrā rinda

Adrese 3

Alfabēta burti un cipari

35

Saņēmēja adreses trešā rinda

Pilsēta

Alfabēta burti un cipari

30

Saņēmēja pilsēta

Valsts

Alfabēta burti un cipari

2

Saņēmēja valsts/Teritorija

Pasta indekss

Alfabēta burti un cipari vai cipari

9

Nosacījuma

Saņēmēja pasta indekss

Pavalsts/Apgabals

Alfabēta burti un cipari

5

Nosacījuma

Saņēmēja pavalsts, apgabals vai valsts

Dzīvesvietas adrese

Ciparu

1

Jāizmanto, ja saņēmējs atrodas personīgajā dzīvesvietā. 1 = dzīvesvieta, 0 = ne dzīvesvieta

Tālrunis

Ciparu

15

Nosacījuma

Nepieciešams starptautiskiem galamērķiem un UPS Next Day Air Early agri no rīta pakalpojumam

Vietas ID

Alfabēta burti un cipari

10

Unikāls identifikators, ko izveidojis Quantum View administrators, lai norādītu saņēmēju nodaļu ēkā ar vairākām saņemšanas zonām.

E-pasta adrese

Alfabēta burti un cipari

50

E-pasta adrese, uz kuru tiek nosūtīts e-pasts ar ziņojumu klientam, ka pārvadājums ir nosūtīts. Izmantojot Elektronisko Atgriešanas etiķeti, šī ir e-pasta adrese, uz kuru UPS nosūta etiķeti

Atpakaļ uz sākumu

Kāds ir pareizais importa faila formāts vietām?

Importa failu formāti vietām

Lūdzu, izskatiet tabulu Importa faila formāts, kas attiecas uz importa failu Vietas. Visi faili jāsaglabā ar .csv paplašinājumu un komatu kā lauka norobežotāju. Importētajam failam ir jāietver komata atdalītājs pat izvēles lauciņiem.

Lauka nosaukums

Lauka veids

Maks. lauka garums

Obligāti

Derīgās vērtības

Vietas nosaukums

Burtciparu rakstzīmes

35

Vietas nosaukums, kam jābūt unikālam uz uzņēmumu

Vietas kontakta nosaukums

Burtciparu rakstzīmes

35

Vietas primārā kontaktpersona

1. adrese

Burtciparu rakstzīmes

35

Vietas adrese

2. adrese

Burtciparu rakstzīmes

35

Papildu adreses informācija (telpa, stāvs, dzīvoklis)

3. adrese

Burtciparu rakstzīmes

35

Papildu adreses informācija (nodaļa)

Pilsēta

Burtciparu rakstzīmes

30

Vietas pilsēta

Novads

Burtciparu rakstzīmes

5

Nosacījuma

Vietas pavalsts vai apgabals. Skatiet Pavalsts/Apgabalu derīgo kodu tabulu (nepieciešams ASV un Kanādai)

Pasta indekss

Burtciparu rakstzīmes

9

Nosacījuma

Vietas pasta indekss

Valsts

Burtciparu rakstzīmes

2

Atrašanās vietas valsts vai teritorija

Tālrunis

Burtciparu rakstzīmes

15

Vietas tālruņa numurs

Paplašinājums

Burtciparu rakstzīmes

4

Vietas tālruņa paplašinājums

E-pasta adrese

Burtciparu rakstzīmes

50

Vietas e-pasta adrese; piemērs: jkalns@kadsuznemums.com

Faksa numurs

Burtciparu rakstzīmes

15

Vietas faksa numurs

UPS konta numurs

Burtciparu rakstzīmes

10

Vietas UPS konta numurs

Atbalsta tālrunis

Burtciparu rakstzīmes

15

Vietas atbalsta tālruņa numurs

Atbalsta e-pasta adrese

Burtciparu rakstzīmes

50

Vietas atbalsta e-pasta adrese

Likmes veida iestatījums

Burtciparu rakstzīmes

1

P = publicētās likmes, A = apspriestās likmes. Ja vērtība nav dota, tās noklusējums tiks iestatīts kā publicētās likmes (P)

Saistītā adrešu grupa

Burtciparu rakstzīmes

35

Vietas piesaistīto adrešu grupa

Atpakaļ uz sākumu

Kāds ir pareizais importa faila formāts atsauces numuriem?

Lūdzu, izskatiet tabulu Importa faila formāts, kas attiecas uz importa failu Atsauces numurs. Visi faili jāsaglabā ar .csv paplašinājumu un komatu kā lauka norobežotāju. Importa failam jāietver komata norobežotājs pat izvēles laukiem.

Piezīme: Maksimālais faila izmērs atsevišķam atsauces numura importam ir 4 MB. Apvienotais ierakstu skaits, kas saglabāti trīs atsauces numuru laukos, nedrīkst pārsniegt 900 000.

Lauka nosaukums

Lauka tips

Maksimālais lauka garums

Nepieciešams

Derīgās vērtības

Atsauces vērtība

Alfabēta burti un cipari

35

Uzņēmumam unikāla atsauces vērtība

Atsauces apraksts

Alfabēta burti un cipari

50

Apraksts, ko izmanto, lai identificētu atsauces vērtību

Atpakaļ uz sākumu

Kāds ir pareizais importa faila formāts lietotājiem?

Izskatiet tabulu Importa faila formāts, kas attiecas uz importa failu Lietotāji. Visi faili jāsaglabā ar .csv paplašinājumu un komatu kā lauka norobežotāju. Importētajam failam ir jāietver komata atdalītājs pat izvēles lauciņiem.

Lauka nosaukums

Lauka veids

Maksimālais lauka garums

Obligāti

Derīgās vērtības

Nosaukums

Alfabēta burti un cipari

35

Lietotāja vārds un uzvārds

Lietotājvārds

Alfabēta burti un cipari

16

Lietotāja lietotājvārds. Sistēmā jābūt unikālam

Atrašanās vieta

Alfabēta burti un cipari

35

Lietotāja vietas nosaukums. Vieta jāizveido pirms lietotāja importēšanas

E-pasta adrese

Alfabēta burti un cipari

50

Lietotāja e-pasta adrese; piemērs jkalns@kadsuznemums.com

Tālrunis

Ciparu

15

Lietotāja tālruņa numurs

Paplašinājums

Ciparu

4

Lietotāja tālruņa paplašinājums

Lietotāja pārvadāšanas privilēģiju kopas nosaukums

Alfabēta burti un cipari

50

Lietotāja pārvadāšanas privilēģija. Pārvadāšanas privilēģija jāizveido pirms lietotāja importēšanas

Noklusējuma 1. atsauce

Alfabēta burti un cipari

35

Noklusējuma 1. atsauce

Noklusējuma pakalpojuma līmenis

Alfabēta burti un cipari

3

Noklusējuma pakalpojuma līmenis. Skatiet kodus tālāk

Ceļojošais lietotājs

Alfabēta burti un cipari

1

Ievadiet 1, ja lietotājam jābūt ceļojošam lietotājam.
Ievadiet 0, ja lietotājam jābūt neceļojošam lietotājam

Krājumu pasūtīšana

Ciparu

1

Ievadiet 1, ja lietotājs ir pilnvarots pasūtīt UPS krājumus
Ievadiet 0, ja lietotājs nav pilnvarots pasūtīt UPS krājumus

Faksa numurs

Alfabēta burti un cipari

15

Lietotāja faksa numurs

Vietas administratora rādītājs

Alfabēta burti un cipari

1

Ievadiet 1, ja lietotājs ir vietas administrators
Ievadiet 0, ja lietotājs nav vietas administrators

Neļaut lietotājam rediģēt 1. atsauces vērtību

Alfabēta burti un cipari

1

Ievadiet 1 atzīmētajiem, lai neļautu lietotājam mainīt vērtību 1. atsauce Ievadiet 0 neatzīmētajiem, lai ļautu lietotājam mainīt vērtību Atsauce #1.

Lietotāju importēšanas faila formāts satur lauciņu ar nosaukumu Noklusējuma servisa līmenis. Tas ir 3 simbolu lauciņš. Kodi tiek izmantoti, lai identificētu UPS vietējos un starptautiskos pakalpojumus. Pieļautie kodi šim lauciņam ir:

UPS vietējie pakalpojumi

UPS Starptautiskie pakalpojumi

014=UPS Next Day Air agri no rīta

054=UPS Express Plus

001=UPS Next Day Air

007=UPS Express

013=UPS Next Day Air Saver

065=UPS Express Saver

059=UPS 2nd Day Air A.M.

008=UPS Expedited

002=UPS 2nd Day Air

011=UPS Standard

012=UPS 3 Day Air

003=UPS Ground Service

Atpakaļ uz sākumu

Kādi ir importa failu pavalstu kodi?

Pavalstu kodi un Kanādas apgabalu kodi

Šajā tabulā uzskaitīti divu rakstzīmju pavalstu kodi, kas nepieciešami Globālā adrese un Vieta importa failiem. Ieraksti ar nederīgu pavalsts kodu netiks importēti.

Pavalstis

Kodi

Alabama

AL

Aļaska

AK

Arkanzasa

AR

Arizona

AZ

Kalifornija

CA

Kolorādo

CO

Konetikuta

CT

Delavēra

DE

Kolumbijas apgabals

DC

Florida

FL

Džordžija

GA

Havajas

HI

Aidaho

ID

Ilinoisa

IL

Indiāna

IN

Aiova

IA

Kanzasa

KS

Kentuki

KY

Luiziāna

LA

Mena

ME

Merilenda

MD

Masačūsetsa

MA

Mičigana

MI

Minesota

MN

Misisipi

MS

Misūri

MO

Montāna

MT

Nebraska

NE

Nevada

NV

Ņūhempšīra

NH

Ņūdžersija

NJ

Ņūmeksika

NM

Ņujorka

NY

Ziemeļkarolīna

NC

Ziemeļdakota

ND

Ohaio

OH

Oklahoma

OK

Oregona

OR

Pensilvānija

PA

Rodailenda

RI

Dienvidkarolīna

SC

Dienviddakota

SD

Tenesī

TN

Teksasa

TX

Jūta

UT

Vērmonta

VT

Virdžīnija

VA

Vašingtona

WA

Rietumvirdžīnija

WV

Viskonsīna

WI

Vaiominga

WY

Kanādas apgabali

Kodi

Alberta

AB

Britu Kolumbija

BC

Manitoba

MB

Ņūbransvika

NB

Ņūfaundlenda

NF

Ziemeļrietumu teritorija

NT

Jaunskotija

NS

Nunavuta

NU

Ontārio

ON

Prinča Edvarda sala

PE

Kvebeka

QC

Saskačevana

SK

Jukonas teritorija

YT

Atpakaļ uz sākumu

Kādi ir importēšanas failu valstu vai teritoriju kodi?

VALSTU/TERITORIJU KODI

Tālāk esošajā tabulā ir uzskaitīti atbilstošie divu rakstzīmju valstu/teritoriju kodi, kas nepieciešami globālās adreses un atrašanās vietas importēšanas failiem. Ieraksti ar nederīgu valsts/teritorijas kodu netiks importēti.

Valsts / teritorija

Kods

Albānija
Alžīrija
Amerikas Samoa
Andora
Angola
Angilja
Antigva & Barbuda
Argentīna
Armēnija
Aruba
Austrālija
Austrija
Azerbaidžāna
Azoru salas

AL
DZ
AS
AD
AO
AI
AG
AR
AM
AW
AU
AT
AZ
PT

Bahamas
Bahreina
Bangladeša
Barbadosa
Baltkrievija
Beļģija
Beliza
Benina
Bermuda
Butāna
Bolīvija
Bonaire
Bosnija un Hercegovina
Botsvāna
Brazīlija
Britu Virdžīnas salas
Bruneja
Bulgārija
Burkinafaso
Burundi

BS
BH
BD
BB
BY
BE
BZ
BJ
BM
BT
BO
BQ
BA
BW
BR
VG
BN
BG
BF
BI

Kambodža
Kamerūna
Kanāda
Kanāriju salas
Kaboverde
Kaimanu salas
Centrālāfrikas Republika
Čada
Čīle
Kontinentālā Ķīna
Kolumbija
Kongo
Kongo, Demokrātiskā Republika
Kuka salas
Kostarika
Ziloņkaula krasts
Horvātija
Kurakao
Kipra
Čehija Republika

KH
CM
CA
IC
CV
KY
CF
TD
CL
CN
CO
CG
CD
CK
CR
CI
HR
CB
CY
CZ

Dānija
Džibutija
Dominika
Dominikas Republika

DK
DJ
DM
DO

Ekvadora
Austrumtimora
Ēģipte
Salvadora
Anglija
Ekvatoriālā Gvineja
Eritreja
Igaunija
Etiopija

EC
TL
EG
SV
EN
GQ
ER
EE
ET

Farēru salas
Fidži
Somija
Francija
Franču Gviāna
Fanču Polinēzija

FO
FJ
FI
FR
GF
PF

Gabona
Gambija
Gruzija
Vācija
Gana
Gibraltārs
Grieķija
Grenlande
Grenāda
Gvadalupe
Guama
Gvatemala
Gērnsija
Gvineja
Gvineja-Bisava
Gajana

GA
GM
GE
DE
GH
GI
GR
GL
GD
GP
GU
GT
GG
GN
GW
GY

Haiti
Holande
Hondurasa
Honkongas Īpašās Pārvaldes Apgabals, Ķīna
Ungārija

HT
NL
HN
HK
HU

Īslande
Indija
Indonēzija
Irāka
Izraēla
Itālija

IS
IN
ID
IQ
IL
IT

Jamaika
Japāna
Džērsija
Jordāna

JM
JP
JE
JO

Kazahstāna
Kenija
Kiribati
Kosrae
Kuveita
Kirgīzija

KZ
KE
KI
FM
KW
KG

Laosa
Latvija
Libāna
Lesoto
Libērija
Lihtenšteina
Lietuva
Luksemburga

LA
LV
LB
LS
LR
LI
LT
LU

Makao Īpašās Pārvaldes Apgabals, Ķīna
Maķedonija
Madagaskara
Madeira
Malavi
Malaizija
Maldivas
Mali
Malta
Māršala salas
Martinika
Mauritānija
Maurīcija
Meksika
Mikronēzija
Moldova
Monako
Mongolija
Melnkalne
Montserrata
Maroka
Mozambika

MO
MK
MG
PT
MW
MY
MV
ML
MT
MH
MQ
MR
MU
MX
FM
MD
MC
MN
ME
MS
MA
MZ

Namībija
Nepāla
Nīderlande
Nīderlandes Antiļas
Jaunkaledonija
Jaunzēlande
Nikaragva
Nigēra
Nigērija
Norfolkas sala
Ziemeļīrija
Z. Marianas salas
Norvēģija

NA
NP
NL
AN
NC
NZ
NI
NE
NG
NF
NB
MP
NO

Omāna

OM

Pakistāna
Palau
Panama
Papua-Jungvineja
Paragvaja
Peru
Filipīnas
Polija
Ponape
Portugāle
Puertoriko

PK
PW
PA
PG
PY
PE
PH
PL
FM
PT
PR

Katara

QA

Kongo Republika
Īrijas Republika
Jemenas Republika
Reona
Rumānija
Rota
Krievija
Ruanda

CG
IE
YE
RE
RO
MP
RU
RW

Saba
Saipāna
Samoa
Sanmarīno
Saūda Arābija
Skotija
Senegāla
Serbija
Seišelas
Sjerraleone
Singapūra
Slovākija
Slovēnija
Zālamana salas
Dienvidāfrika
Dienvidkoreja
Spānija
Šrilanka
Sentbartelema
Sv. Kristofera sala
Santakrusa
Sintestatiusa
Sv. Džona sala
Senkitsa un & Nevisa
Sv. Lūcijas sala
Sintmārtena
Sv. Mārtina sala
Sv. Tomas sala
Sv. Vincenta/Grenadīnu salas
Surinama
Svazilenda
Zviedrija
Šveice
Sīrija

AN
MP
WS
SM
SA
GB
SN
RS
SC
SL
SG
SK
SI
SB
ZA
KR
ES
LK
AN
KN
VI
AN
VI
KN
LC
AN
GP
VI
VC
SR
SZ
SE
CH
SY

Taiti
Ķīnas Republika Taivānā
Tadžikistāna
Tanzānija
Taizeme
Tiniana
Togo
Tonga
Tortola
Trinidada & Tobago
Truka
Tunisija
Turcija
Turkmenistāna
Tērksas un & Kaikosas salas
Tuvalu

PF
TW
TJ
TZ
TH
MP
TG
TO
VG
TT
FM
TN
TR
TM
TC
TV

Uganda
Ukraina
Jūniona sala
Apvienotie Arābu Emirāti
Apvienotā Karaliste
Amerikas Savienotās Valstis
Urugvaja
ASV Virdžīnas salas
Uzbekistāna

UG
UA
VC
AE
GB
US
UY
VI
UZ

Vanuatu
Vatikāna pilsētvalsts
Venecuēla
Vjetnama
Virdžīnas Gorda

VU
VA
VE
VN
VG

Velsa
Volisas un & Futunas salas

GB
WF

Yap

FM

Zambija
Zimbabve

ZM
ZW

Atpakaļ uz sākumu

Sazināties ar UPS

Ja Jums ir kādi jautājumi par UPS CampusShip, sazinieties ar savu UPS CampusShip administratoru. Lai iegūtu UPS CampusShip tehnisko atbalstu, spiediet uz zemāk esošās saites.

UPS CampusShip tehniskais atbalsts