no
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraine...Vairāk
Pāriet uz galveno saturu

Biežāk uzdotie jautājumi par eksporta dokumentiem

Kāds rēķins man jāizsniedz par starptautisku pārvadājumu?

Visiem pārvadājumiem, kas satur nedokumentus, nepieciešams rēķins. Šis dokuments uzskaita pārvadātos produktus un ir primārais dokuments importa kontrolē, vērtēšanā un nodevas piemērošanā.

Uzmanību: Tiešsaistē aizpildāmās veidlapas paredzētas tikai tām precēm, kuru izcelsme ir ASV vai Puertoriko. Pārvadājot uz ASV, sagatavojiet vienu rēķina oriģināla eksemplāru un divas kopijas. Veicot pārvadājumus no Puertoriko, sagatavojiet vienu oriģinālo eksemplāru un kopiju.

Rēķinā jābūt šādiem datiem:

 • aizpildiet sūtītāja un saņēmēja nosaukumu un adreses informāciju
 • sūtītāja un saņēmēja tālruņa numuri
 • pārdošanas noteikumi (Starptautiskajā tirdzniecībā lietotie līgumu bāzes noteikumi)
 • eksporta iemesls
 • pilns priekšmeta apraksts (piemēram, kas ir priekšmets, un kāds ir tā izmantošanas mērķis?)
 • saskaņotu tarifu kodi, ja tādi zināmi
 • katras preces izcelsmes valsts (ražotājs)
 • priekšmetu skaits, priekšmetu vērtība un katra priekšmeta kopējā vērtība (pirkuma cena)
 • paku skaits un kopējais svars
 • Sūtītāja paraksts un datums
 • Priekšmetiem bez komerciālas vērtības jānosaka patiesās tirgus vērtības nomināls

Atpakaļ uz sākumu

Kāpēc jāizsniedz ASV izcelsmes sertifikāts?

Dažiem galamērķiem noteiktām precēm nepieciešams izcelsmes sertifikāts (IS). IS mērķis ir noteikt pārvadāto preču izcelsmes valsts autentiskumu.

Tiešsaistē aizpildāmās veidlapas paredzētas tikai tām precēm, kuru izcelsme ir ASV vai Puertoriko.

IS var būt nepieciešams, lai ievērotu starptautiskos tirdzniecības līgumus, mainītu nodokļu likmes un nodokļu preferenču režīmu, kas noteikts pārvadājuma izcelsmei.

IS apstiprina valsti, kurā ražotas preces. To, vai nepieciešams IS, nosaka eksportētā prece un tās galamērķis. Dažas valstis ierobežo importu no konkrētām valstīm; daudzas valstis ierobežo atļauto preču daudzumu vai dod priekšroku precēm, kas ražotas ASV.

Šai veidlapai nepieciešams vietējās Tirdzniecības palātas sekretāra autentisks paraksts un organizācijas zīmogs.

Ja prece kvalificēta kā Ziemeļamerikas izcelsmes, izmantojiet Ziemeļamerikas Brīvās tirdzniecības līguma (NAFTA) IS pārvadājumiem starp Kanādu, Meksiku un ASV, tajā skaitā Puertoriko. (Skatiet NAFTA izcelsmes sertifikātu tālāk)

Uzmanību: Likumi par to, kad nepieciešams IS, bieži mainās. Pirms nosūtāt pārvadājumu, uzziniet aktuālos kritērijus, kas pieprasa IS. IS aprakstiem un summām jāsakrīt ar rēķinā ievadītajiem.

Atpakaļ uz sākumu

NAFTA izcelsmes sertifikātu izmanto Kanādā, Meksikā, Puertoriko un Amerikas Savienotajās Valstīs, lai noteiktu, vai importētajām precēm piemērojams pamazinātās likmes nodoklis vai netiek piemērots nodoklis, ko nosaka Ziemeļamerikas Brīvās tirdzniecības līgums (NAFTA).

Tiešsaistē aizpildāmās veidlapas paredzētas tikai tām precēm, kuru izcelsme ir ASV vai Puertoriko. NAFTA izcelsmes sertifikāts pieejams arī kā datorizēts dokuments, ko var pārsūtīt elektroniski kā datorizētā rēķina pakas daļu (kur pieejams). Veicot pārvadājumus no ASV vai Kanādas, sagatavojiet vienu oriģinālo rēķina eksemplāru un divas kopijas. Veicot pārvadājumus no Puertoriko, sagatavojiet vienu oriģinālo eksemplāru un kopiju.

NAFTA izcelsmes sertifikāts jāpiestiprina rēķinam, ja pārvadājums ir vērtīgāks par:

 • 1000 ASV dolāriem un tiek sūtīts uz Meksiku no Kanādas vai ASV;
 • 2500 Kanādas dolāriem un tiek sūtīts uz Kanādu no Meksikas vai ASV.
 • 2500 ASV dolāriem un tiek sūtīts uz ASV no Kanādas vai Meksikas.


Pārvadājumiem ar zemāku vērtību par minētajām nav nepieciešams NAFTA izcelsmes sertifikāts. Tā vietā klientam jāuzdrukā uz pārvadājuma rēķina šāds ziņojums:

"Ar šo es apliecinu, ka šajā pārvadājumā iekļautā prece kvalificējama kā tarifa preferenču režīmam atbilstoša izcelsmes prece saskaņā ar NAFTA."

Lai saņemtu tarifa preferenču režīmu, šis dokuments eksportētājam jāaizpilda salasāmi (izdrukātā vai uzdrukātā formātā) un pilnīgi, un deklarācijas veikšanas brīdī tam jābūt importētāja rīcībā. Šo dokumentu brīvprātīgi var aizpildīt arī ražotājs, lai pēc tam izmantotu eksportētājs.

Atpakaļ uz sākumu

Kas ir nosūtītāja eksporta deklarācija (PED)?

Uzmanību: Attiecas tikai uz pārvadājumiem no ASV un Puertoriko.

Nosūtītāja eksporta deklarāciju (PED) izmanto ASV Statistikas birojs, lai apkopotu tirdzniecības statistiku un palīdzētu novērst nelikumīgu eksportu. PED un norādījumi par aizpildīšanu pieejami UPS CampusShip, UPS.com un dažādos avotos, tajā skaitā ASV Valdības publikāciju birojā (202-512-0000) un ASV Statistikas biroja mājas lapā (http://www.census.gov/foreign-trade).

Savam PED varat atlasīt vienu no trim aizpildīšanas opcijām:

 • izdrukājiet neaizpildītu PED, aizpildiet to ar roku un piestipriniet pārvadājumam.
 • Aizpildiet PED, izmantojot UPS, par 10 ASV dolāru nodevu.
 • Tiešsaistes fails, kas izmanto ACE. Lai izmantotu ACE, eksportētājiem jāreģistrējas ACE (https://ace.cbp.dhs.gov/). Skatiet tālāk redzamo informāciju "Kas ir ACE?"

Lai saņemtu tukšu PED veidlapu, ko aizpildīt un piestiprināt savai pakai,  atlasiet cilni Resursi un tad Eksporta dokumentācija.

Uzmanību: PED nav nepieciešamas UPS vēstuļu pārvadājumiem.

PED nepieciešama, ja atsevišķa plāna B preces vērtība pārsniedz 2500 ASV dolārus vai nepieciešama eksporta licence vai atbrīvošana no licences. Tā nepieciešama arī, ja galamērķis ir kontrolēta teritorija. Kontrolētā teritorija var būt valsts, kura piedzīvo saspringtas attiecības ar ASV (piem.: Kuba, Irāka, Irāna, Lībija un Ziemeļkoreja).

Klientiem, kas izmanto UPS CampusShip eksportēšanai, SED preferenču iestatīšanas norādījumi pieejami UPS CampusShip palīdzībā. Varat piekļūt norādījumiem, atlasot Palīdzība  tieši lapā Nosūtītāja eksporta deklarācijas preferences. Lai piekļūtu PED preferencēm, atlasiet cilni Mani iestatījumi un dodieties uz Rediģēt nosūtītāja eksporta deklarācijas preferences.

Klientiem, kas izmanto UPS CampusShip eksportēšanai, SED elektroniskās aizpildīšanas norādījumi pieejami UPS CampusShip palīdzībā. Varat piekļūt norādījumiem, atlasot Palīdzība tieši lapā Nosūtītāja eksporta deklarācija.

Atpakaļ uz sākumu

Kas ir "Paku saraksts" un kā to izmantot?

Paku saraksts, kas satur informāciju par katras pakas saturu, ir pēc izvēles izmantojams dokuments, kuru varat izvēlēties pievienot savam sūtījumam. Tas ir līdzīgs faktūrrēķinam, kuru muitaizmanto nodevu un maksājumu noteikšanai, taču nav tā aizvietotājs. Tā kā Paku saraksts nesatur informāciju par pakas satura cenu vai vērtību, to var izmantot gadījumiem, kad pakas saturu nodos trešām personām, piemēram, klientam vai tirgotājam.

Atpakaļ uz sākumu

Kur var piekļūt manu starptautisko pārvadājumu veidlapām?

UPS TradeAbilityTM piedāvā dažādas starptautisko pārvadājumu veidlapas. Varat aizpildīt veidlapas tiešsaistē vai pārlūkot lejupielādējamo dokumentu bibliotēku. Ierakstiet pārvadājuma informāciju vienreiz un izmantojiet to vairākās veidlapās pēc vajadzības. Šīs veidlapas var aizpildīt tiešsaistē:

 • rēķins
 • ASV nosūtītāja eksporta deklarācija
 • ASV izcelsmes sertifikāts
 • NAFTA izcelsmes sertifikāts


Lai piekļūtu starptautiskajām veidlapām, dodieties uz CampusShip cilniresursi un atlasietIzmantot starptautiskos rīkus. Šajā lapā atlasiet Piekļūt Starptautiskajām veidlapām. Šī saite ved uz lapu, kur varat lejupielādēt veidlapu paraugus vai aizpildīt veidlapas tiešsaistē.

Atpakaļ uz sākumu

Kas ir ACE?

ASV Statistikas birojs izmanto automatizētā tirdzniecības vide (ACE), lai elektroniski saņemtu un saglabātu ASV eksporta datus. ASV Statistikas birojs nodrošina ACE pakalpojumus bez maksas visiem eksportētājiem, lai veiktu elektronisku Nosūtītāja eksporta deklarācijas (SED) datu aizpildīšanu ACE tīmekļa vietnē.

UPS CampusShip var palīdzēt jums iesniegt savas SED, izmantojot ACE. Lai izmantotu šo funkciju, jāreģistrē ACE tiešsaistē vietnē https://ace.cbp.dhs.gov/. ACE nepieciešams iziet neilgu apmācību par PED aizpildīšanu, tāpēc veltiet reģistrācijai atbilstošu laiku. Lai uzzinātu vairāk par ACE, zvaniet uz 1-877-715-4433.

Atpakaļ uz sākumu