no
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraine...Vairāk
Pāriet uz galveno saturu

Uzņēmuma vietas

Šajā lapā varat ievadīt nepieciešamo informāciju, lai izveidotu konkrētu pārvadāšanas vietu uzņēmumam, kas atrodas UPS CampusShip, kā arī vietas kontaktinformāciju konkrētajai pārvadāšanas vietai. Varat arī izskatīt vai pārbaudīt pārvadāšanas vietas informāciju. Pēc šīs lapas atjaunināšanas informāciju saglabās UPS CampusShip, un jūs varēsiet atgriezties, lai to jebkurā laikā pārbaudītu.

 • Izveidot vietas

  Ievadiet nepieciešamo informāciju, lai izveidotu uzņēmuma vietu.
 • Importa faila formāts: Vietas

  Tā vietā, lai manuāli ievadītu vietas, Uzņēmuma administrators var importēt failu, ko pievienot esošajam failam.
 • Eksportēt vietas

  Tā vietā, lai manuāli modificētu atsevišķas vietas, administrators var eksportēt vietas informāciju no UPS CampusShip uz failu, modificēt vairākus ierakstus un pēc tam importēt modificēto failu atpakaļ uz UPS CampusShip.
 • Rediģēt/Dzēst vietas

  Atlasiet cilni Administrācija, dodieties uz Pārvaldīt vietas, un tad atlasiet Meklēt vietas.