no
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraine...Vairāk
Pāriet uz galveno saturu

Administrēt UPS CampusShip

Uzņēmuma vietas

Uzziniet, kā administrēt uzņēmuma vietas. Šis ceļvedis palīdz veikt šādus administratīvus uzdevumus:

 • Vietu izveide
 • Vietu importēšana
 • Vietu eksportēšana
 • Vietu rediģēšana un dzēšana

Pārvadāšanas privilēģiju komplekti

Uzziniet, kā iestatīt dažādas privilēģijas dažādiem lietotājiem jūsu uzņēmumā. Šis ceļvedis satur šādu informāciju:

 • Noklusējuma privilēģiju komplekti
 • Privilēģiju komplektu izveide
 • Privilēģiju komplektu rediģēšana

Atsauces numuri

Uzziniet, kā izmantot atsauces numurus uzņēmuma pārvadāšanas uzdevumam. Šis ceļvedis palīdz veikt šādus specifiskus uzdevumus:

 • Atsauces numuru izveide
 • Atsauces numuru importēšana
 • Atsauces numuru eksportēšana
 • Atsauces numuru rediģēšana un dzēšana

UPS CampusShip lietotāji

CampusShip lietotāju administrēšana jūsu uzņēmumā nodrošina ļoti elastīgas lietotājiem piešķirtās privilēģijas. Izmantojiet šo ceļvedi, lai uzzinātu, kā veikt šādus uzdevumus:

 • Lietotāju izveide
 • Lietotāju vietu maiņa
 • Lietotāju importēšana
 • Lietotāju eksportēšana
 • Lietotāju rediģēšana un dzēšana

Adrešu grāmata

Uzziniet, kā izmantot UPS CampusShip adrešu grāmatas. Šis ceļvedis palīdz veikt šādus specifiskus administratīvus uzdevumus:

 • Ievadņu izveide
 • Adrešu grāmatu importēšana
 • Adrešu grāmatu eksportēšana
 • Ievadņu rediģēšana un dzēšana
 • Ārējo adrešu grāmatu izmantošana

Vēsture

Uzziniet, kā izmantot pārvadāšanas vēsturi ar UPS CampusShip. Šis ceļvedis palīdz veikt šādus administratīvus uzdevumus:

 • Pārvadāšanas vēstures apskate
 • Pārvadāšanas vēstures eksportēšana