no
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine...Vairāk
Pāriet uz galveno saturu

Rediģēt/Dzēst ievadnes

Varat rediģēt vai dzēst adreses informāciju, kas saglabāta jūsu uzņēmuma Korporatīvā adrešu grāmatā vai jūsu personīgajā UPS adrešu grāmatā.

Kā rediģēt adrešu grāmatas ievadni

  1. Atlasiet cilni Mani iestatījumi un dodieties uz Meklēt adresi, kas atrodas Korporatīvo adrešu grāmata vai UPS adrešu grāmata. Attēlotajā lapā varat meklēt konkrētas adrešu grāmatas ievadnes pēc segvārda, uzņēmuma nosaukuma vai kontaktpersonas vārda, kas satur, sākas vai sakrīt ar meklēto frāzi.
  2. Lapa tiek atsvaidzināta ar jūsu meklēšanas rezultātiem. Lai pārtrauktu meklēšanu, atlasiet Atcelt.
  3. Rezultātos izvēlieties konkrētu adrešu grāmatas ievadni un atlasiet Skatīt/rediģēt.
  4. Tiek attēlota adrešu grāmatas informācija. Varat ierakstīt vai ielīmēt adreses informāciju, vietas ID un citus ievadnes laukus. Lai izietu no adrešu grāmatas ievadnes, atlasiet Atcelt.
  5. Pirms atlasāt Atjaunināt, lai saglabātu informāciju UPS CampusShip, pārliecinieties, ka visi nepieciešamie lauki treknrakstā satur pareizus un precīzus datus. Ja atjauninājumam nepieciešams vairāk informācijas, uzvedne informē par to, kuri lauki jāmodificē vai jāaizpilda.

Atpakaļ uz sākumu

Kā dzēst adrešu grāmatas ievadni

  1. Atlasiet cilni Mani iestatījumi un sadaļā “Korporatīvā adrešu grāmata” vai “Personīgā adrešu grāmata” atlasiet Meklēt adresi. Tiek attēlota lapa, kas ļauj meklēt konkrētas adrešu grāmatas ievadnes pēc Segvārda, Uzņēmuma nosaukuma vai Kontaktpersonas vārda, kas satur, sākas vai sakrīt ar meklēto frāzi.
  2. Lapa tiek atsvaidzināta ar jūsu meklēšanas rezultātiem. Lai pārtrauktu meklēt, atlasiet Atcelt.
  3. Rezultātos izvēlieties konkrētu adrešu grāmatas ievadni un atlasiet Dzēst.
  4. Tiek attēlota lapa Dzēšanas apstiprinājums. Dzēšanu apstipriniet, atlasot Dzēst.
Atpakaļ uz sākumu