• Coronavirus Update...Daugiau
 • UPS turpina apkalpot klientus. Ietekme uz apkalpošanu saistībā ar koronavīrusu… vairāk...Daugiau
Eiti į pagrindinį turinį

Papildomų paslaugų kainos

Norėdami sužinoti daugiau, pasirinkite bet kurią papildomą paslaugą. Šių paslaugų mokesčiai papildomai pridedami prie gabenimo kainų. Kainos įvairiose klientų aptarnavimo vietose gali skirtis.

Papildoma paslaugaKainos
Pristatymo paslaugos
 • EUR 1.70 paketui
Nemokamai
 • EUR 63.45 už pristatymą
 • Nemokamai šalyse, kuriose šeštadienis yra darbo diena
Pranešimai
 • Pristatymo patvirtinimas - privalomas parašas: EUR 1.10 už siuntą
 • Pristatymo patvirtinimas – privalomas pilnamečio parašas: EUR 2.80 už siuntą

Nemokamai

 • Peržiūrėti internete: Nemokamai
 • Gauti faksu arba paštu: EUR 6.25 už laiško arba faksogramos persiuntimą

Pinigų surinkimas

 • Vietinis: 1% nuo prekių vertės, bet ne mažiau nei EUR 7.15
 • Tarptautinis: 1% nuo prekių vertės, bet ne mažiau nei EUR 17.70
Gabenimo deklaruota vertė
 • 1% nuo deklaruotos prekių vertės, bet ne mažiau nei EUR 9.40
 • Jei pasirenkama, kad apmoka gavėjas, gabenimo mokesčiai persiunčiami siuntos gavėjui
Grąžinimai
 • UPS Print Return Label: EUR 1.00
 • UPS Prints and Posts Return Label: EUR 3.60 paketui
 • UPS Electronic Return Label: EUR 1.25 paketui
 • UPS Authorized Return Service: pagal sutartį
 • UPS 1 Attempt Returns Plus: EUR 5.00 paketui
 • UPS 3 Attempts Returns Plus: EUR 6.50 paketui
Už vieną bandymą paimti:
 • EUR 10.00 paketui, pasirinkus mažą UPS dėžę (2 dėžės tipas)
 • EUR 11.95 paketui, pasirinkus vidutinę UPS dėžę (3 dėžės tipas)
 • EUR 13.50 paketui, pasirinkus didelę UPS dėžę (1 dėžės tipas)
Už tris bandymus paimti:
 • EUR 11.95 paketui, pasirinkus mažą UPS dėžę (2 dėžės tipas)
 • EUR 14.15 paketui, pasirinkus vidutinę UPS dėžę (3 dėžės tipas)
 • EUR 15.45 paketui, pasirinkus didelę UPS dėžę (1 dėžės tipas)
Pastaba: Ši paslauga teikiama tik pagal sutartį

EUR 11.00 paketui (tik pagal sutartį)

Importas
 • Print Label: EUR 1.00 paketui
 • Electronic Label: EUR 1.25 paketui
 • Print and Mail Label: EUR 3.60 paketui
 • 1 UPS Collection Attempt: EUR 5.00 paketui
 • 3 UPS Collection Attempts: EUR 6.50 paketui
Siuntos/išmuitinimo konsolidavimas

Pagal sutarties sąlygas

Pagal sutarties sąlygas


Pastaba: kainos rodomos be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ar kuro priemokos. Peržiūrėti šiuo metu taikomą kuro priemoką.

Susijusios nuorodos

Rasti informaciją, kuri padėtų nustatyti jūsų siuntos kainą.

Apskaičiuoti laiką ir kainą

Peržiūrėti zonas ir tarifus

Skaityti paslaugų terminus ir sąlygas