/
  • Coronavirus Update...Daugiau
  • UPS turpina apkalpot klientus. Ietekme uz apkalpošanu saistībā ar koronavīrusu… vairāk...Daugiau
Eiti į pagrindinį turinį

Paslaugos pranešimai

Blogos oro sąlygos, stichinės nelaimės ir kitos nuo mūsų nepriklausančios aplinkybės kartais gali sukliudyti mums teikti paslaugas. Jei sutriko paslaugų teikimas, tai bus nurodyta toliau. Be to, visų ups.com svetainių viršuje bus rodoma aukso spalvos įspėjamoji juosta. Jeigu toliau nepateiktas įspėjimas apie sutrikusias paslaugas, UPS transportavimo tinklas veikia kaip įprastai. 

Paslaugos pranešimai alert2/2