• Service disruptions due to the conflict in Ukraine...Daugiau
Eiti į pagrindinį turinį

Draudžiamų siųsti daiktų sąrašas

Draudžiami daiktai

Toliau nurodytus daiktus draudžiama siųsti į visas šalis, kuriose veikia UPS.

 • Ginklai (išskyrus aiškiai nurodytus dokumente „UPS įkainiai / taisyklės ir sąlygos JAV“, pradedant 136 puslapio)
 • Piniginės kupiūros ar banknotai (išskyrus monetas)
 • Lavonai, kremuoti arba ekshumuoti palaikai
 • Fejerverkai
 • Pavojingos atliekos
 • Dramblio kaulas
 • Marihuana, įskaitant naudojamą medicininiais tikslais
 • Pašto ženklai
 • Ryklio pelekai
 • Siuntos draudžiamos įstatymų
 • Laikrodžiai, kurių vertė viršija 500 USD

Taip pat draudžiama siųsti: prekes gabenamas pagal „ATA Carnet“ ir visas laikinai eksportuojamas arba importuojamas prekes; prekes gabenamas pagal FCR, FCT arba C.A.D („Grynieji pagal dokumentą“); daiktus, kurie dėl savo neatsiejamų savybių gali sutepti ar kitaip pakenkti žmonėms, prekėms ar įrangai; prekes, kurias prekės kilmės, tranzito arba paskirties šalies įstatymai gabenti draudžia (pvz., dramblio kaulas ir jo gaminiai); prekes, kurioms taikomi akcizai arba kurioms gabenti būtinos specialiosios saugos ir kitos priemonės, leidimai ir pan. Vadovaujantis galiojančiais įstatymais tam tikras prekes galima gabenti tik nustatytomis sąlygomis, o kai kurias draudžiama gabenti oru (pvz., skysčius stikliniuose induose).

Siuntėjas pats atsako už siuntos atitiktį skirtingose šalyse galiojantiems įstatymams ir taisyklėms. siuntos gali būti tikrinamos ir (arba) sulaikytos muitinės ar kitų valstybinės institucijos pareigūnų ar atstovų.

Mes pasiliekame teisę atsisakyti gabenti arba sulaikyti siuntas, ant kurių nenurodyta kontaktinė siuntėjo ir gavėjo informacija ir prekes, kurios mūsų manymu yra netinkamos gabenti arba nėra tinkamai apibūdintos, suklasifikuotos, supakuotos ar paženklintos, taip pat, jei nėra reikiamų dokumentų.

Mes negabename prekių, kurios yra draudžiamos federalinių, valstybinių ar vietinių valdžios institucijų kilmės ar paskirties šalyse; kurios prieštarauja bet kokiems galiojantiems eksporto, importo ar kitiems teisės aktams, arba kelia pavojų mūsų darbuotojams, atstovams, subrangovams ar transporto priemonėms; kurios mūsų manymu gali ištepti ar kitaip apgadinti kitas prekes ar įrangą; kurias gabenti ekonominiu arba veiklos požiūriu yra netikslinga.

Draudžiamų daiktų gabenimas pagal sutartį su UPS

Kai kurie draudžiami daiktai gali būti priimami UPS pagal atskiras sutartis su siuntėjais, galinčiais užtikrinti reguliarius tokių siuntų kiekius ir visų taikomų taisyklių laikymąsi.

Daiktai, kuriuos su tam tikromis išlygomis gabenti galime:

 • Alkoholiniai gėrimai
 • Produktai iš laukinių gyvūnų (pvz., austrių ir midijų kevalai, gyvatės odos laikrodžio dirželiai)
 • Didelės / neįprastos vertės daiktai
 • Biologinės B kategorijos medžiagos ir iš žmonių arba gyvūnų paimti mėginiai
 • Pavojingos prekės
 • Šaunamieji ir šaltieji ginklai (įskaitant inertinius ir sprogius ginklus bei jų kopijas)
 • Kailiai
 • Auksas ir kiti taurieji metalai
 • Gyvi gyvūnai
 • Greitai gendantys produktai
 • Asmeniniai daiktai
 • Augalai
 • Sėklos
 • Tabakas

Ne visas prekes galima siųsti į visas šalis.

Norėdami gauti daugiau informacijos susisiekite su vietiniu UPS skyriumi.

UPS nesutinka gabenti draudžiamų daiktų. Nepažeisdami jokių kitų sąlygų ar UPS gabenimo terminų ir sąlygų, kilus įtarimams dėl siuntoje esančių daiktų tinkamumo, UPS gali taikyti minimalų 120 GBP administravimo ir kitus susijusius mokesčius. Mokesčio sumokėjimas jokiu būdu nepanaikina ir nesumažina jūsų atsakomybės prieš UPS, dėl galimo UPS gabenimo terminų ir sąlygų pažeidimo, taip pat tai nereiškia, kad UPS prisiima atsakomybę ar atsisako savo teisių dėl draudžiamų daiktų gabenimo.

Susisiekti su UPS