• Service disruptions due to the conflict in Ukraine...Daugiau
Eiti į pagrindinį turinį

Draudžiamų prekių importas

Draudžiami daiktai

Mes negabename šių daiktų:

 • Alkoholiniai gėrimai
 • Ne naminių gyvūnų odos
 • Išskirtinės vertės daiktai (pvz.: meno kūriniai, antikvariniai daiktai, brangieji akmenys, aukas ir sidabras)
 • Pavojingos prekės/medžiagos
 • Šaunamieji ginklai
 • Kailiai
 • Dramblio kaulas ir dramblio kaulo dirbiniai
 • Gyvi gyvūnai
 • Pinigai ir vertybiniai popieriai
 • Gendančios prekės
 • Asmeniniai daiktai (išskyrus JAV)
 • Augalai
 • Pornografinė medžiaga
 • Sėklos
 • Neįprastos vertės pašto ženklai
 • Tabakas ir tabako gaminiai
 • Atskirai siunčiamas bagažas

Atskirose šalyse yra papildomų draudžiamų daiktų ar kurių kiekis siuntoje ribojamas. Siuntėjas atsakingas už galiojančių valstybės taisyklių ir įstatymų laikymąsi atskirose šalyse. Siuntėjams taip pat rekomenduojama peržiūrėti kiekvienos šalies Draudžiamų importuoti daiktų sąrašą.

UPS pasilieka teisę atsisakyti ar sustabdyti bet kurio paketo gabenimą, kai nėra nurodyti pilni siuntėjo ir gavėjo duomenys, arba prekių gabenimą, kurios, mūsų manymu, yra netinkamos transportuoti ar nėra tinkamai apibūdintos, suklasifikuotos, ar supakuotos ir paženklintos transportavimui netinkamu būdu, ar prie kurių nėra pridėti reikiami dokumentai.

UPS negabena prekių, kurios yra draudžiamos federalinių, valstybinių ar vietinių valdžios institucijų kilmės ar paskirties šalyse; kurios prieštarauja bet kokiems galiojantiems eksporto, importo ar kitiems teisės aktams, arba kelia pavojų mūsų darbuotojams, atstovams, subrangovams ar transporto priemonėms; kurios, mūsų manymu, tepa, dažo ar kitaip gadina kitas prekes ar įrangą; kurias ekonominiu arba aptarnavimo požiūriu yra netikslinga gabenti.

Draudžiamų daiktų gabenimas pagal sutartį su UPS:

Kai kurie draudžiami daiktai gali būti priimami UPS pagal atskiras sutartis su siuntėjais, galinčiais užtikrinti reguliarius tokių siuntų kiekius ir visų taikomų taisyklių laikymąsi.

Ne visas prekes galima siųsti į visas šalis.

Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su jūsų vietiniu UPS biuru.

UPS nesutinka vežti draudžiamų daiktų. Jei transportavimo metu UPS pastebi, kad pakuotėje yra draudžiamų gabenti daiktų, nepažeidžiant jokių kitų galiojančių nuostatų ar UPS gabenimo terminų ir sąlygų, yra skiriamas papildomas minimalus 130 EUR administravimo mokestis. Sumokėtas mokestis jokiu būdu jūsų neatleidžia nuo atsakomybės dėl UPS gabenimo terminų ir sąlygų pažeidimo, taip pat nereiškia, kad UPS prisiima tolimesnę atsakomybę dėl draudžiamų gabenti daiktų tolimesnio transportavimo.

Susisiekti su UPS