• Service disruptions due to the conflict in Ukraine...Daugiau
Eiti į pagrindinį turinį

UPS Returns®

Komercinės sąskaitos instrukcijos

Sąskaitos informacija bus naudojama išmuitinimui ir skirta įvertinti taikomus muitus ir mokesčius paskirties šalyje.

Įveskite tokią informaciją:

 1. Įveskite siuntėjo (paprastai vadinamo eksportuotoju) pilną Pavadinimą ir Adresą Siuntėjo informacijos srityje.
  1. Įsitikinkite, kad įrašytas kontaktinio asmens Vardas ir Telefono numeris.
  2. Įveskite Mokesčių mokėtojo ID arba PVM kodą, jei jis yra.
 2. Įveskite pilną gavėjo Pavadinimą ir Adresą Gavėjo srityje.
  1. Įveskite Gavimo šalį, Provinciją/teritoriją ir Pašto indeksą.
  2. Kad užtikrinti greitą išmuitinimą ir įteikimą, būtinai įrašykite kontaktinio asmens Vardą ir Telefono numerį.
  3. Įveskite gavėjo Mokesčių mokėtojo ID arba PVM kodą, jei yra.  Galite šį numerį pridėti prie savo grąžinimo paketo arba ant paketo bilieto.
 3. Įveskite Datą.
 4. Įveskite Pirkimo užsakymą, Sąskaitą arba Grąžinimo autorizavimo numerį, jei to reikia (peržiūrėkite dokomentus, pateiktus su grąžinamu paketu iš grąžinimo teikėjo).
 5. Įrašykite Pardavimo sąlygas (Incoterm), kurios apibrėžia mokesčius, įtrauktus į sąskaitos bendrąją sumą.  Pavyzdžiui, kaina ir gabenimo mokestis (CFR), kaina, draudimas ir gabenimo mokestis (CIF).
 6. Įveskite Eksporto priežastį.  Pavyzdžiui, remontas, grąžinimas, netinkamas dydis, grąžinimas įvertinti, pardavimas ir laikinas importas.
 7. Palikite langelį Kam parduota: tuščią.
 8. Įveskite kiekvieno daikto ar prekės pilną Aprašymą ir Vertę.  Venkite bendrų terminų, tokių kaip "dalys", "pavyzdžiai" arba "drabužiai".  Atskiri aprašymai turi aiškiai įvardinti, koks tai daiktas, iš ko jis pagamintas ir kam naudojamas.
 9.     Įveskite tokią informaciją apie kiekvieną daiktą:
  1. Vienetų skaičius: Kiekvienos prekės vienetų skaičius.
  2. Matavimo vienetas: Pavyzdžiui, vienetas, tuzinas, dėžės.
  3. Harmanizuoto tarifo kodas: Kiekvienos prekės klasifikacija.  Įveskite, jei žinote arba galite rasti.
  4. Kilmės šalis: Šalis ar teritorija, kurioje buvo pagaminta prekė.
  5. Vieneto vertė: Piniginė išraiška, nurodanti kiekvienos prekės vertę arba kainą.  Pavyzdžiams arba daiktams, neturintiems komercinės vertės, turite nurodyti nominalią arba rinkos vertę išmuitinimui.
  6. Bendra vertė: Visų prekių verčių suma.
  7. Atsiskaitymo valiuta: Valiutų pavyzdžiai.: USD = JAV doleriai, EUR = eurai ir CAD = Kanados doleriai.
 10. Įveskite Papildomus komentarus, jei jų reikia. Tai papildoma informacija apie prekes.  Pavyzdžiui, komentaras, padedantis identifikuoti specialias sąlygas,  taikomas prekei: "prekė grąžinama taisyti, ir vertė pateikta tik išmuitinimui" arba "prekė importuojama laikinai".
 11. Įveskite Deklaraciją. Tai teisinis paaiškinimas, reikalaujamas JAV ir pateikiamas prekių sąskaitose, kurioms reikia licencijos, patvirtinimo, kad licencija nereikalinga, ar kurioms taikomos išimtys.  Rekomenduojame įrašyti deklaraciją sąskaitoje visoms prekėms.
 12. Įveskite bendrą sąskaitos sumą. Tai visų sąskaitos eilučių suma.
 13. Įveskite Nuolaida arba Permoka, jei taikoma. Tai suma, atimama iš bendos sumos.
 14. Įveskite Krovinio arba Gabenimo mokesčius, jei juos žinote. Tai prekių gabenimo mokesčiai. Jei įtraukta į bendrą sąskaitos sumą, įrašykite ĮTRAUKTA. Kitu atveju palikite tuščią.
 15. Įveskite Draudimo mokesčius, jei juos žinote. Tai suma, mokama padengti prekės pakeitimo išlaidas. Jei įtraukta į bendrą sąskaitos sumą, įrašykite ĮTRAUKTA. Kitu atveju palikite tuščią.
 16. Įveskite Kitus mokesčius arba priedus, jei žinote.
 17. Įveskite Bendrą sąskaitos sumą. Tai bendra visų pateiktų verčių suma.
 18. Pasirašykite, nurodykite siuntėjo Vardą ir pasirašymo Datą. Šios informacijos reikia visoms tarptautinėms siuntoms.
 19. Įveskite šios siuntos Bendrą paketų skaičių.
 20. Įveskite visų šios siuntos paketų Bendrą svorį. Turite nurodyti bendrą svorį kilogramais arba svarais.
 21. Su grąžinama siunta pateikite vieną originalią sąskaitą ir dvi jos kopijas.
 22. Pasirašykite sąskaitą ir siuntimo bilietą.