• Service disruptions due to the conflict in Ukraine...Daugiau
Eiti į pagrindinį turinį

Privatumo nuostatos

Paskutinis atnaujinimas: 2018 m. gegužės 22 d.

Mes, „United Parcel Service, Inc.“, mūsų patronuojamosios ir susijusios bendrovės (kartu „UPS“), atsižvelgiame į Jūsų privatumo interesus.

Mūsų privatumo pareiškime aprašyta, kokio tipo asmeninę informaciją renkame apie savo klientus, kaip galime naudoti tą informaciją ir su kuo galime ja dalytis. Pareiškime taip pat aprašytos priemonės, kurių imamės asmeninei informacijai apsaugoti. Be to, nurodyta, kaip galite prašyti i) pasiekti arba pakeisti mūsų turimą Jūsų asmeninę informaciją, ii) atšaukti mums anksčiau duotą sutikimą, iii) nebesiųsti Jums tam tikrų pranešimų ir iv) atsakyti į galimus Jūsų klausimus apie mūsų privatumo praktiką. Šis pareiškimas netaikomas „UPS Store“ ir jokioms kitoms mažmeninės prekybos vietoms.  Šis pareiškimas netaikomas jokioms „United Parcel Service, Inc.“ patronuojamosioms ir susijusioms bendrovėms, kurios turi nuosavus privatumo pareiškimus, įskaitant „UPS Store“ ar bet kurią kitą mažmeninės prekybos vietą.

Mūsų privatumo praktika įvairiose mūsų veiklos šalyse ir teritorijose gali skirtis, atsižvelgiant į vietos praktiką ir teisinius reikalavimus.

Šaliai skirtą informaciją galite pamatyti pasirinkę toliau pateiktą priedo nuorodą.

Nuorodomis galite pereiti prie atitinkamų skyrių.

Mūsų gaunama informacija

Galime gauti asmeninės informacijos apie savo klientus (pvz., vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ir mokėjimo informaciją), kai tai susiję su įvairia veikla, pvz., i) naudojimusi „UPS“ svetainėmis ir programomis, ii) siuntų vežimo veikla, įskaitant siuntų pristatymą ir paėmimą, iii) prašymais sekti siuntas arba atsakyti į klausimus, iv) renginiais, kuriuose dalyvaujame, v) reklaminiais bei kitokiais pasiūlymais ir vi) skambučių į klientų aptarnavimo ir apskaitos centrus įrašais.

Galime gauti ir šių tipų asmeninę informaciją:

 • asmens ar verslo kontaktinę informaciją (pvz., vardą, pavardę, įmonės pavadinimą, fizinį adresą, el. pašto adresą ir telefono ar fakso numerį);
 • siuntų vežimo informaciją (pvz.: i) tokius su siuntų vežimu susijusius kontaktinius duomenis kaip siuntėjo, gavėjo ir (arba) kaimyno (naudojantis „UPS My Choice“ funkcija „palikti kaimynui“) vardas bei pavardė, fizinis adresas, el. pašto adresas ir telefono numeris, ii) parašą pristatymui įrodyti, iii) „UPS“ paskyros numerį ir iv) mums pateiktą informaciją, padedančią patekti į vietas, kuriose teikiame paslaugas) ir mums suteiktą informaciją apie tam tikrų siuntų turinį, tačiau tik tiek, kiek būtina žinomos tapatybės asmeniui susieti su tuo turiniu;
 • informaciją, pagal kurią galime greitai patikrinti asmens tapatybę;
 • kitų asmenų, kuriems esame prašomi siųsti informaciją, vardus, pavardes, el. pašto adresus ir telefonų numerius;
 • atsakant į apklausas pateikiamą informaciją;
 • „UPS“ gaminių ir paslaugų naudotojo vardą, slaptažodį ir kitą prisijungimo informaciją;
 • socialinių tinklų slapyvardžius, turinį ir kitus duomenis, skelbiamus mūsų oficialiuose socialinių tinklų puslapiuose ar kitur internete (pvz., kitose viešose vietose), ir informaciją (pvz., el. pašto adresus ir kitą informaciją, kuria leidžiate dalytis), kurią gauname per su „UPS“ susijusias socialinių tinklų programėles, priemones, valdiklius ir įskiepius (įskaitant trečiųjų šalių prisijungimo paslaugas, pvz., „Prisijungti per „Facebook“);
 • Jūsų mobiliojo įrenginio geografinės vietos informaciją, jeigu naudojatės tam tikromis programėlių funkcijomis;
 • mokėjimo informaciją (įskaitant mokėjimo kortelės duomenis ir internetinių mokėjimo paslaugų numerį bei mokėjimo adresą) ir finansinę informaciją (pvz., banko sąskaitos numerį);
 • mokesčių registracijos numerį, kai prašote gaminių ar paslaugų, kuriems būtina ši informacija, arba siejant su tam tikromis reklaminėmis akcijomis ar prizų traukimais;
 • kitus asmens duomenis, kurie mums gali būti pateikti siekiant gauti „UPS“ gaminį ar paslaugą.

Taip pat gauname naudotojų asmeninę informaciją iš savo klientų, kad galėtume teikti paslaugas. Galime gauti asmeninę informaciją iš trečiųjų šalių, įskaitant viešas duomenų bazes, socialinių tinklų platformas arba trečiąsias šalis partneres, pvz., analizės arba rinkodaros paslaugų teikėjus.

Paimdami ar pristatydami siuntą, teikdami kitas paslaugas galime gauti duomenų apie fizinę vietą. Tai gali būti, pvz., duomenys, nurodantys tikrą fizinio adreso vietą, pasinaudojant tokia informacija kaip GPS duomenys, geokodai, platumos bei ilgumos informacija ir įvairių vietų vaizdai.

Be to, kai lankotės mūsų svetainėse, naudojate mūsų programėles arba su „UPS“ susijusias priemones, valdiklius ar įskiepius, galime rinkti tam tikrą informaciją automatinėmis priemonėmis, pvz., naudodami slapukus ar tinklalapio indikatorius. Taip renkama informacija yra IP adresas, unikalus įrenginio identifikatorius, naršyklės parametrai, įrenginio parametrai, operacinės sistemos duomenys, kalbos parinktys, nuorodų URL adresai, informacija apie atliktus veiksmus, veiksmų data bei laikas. Slapukas yra tekstinis failas, kurį svetainė siunčia į lankytojo kompiuterį ar kitą prie interneto prijungtą įrenginį, kad unikaliai identifikuotų lankytojo naršyklę arba naršyklėje išsaugotų informaciją ar nuostatas. Tinklalapio indikatorius, dar vadinamas interneto gaire, pikselio gaire arba skaidriuoju GIF, susieja tinklalapius arba programėles su žiniatinklio serveriais ir gali būti naudojamas informacijai perduoti atgal į žiniatinklio serverį. Šiais automatiniais rinkimo būdais gauname ir įrašome duomenis apie spustelėjimų srautą, kad galėtume sužinoti naudojimo tendencijas. Galime susieti tam tikrus automatinėmis priemonėmis surinktų duomenų elementus, pvz., informaciją apie Jūsų naršyklę, su kita mūsų gauta informacija, kad žinotume, pvz., ar perskaitėte mūsų išsiųstą el. laišką. Taip pat galime naudotis trečiųjų šalių analizės priemonėmis, kurios renka informaciją apie lankytojų srautus mūsų svetainėse ar programėlėse. Jūsų naršyklė gali Jums nurodyti, kaip gauti perspėjimą apie tam tikrų tipų slapukų gavimą arba kaip apriboti ar uždrausti tam tikrų tipų slapukus. Tačiau atminkite, kad be slapukų galbūt negalėsite naudotis visomis svetainių ar programėlių funkcijomis. Kai naudojamasi mūsų svetainėmis ir programėlėmis, tiek mes, tiek kiti (pvz., mūsų reklamos tinklai) gali rinkti asmeninę informaciją apie mūsų lankytojų veiksmus internete per laiką ir iš trečiųjų šalių svetainių.

Trečiųjų šalių programėlių, priemonių, valdiklių ir įskiepių (pvz., „Facebook“ mygtuko „Patinka“) mūsų svetainėse ir programėlėse teikėjai taip pat gali naudoti automatines informacijos apie Jūsų naudojimąsi tomis funkcijomis rinkimo priemones. Šiai informacijai gali būti taikoma šių tiekėjų privatumo politika ar pareiškimai.

Grįžti į viršų

Kaip naudojame gaunamą informaciją

Gaunamą informaciją galime naudoti toliau išvardytais tikslais.

 • Siuntoms paimti, pristatyti ir sekti.
 • Jūsų prašomiems gaminiams ir paslaugoms teikti (pvz., logistikai, tiekimo grandinei tvarkyti, muitinės procedūroms atlikti ir brokerių bei finansinėms paslaugoms teikti).
 • Mokesčiams apdoroti ir surinkti.
 • Siekdami teikti pagalbą klientams ir atsakyti bei bendrauti su Jumis dėl prašymų, klausimų ir komentarų.
 • Siekdami Jums siųsti atnaujintą sekimo informaciją (iš „UPS“ ir (arba) verslo partnerių) ir padėti Jums pasirinkti patogias pristatymo parinktis.
 • Jūsų „UPS“ paskyrai sukurti ir tvarkyti (įskaitant Jūsų internetinę paskyrą UPS.com svetainėje ir įvairias jos funkcijas, pvz., adresų knygelę ir UPS sąskaitų centrą).
 • Siekdami siūlyti Jums gaminius ir paslaugas, kurios, kaip manoma, galėtų Jus dominti.
 • Norėdami pranešti apie specialius renginius, programas, apklausas, konkursus, prizų traukimus ir kitus pasiūlymus ar reklamines akcijas, administruoti Jūsų dalyvavimą juose.
 • Sudaryti galimybę Jums skelbtis mūsų tinklaraščiuose ir bendrauti su „UPS“ per socialinius tinklus.
 • Siųsti informaciją Jūsų adresatams, jei to paprašote.
 • Tvarkyti su mūsų paslaugomis susijusias pretenzijas.
 • Vykdyti, vertinti ir tobulinti savo verslą (kurti naujus gaminius ir paslaugas; tvarkyti ryšius; įvertinti pardavimo, rinkodaros ir reklamos veiksmingumą; analizuoti ir tobulinti savo gaminius, paslaugas, svetaines bei programėles; užtikrinti savo tinklų ir informacijos sistemų saugumą; vykdyti apskaitos, audito, sąskaitybos, suderinimo ir surinkimo veiklą; tobulinti bei palaikyti savo paslaugų klientams kokybę).
 • Duomenų analizei atlikti (įskaitant rinkos ir klientų tyrimus bei analizę, tendencijų analizę ir profiliavimą, finansinę analizę ir asmeninės informacijos pavertimą anonimine).
 • Saugoti nuo sukčiavimo ir kitos draudžiamos arba neteisėtos veiklos, ieškinių ir kitos atsakomybės, tai nustatyti ir užkirsti tam kelią.
 • Laikytis taikomų teisinių reikalavimų ir savo taisyklių.
 • Parengti, vykdyti ir ginti teisinius ieškinius.
 • Stebėti ir pranešti apie reikalavimų laikymosi trūkumus.

Be to, naudojame slapukais, tinklalapio indikatoriais ir kitomis automatinėmis priemonėmis internete surinktą informaciją tokiais tikslais: i) naudotojų apsilankymams mūsų svetainėse ir programėlėse suasmeninti, ii) siekdami teikti mūsų naudotojų interesams pritaikytą turinį (įskaitant reklamą) pagal tai, kaip naudotojai naršo mūsų svetaines bei programėles, iii) savo verslui tvarkyti. Automatinėmis priemonėmis surenkamus duomenis galime papildyti informacija apie Jūsų vietą (pvz., Jūsų pašto kodu), kad teiktume Jums turinį, kuris gali Jus dominti. Šią informaciją taip pat naudojame techniniams ir paslaugų nesklandumams diagnozuoti, savo svetainėms ir programėlėms administruoti, savo svetainių ir programėlių naudotojams nustatyti, demografinei informacijai apie mūsų naudotojus rinkti. Spustelėjimų srauto duomenis naudojame norėdami sužinoti naudojimosi tendencijas ir išsiaiškinti, kaip galėtume pritaikyti savo svetaines ir programėles, kas jos geriau atitiktų naudotojų poreikius. Mūsų svetainės ir programėlės nepritaikytos reaguoti į naršyklių prašymus nesekti.

Grįžti į viršų

Reklama pagal interesus

Savo svetainėse ir programėlėse galime rinkti informaciją apie Jūsų veiklą internete ir panaudoti ją Jūsų asmeniniams interesams pritaikytiems reklaminiams pasiūlymams apie gaminius ir paslaugas teikti. Šiame mūsų privatumo pareiškimo skyriuje pateikta išsamesnės informacijos ir paaiškinta, kaip galite pasinaudoti savo galimybėmis.

Svetainėse galite matyti tam tikras reklamas, nes dalyvaujame reklaminiuose tinkluose. Reklaminiai tinklai suteikia mums galimybę pritaikyti pranešimus naudotojams demografinėmis, interesais pagrįstomis ir kontekstinėmis priemonėmis. Šie tinklai seka Jūsų veiklą internete per laiką, rinkdami informaciją automatinėmis priemonėmis, įskaitant slapukų, žiniatinklio serverių žurnalų ir tinklalapio indikatorių naudojimą. Tinklai naudoja šią informaciją, kad rodytų Jums reklamą, kuri gali būti pritaikyta pagal asmeninius Jūsų interesus. Mūsų reklaminiai tinklai gali rinkti informaciją apie Jūsų apsilankymus svetainėse, kurios dalyvauja atitinkamuose reklaminiuose tinkluose, pvz., Jūsų žiūrimus puslapius ar reklamą ir svetainėse atliekamus veiksmus. Šie duomenys renkami tiek mūsų svetainėse, tiek trečiųjų šalių svetainėse, kurios dalyvauja reklaminiuose tinkluose. Šis procesas mums taip pat padeda sekti rinkodaros veiksmingumą. Norėdami sužinoti, kaip atsisakyti šių reklaminių tinklų pagal interesus pritaikytų reklamų, paspauskite čia.

Grįžti į viršų

Informacija, kuria dalijamės

Neprekiaujame ir kitaip nesidalijame Jūsų asmenine informacija, išskyrus atvejus, aprašytus šiame privatumo pareiškime. Norėdami teikti paėmimo ir pristatymo paslaugas dalijamės siuntų vežimo informacija su trečiosiomis šalimis, pvz., vežėjais, adresatais, trečiųjų šalių mokėtojais ir gavėjais. Asmenine informacija dalijamės ir su trečiosiomis šalimis, kurios teikia paslaugas mūsų vardu ir pagal mūsų nurodymus. Šioms trečiosioms šalims neleidžiame naudoti ar atskleisti informacijos, išskyrus tiek, kiek būtina teikiant paslaugas mūsų vardu ar laikantis teisinių reikalavimų.

Gaunama asmenine informacija galime dalytis ir su savo susijusiomis bendrovėmis, atstovais, perpardavėjais ir bendros rinkodaros partneriais. Šie subjektai, čia bendrai vadinami „UPS“ verslo partneriais, gali naudoti informaciją šiame privatumo pareiškime aprašytais tikslais. Galime dalytis duomenimis apie fizinę vietą su savo „UPS“ verslo partneriais ir kitomis trečiosiomis šalimis, kad, pvz., pagerintume vietines paslaugas ir parengtume tikslius ir naujausius žemėlapius. Be to, išskyrus toliau aprašytus atvejus ir jei neprieštaraujate, galime dalytis kita asmenine informacija su trečiosiomis šalimis, kurios nėra „UPS“ verslo partneriai, tų šalių savais tikslais, pvz., siūlant Jus galinčius sudominti gaminius ar paslaugas.

Per trečiųjų šalių programėles, priemones, valdiklius ir įskiepius renkamą informaciją (pvz., per trečiųjų šalių prisijungimo paslaugas gaunamą informaciją arba susijusią su naudojimusi „Facebook“ mygtuku „Patinka“) renka tiesiogiai tų funkcijų teikėjai. Šiai informacijai taikomos tų funkcijų teikėjų privatumo taisyklės ir „UPS“ neatsako už tų tiekėjų informacijos praktiką.

Daugelis mūsų klientų mums patiki visą savo tiekimo grandinę ar jos dalį. Pasitelkdami savo krovinių vežimo ir logistikos verslo padalinius tvarkome šias tiekimo grandines, sutelkdami dėmesį į tiekimo grandinės optimizavimo, krovinių vežimo ir tarptautinės prekybos bei brokerių paslaugas mūsų klientams visame pasaulyje (įskaitant platų vežimo sprendimų asortimentą, pvz., oro, jūrų ar sausumo transportu). Taip pat suteikiame informacinių technologijų sistemas ir platinimo infrastruktūrą, pritaikytas unikalioms savitų sričių, pvz., sveikatos apsaugos, technologijų ir vartotojų / mažmenos verslo, tiekimo grandinėms. Teikdami krovinių vežimo ir logistikos paslaugas galime gauti, naudoti ir atskleisti savo klientų vartotojų asmeninę informaciją. Tokiais atvejais informaciją apdorojame remdamiesi savo susitarimu su klientu.

Informaciją apie Jus galime atskleisti ir šiais atvejais: i) jei tai padaryti reikalauja įstatymai, kiti teisės aktai ar teisinė procedūra (pvz., teismo nurodymas ar šaukimas), ii) atsakydami į vyriausybinių agentūrų, pvz., teisėsaugos institucijų, reikalavimą arba iii) kai mes manome, kad atskleisti būtina ar tiktų norint apsaugoti nuo fizinės žalos arba finansinių nuostolių ar siejant su įtariamos arba faktinės neteisėtos veiklos tyrimu. Pasiliekame sau teisę perduoti visą mūsų apie Jus turimą informaciją, jei parduodame ar perduodame visą savo verslą arba turtą ar jo dalį (įskaitant reorganizavimą, išformavimą ar likvidavimą).

Grįžti į viršų

Jūsų parinktys

Galite rinktis, kokiu būdu mes su Jumis bendrausime ir kokią Jūsų informaciją rinksime. Jei norite atsisakyti mūsų rinkodaros pranešimų, paspauskite mūsų el. laiškuose pateiktą prenumeratos atsisakymo nuorodą, pakeiskite ups.com paskyroje savo el. pašto parinktis arba kreipkitės į mus naudodami toliau nurodytus kontaktinius duomenis. Taip pat rinkodaros pranešimų galite atsisakyti su mumis susisiekę skyriuje „Kaip su mumis susisiekti“ nurodytais būdais, ir mes Jūsų prašymą įvykdysime. Skyriuje „Informacija, kuria dalinamės“ nurodytais galimais būdais galite atšaukti savo sutikimą arba uždrausti dalintis savo informacija: paspauskite toliau esančią nuorodą „Privatumo nuostatų centras“ arba kreipkitės į mus toliau nurodytais būdais. Be to, vadovaujantis teisės aktais, Jūs bet kada galite uždrausti mums naudoti Jūsų asmeninę informaciją. Šį reikalavimą galite pateikti nemokamai ir mes jį nedelsiant įvykdysime.

El. laiškų prenumeratos atsisakymas

Privatumo nuostatų centras

Norėdami daugiau sužinoti apie tai, kaip atsisakyti reklaminio tinklo reklamos pagal interesus, apsilankykite vartotojo atsisakymo puslapyje adresu:

Perskaityti internetinės elgesiu paremtos reklamos savireguliavimo principusAtidarykite nuorodą naujame lange

Jei gyvenate Kalifornijoje, galite prašyti mūsų nesidalyti Jūsų asmenine informacija su tam tikrais mūsų filialais ir kitomis trečiosiomis šalimis jų rinkodaros tikslais. Pasakykite mums savo nuostatą kreipdamiesi į mus, kaip toliau nurodyta.

Grįžti į viršų

Prieiga ir taisymas

Vadovaujantis taikomais teisės aktais Jūs: i) savo UPS.com paskyroje galite peržiūrėti tam tikrą pas mus saugomą Jūsų asmeninę informaciją, ją pakeisti arba patikslinti; ii) turite teisę kreiptis į mus (žr. Privatumo pranešimo skyrių „Kaip su mumis susisiekti“) ir reikalauti pateikti pas mus saugomą Jūsų asmeninę informaciją. Siekdami apsaugoti jus ir jūsų privatumą, prieš suteikdami prieigą prie informacijos, mes imamės priemonių jūsų tapatybei patvirtinti ir (arba) galime paprašyti Jūsų pateikti kitus duomenis. Be to, jeigu manote, kad mūsų turimi Jūsų asmens duomenys yra netikslūs, vadovaujantis taikomais teisės aktais galite turėtu teisę reikalauti, kad juos pakeistume arba papildytume: kreipkitės į mus naudodami toliau nurodytus kontaktinius duomenis.

Grįžti į viršų

Duomenų perdavimas

Mes galime perduoti apie Jus renkamą asmeninę informaciją kitoms šalims, nei ta, kurioje tie duomenys iš pradžių buvo surinkti. Tos šalys gali neturėti tokių pačių duomenų apsaugos teisės aktų kaip ta šalis, kurioje Jūs iš pradžių pateikėte informaciją.

Perduodami Jūsų asmeninę informaciją kitoms šalims mes saugosime tuos duomenis, kaip aprašyta šiame privatumo pareiškime ir laikydamiesi taikomų teisės aktų. Mes naudojame sutartyse numatytą apsaugą asmeninei informacijai perduoti į įvairias jurisdikcijas (įskaitant, pvz., Europos Komisijos standartines sutarčių nuostatas).

Grįžti į viršų

Kaip saugome asmeninę informaciją

Mes turime administracinių, techninių ir fizinių apsaugos priemonių, skirtų apsaugoti Jūsų pateiktą asmeninę informaciją nuo atsitiktinio, neteisėto ar neleistino sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, prieigos, atskleidimo ar naudojimo. Nors imamės priemonių leisti prieigą į savo infrastruktūrą ir transporto priemones tik įgaliotiems asmenims, pakuotės ar laiško išorėje esanti informacija gali būti matoma pašaliniams.


Grįžti į viršų

Mūsų privatumo pareiškimo naujiniai

Šis privatumo pareiškimas gali būti periodiškai atnaujinamas iš anksto Jums nepranešus, jei pasikeistų mūsų asmeninės informacijos politika. Savo svetainėse paskelbsime aiškiai matomą pranešimą, kad informuotume Jus apie bet kokius reikšmingus mūsų privatumo pareiškimo pasikeitimus, o pareiškimo viršuje nurodysime, kada jis paskutinį kartą buvo atnaujintas.

Grįžti į viršų

Kaip su mumis susisiekti

Jei turite kokių nors klausimų ar pastabų apie šį privatumo pareiškimą arba norėtumėte, kad mes atnaujintume apie Jus turimą informaciją ar Jūsų nuostatas, kreipkitės į mus el. paštu per el. pašto programą.

Susisiekite su mumis

Be to, mums galite rašyti adresu:

UPS Corporate Headquarters
Attention: Global Privacy Officer
55 Glenlake Parkway, NE
Atlanta, GA 30328
Jungtinės Amerikos Valstijos

Jei gyvenate Europoje, rašykite adresu:

UPS Europe SA
Attention: Data Protection Officer
Ave Ariane 5
Brussels, B-1200
Belgija

Be to, jei gyvenate Europos ekonominėje erdvėje, galite nustatyti susijusį savo asmeninės informacijos valdytoją pagal EEE priedo skyrių „Susijęs duomenų valdytojas“.

Grįžti į viršų

"UPS". Privatumo pareiškimas. EEE priedas

Jeigu gyvenate Europos ekonominėje erdvėje (EEE), mūsų atliekamam Jūsų asmeninės informacijos apdorojimui galioja toliau nurodytos papildomos EEE skirtos nuostatos. EEE gyventojams šio EEE priedo nuostatos turi pirmenybę prieš prieštaraujančias privatumo pareiškimo nuostatas.

Susijęs duomenų valdytojas

Be "United Parcel Service, Inc.", asmeninę informaciją renka EEE esančios mūsų patronuojamosios ir susijusios bendrovės.

Jūsų asmeninės informacijos susijęs duomenų valdytojas yra "UPS" bendrovė, nurodyta Jūsų gyvenamai šaliai sąraše:

"UPS" duomenų valdytojai Atidarykite nuorodą naujame lange

Galite kreiptis į šiuos duomenų valdytojus, kaip nurodyta poskyryje „Kaip su mumis susisiekti“.

Mūsų gaunama informacija

Mes apdorojame kitų asmenų, kuriems mūsų prašoma siųsti informaciją, vardus, pavardes, el. pašto adresus ir telefono numerius, laikydami, kad tuos duomenis pateikęs asmuo ją gavo laikydamasis galiojančių teisės aktų. Jeigu ši prielaida klaidinga, neprašykite mūsų siųsti informacijos trečiosioms šalims Jūsų vardu.

Mums reikalingi tam tikri Jūsų duomenys, kad galėtume teikti paslaugas, pvz., adreso, kad galėtume pristatyti siuntas, arba Jūsų IP adreso, kad galėtumėte naudotis mūsų svetaine ar programėlėmis.  Be to, mes pagal teisės aktus privalome rinkti tam tikrą informaciją, pvz., ar siuntoje nėra pavojingų medžiagų.  Kai tokia informacija būtina, mes galime negalėti suteikti Jums paslaugų, jeigu tos informacijos nepateiksite.

Pagal galiojančius teisės aktus, prieš rinkdami informaciją automatinėmis priemonėmis, naudodamiesi slapukais ar panašiomis priemonėmis, mes galime gauti Jūsų sutikimą atskirai. Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus ir panašias priemones, skaitykite mūsų Slapukų taisykles.

Kaip naudojame gaunamą informaciją

Jūsų asmeninę informaciją renkame, naudojame, perduodame arba atskleidžiame remdamiesi šiais ir kitais teisiniais pagrindais: i) sutarčiai su Jumis vykdyti, ii) rinkodarai, savo paslaugoms tobulinti ir kitais teisėtais verslo interesais, iii) laikytis teisinių įsipareigojimų ir iv) ginti Jūsų ir kitų asmenų esminius interesus. Atitinkami tikslai, kuriais mes apdorojame Jūsų asmeninę informaciją, sistemiškai įtraukiami į privatumo pareiškimo skyrių „Kaip naudojame gaunamą informaciją“.

Jūsų asmeninę informaciją galime apdoroti remdamiesi Jūsų sutikimu, jeigu to reikalaujama pagal teisės aktus. Jeigu prašome Jūsų sutikimo, informuosime Jus apie numatomą Jūsų duomenų apdorojimo tikslą. Atkreipkite dėmesį, kad, jeigu pasirinksite atsiimti savo sutikimą, galite negalėti dalyvauti arba naudotis mūsų programomis, paslaugomis ir iniciatyvomis, kurioms davėte sutikimą.  Mes taip pat galime naudoti apie Jus gaunamą informaciją kitais būdais, kuriuos konkrečiai nurodome rinkdami tą informaciją.

Duomenų išlaikymas

Jūsų asmeninė informacija nebus laikoma ilgiau, nei reikia tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti, arba kaip reikalaujama pagal galiojančias išlaikymo taisykles ir (arba) laikantis galiojančių teisės aktų.  Mūsų išlaikymo taisyklės atitinka vietos nuostatus dėl ribojimo laikotarpių ir „UPS“ nacionalinių įstatų įsipareigojimus.

Tarptautinis duomenų perdavimas

Jeigu gyvenate Europos ekonominėje erdvėje, mes galime perduoti Jūsų asmeninę informaciją į šalis, kurios, Europos Komisijos vertinimu, nesuteikia pakankamos apsaugos, įskaitant JAV. Tokio perdavimo atveju „UPS“ sutartimis imasi būtinų priemonių, kad užtikrintų reikiamo lygio apsaugą Jūsų asmeninei informacijai (įskaitant, pvz., standartines sutarčių nuostatas). Daugiau informacijos apie „UPS“ tarptautinio duomenų perdavimo praktiką ir minėtas sutarčių priemones galite sužinoti iš mūsų, pasinaudodami ankstesnio skyriaus „Kaip su mumis susisiekti“ kontaktiniais duomenimis.

Teisės, susijusios su Jūsų asmenine informacija

Be pirmiau nurodytos prieigos ir pataisymo teisės (pagrindinės šio pareiškimo dalies skyriuje „Prieiga ir taisymas“), turite i) teisę prašyti perduoti mums pateiktą savo asmeninę informaciją Jums ar kitai bendrovei, ii) teisę prieštarauti dėl bet kokio Jūsų asmeninės informacijos naudojimo ar atskleidimo, iii) teisę atsiimti savo sutikimą dėl Jūsų asmeninės informacijos apdorojimo pagal Jūsų sutikimą, iv) teisę prašyti pašalinti Jūsų asmeninę informaciją ir v) teisę prašyti, kad mes apribotume Jūsų asmeninės informacijos apdorojimą.

Šiomis teisėmis galite pasinaudoti nemokamai, nebent prašymas būtų nepagrįstas, perteklinis ar kitaip abejotinas, pvz., dažnai pasikartojantis. Tam tikromis aplinkybėmis mes galime atsisakyti veikti arba apriboti Jūsų teises, kai leidžia teisės aktai. Prieš „UPS“ pateikiant Jums kokią nors informaciją arba taisant bet kokius netikslumus, mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti savo tapatybę ir (arba) suteikti kitų duomenų, kad padėtų mums įvykdyti Jūsų prašymą. Norėdami pasinaudoti savo teisėmis kreipkitės mus pasinaudodami ankstesnio skyriaus „Kaip su mumis susisiekti“ kontaktiniais duomenimis. Visais atvejais turite teisę pateikti skundą Duomenų apsaugos tarnybai.

Grįžti į viršų

„UPS Freight“ dalinių krovinių (LTL) transportavimo paslaugas teikia „TFI International Inc.“ ir jos filialai (įskaitant „TForce Freight“), kurie nėra „United Parcel Service, Inc.“ ar kokio nors jos padalinio (UPS) dalis ar susijusi įmonė. UPS neprisiima jokios atsakomybės už „UPS Freight“ dalinių krovinių transportavimo ar bet kokias kitas „TFI International Inc.“, jos padalinių, skyrių, dukterinių arba susijusių įmonių tiekiamas ir siūlomas paslaugas.