Privatumo nuostatos

Informacija apie privatumo nuostatų pakeitimus

Įsigaliojimo data: 2016 Kovas 4

Mes, "United Parcel Service, Inc.", mūsų filialai ir antrinės bendrovės (kartu - UPS), gerbiame jūsų privatumą. Privatumo nuostatose nurodoma, kokią klientų asmeninę informaciją renkame, kaip galime ją naudoti ir kam atskleisti; apibūdinamos asmeninės informacijos apsaugos priemonės; aiškinama, kaip (i) peržiūrėti ar keisti mūsų turimą asmeninę informaciją apie jus; (ii) atšaukti anksčiau mums duotą sutikimą; (iii) atsisakyti jums siunčiamų laiškų; (iv) gauti atsakymus į jums iškilusius klausimus apie mūsų privatumo politiką. Šios nuostatos netaikomos "UPS Store" ir kitoms panašioms klientų aptarnavimo vietoms. Taip pat jos netaikomos jokioms "United Parcel Service, Inc." dukterinėms bendrovėms ir filialams, turintiems savo privatumo nuostatas (įskaitant "UPS Store" ar bet kurią kitą klientų aptarnavimo vietą).

Laikantis privatumo politikos ir teisinių reikalavimų skirtingose šalyse ar teritorijose, kuriose vykdome veiklą, mūsų privatumo politika gali skirtis.

Konkrečią informaciją apie atskiras šalis galite rasti paspaudę nuorodą "EEE nuostatos".

Norėdami perskaityti kurį nors skyrių, pasirinkite atitinkamą nuorodą.

Mūsų gaunama informacija


Klientų asmeninę informaciją (vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, mokėjimo informacija) galime rinkti įvairių klientų veiksmų metu: (i) lankantis UPS interneto svetainėse ir naudojantis taikomosiomis programomis; (ii) naudojantis siuntų gabenimo paslaugomis, įskaitant siuntų paėmimą ir pristatymą; (iii) pageidaujant sekti siuntų kelią arba gauti atsakymus į klausimus; (iv) dalyvaujant renginiuose; (v) gaunant reklaminius ir kitokius pasiūlymus.

Asmeninės informacijos, kurią galime gauti, tipai:

 • Asmens ir įmonės kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, adresas, el. pašto adresas, telefono arba fakso numeris).
 • Siuntų gabenimo informacija: (i) su siunta susiję kontaktiniai duomenys (siuntėjo, gavėjo ir (arba) kaimyno, naudojant UPS My Choice funkciją "palikti kaimynui", vardai ir pavardės, adresai, el. pašto adresai ir telefono numeriai; (ii) parašas patvirtinant siuntos gavimą; (iii) UPS kliento numeris; (iv) mums suteikta informacija, padedanti surasti paslaugos teikimo vietą, bei informacija apie tam tikrų siuntų turinį, bet tik tokia apimtimi, kiek identifikuojamas asmuo gali būti susietas su tuo turiniu.
 • Informacija, suteikianti galimybę patikrinti asmens tapatybę.
 • Asmenų, kuriems prašoma perduoti informaciją, vardai, pavardės, el. pašto adresai ir telefono numeriai.
 • Informacija, suteikta atsakant į klausimynus.
 • Prieigos prie UPS prekių ir paslaugų naudotojo vardas, slaptažodis ir kiti skiriamieji požymiai.
 • Socialinių medijų priemonės, turinys ir kiti duomenys, įkelti ar skelbiami mūsų oficialiuose socialinių medijų puslapiuose ar kitur internete (pavyzdžiui, kituose viešose svetainėse) ir informacija (tokia, kaip elektroninio pašto adresas ar kita informacija, kuria jūs leidžiate dalytis), kurią mes gauname įvertinę su UPS susijusias socialinių medijų taikomasias programas, įrankius, valdiklius ar papildinius (įskaitant trečiųjų šalių teikiamas prisijungimo paslaugas, tokias kaip "Pisijunk su Facebook").
 • Geografinė jūsų mobilaus prietaiso buvimo vieta, jeigu naudojate tam tikras mūsų programėles.
 • Mokėjimų informacija (įskaitant atsiskaitomųjų kortelių duomenis, internetinės mokėjimo sistemos kodą, sąskaitų siuntimo adresą) bei finansinė informacija (banko sąskaitos numeris).
 • Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris, jeigu pageidaujate įsigyti prekių ar paslaugų, kurioms ši informacija būtina, arba dalyvaujant tam tikrose reklaminėse akcijose ar loterijose.
 • Kita asmeninė informacija, suteikta mums siekiant įsigyti UPS prekių ar paslaugų.


Paimdami ar pristatydami siuntą, arba teikdami kitas paslaugas, galime gauti geografinės vietos duomenis. Pavyzdžiui, duomenis identifikuojančius realią geografinio adreso vietą tokiomis sistemomis kaip GPS, geokodai, platumos ar ilgumos koordinatės, įvairių vietovių atvaizdai. Jums lankantis mūsų interneto svetainėse, naudojantis mūsų taikomosiomis priemonėmis, su UPS susijusiomis priemonėmis, valdikliais papildiniai, tam tikra informacija gali būti renkama automatinėmis priemonėmis, slapukais ir tinklalapio indikatoriais. Šiuo būdu renkama informacija: adresas, unikalus prietaiso indentifikatorius, naršyklės duomenys, informacija apie įrangą, operacinę sistemą, kalbos nuostatas, susijusius universaliuosius adresus (URL), atliktus veiksmus, veiksmų datą ir laiką. "Slapukas" yra tekstinė byla, kurią interneto svetainės siunčia į lankytojo kompiuterį ar kitą prie interneto prijungtą prietaisą, siekdamos identifikuoti lankytojo naršyklę ar išsaugoti informaciją ar nuostatas naršyklėje. "Tinklalapio indikatorius", dar žinomas kaip interneto gairė, vaizdo elemento gairė arba skaidrioji GIF byla, susieja tinklalapius ar programėles su žiniatinklio serveriais, bei gali būti naudojamas informacijai siųsti atgal į žiniatinklio serverį. Šiais automatinio informacijos rinkimo būdais gauname ir kaupiame "naršymo registravimo duomenis" pagal kuriuose mes galime spręsti apie naudojimo modelį. Tam tikrus duomenų, surinktų automatinėmis priemonėmis, elementus, pavyzdžiui, informaciją apie jūsų naršyklę, galime susieti su kita apie jus gauta informacija, siekdami sužinoti, ar perskaitėte jums siųstą el. laišką ir pan. Taip pat galime naudoti trečiųjų šalių analizės įrankius, renkančius informaciją apie lankytojų srautą mūsų svetainėse ar programėlėse. Jūsų naršyklė gali leisti pasirinkti būti įspėtam apie tam tikros rūšies slapukų gavimą, riboti ar visiškai išjungti tam tikros rūšies slapukus. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad be slapukų jums gali nepavykti naudotis visomis mūsų svetainių funkcijomis ar programėlėmis. Tiek mes, tiek kiti (pavyzdžiui, mūsų reklamos tiklai) gali rinkti asmens informaciją apie mūsų lankytojų veiksmus internete bet kuriuo metu, taip pat naudodamiesi trečiųjų šalių svetainėmis, ar naudodamiesi mūsų svetainėmis ar programėlėmis.

Trečiosios šalys mūsų svetainėse ir programėlėse teikiančios programėlių, įrankių, valdiklių ir papildinių paslaugas, pvz. Facebook "Patinka" mygtuką, taip pat gali naudoti įvairias automatines priemones rinkti informacijai apie jūsų veiksmus naudojantis šiomis funkcijomis. Tokiai informacijai taikomos tokių paslaugų teikėjų privatumo politikos ar pranešimų nuostatos.

Grįžti į viršų

Kaip mes naudojame gautą informaciją


Gautą informaciją mes galime naudoti:

 • Siuntoms paimti ir pristatyti bei siuntų keliui sekti.
 • Jūsų pageidaujamoms prekėms ir paslaugoms tiekti (pavyzdžiui, logistikos, tiekimo grandinės valdymo, išmuitinimo, tarpininkų, finansinėms paslaugoms).
 • Mokėjimams apdoroti ir priimti.
 • Klientų pagalbai teikti, atsakyti į jūsų pageidavimus, klausimus ir komentarus.
 • Jūsų UPS paskyrai įdiegti ir valdyti (įskaitant jūsų internetinę paskyrą svetainėje UPS.com bei įvairias jos funkcijas, pavyzdžiui, adresų knygą ir UPS sąskaitų išrašymo centrą).
 • Prekėms ir paslaugoms, kurios, mūsų nuomone, galėtų jus sudominti, siūlyti.
 • Pranešti apie ypatingus renginius, programas, apklausas, konkursus, loterijas ir kitus pasiūlymus ar akcijas bei jūsų dalyvavimui šiuose renginiuose administruoti.
 • Suteikti jums galimybę rašyti mūsų tinklaraščiuose bei bendrauti su mumis socialinės medijos priemonėmis.
 • Informacijai siųsti jūsų pateiktais kontaktiniais duomenimis, jei mūsų to paprašysite.
 • Pretenzijoms dėl mūsų suteiktų paslaugų nagrinėti.
 • Veiklai vystyti, vertinti ir tobulinti (įskaitant naujų produktų ir paslaugų kūrimą; komunikacijos valdymą; mūsų pardavimą, rinkodaros ir reklamos efektyvumo vertinimą; mūsų prekių, paslaugų, interneto svetainių ir programėlių analizę ir tobulinimą; apskaitą, auditą, sąskaitų išrašymą, suderinimą ir duimą).
 • Duomenų analizei atlikti (įskaitant rinkų ir klientų paiešką, tendencijų analizę, finansinę analizę ir asmeninės informacijos anonimizavimą).
 • Sukčiavimui ir kitokiai nusikalstamai veikai, kėslams ir ketinimams išvengti, identifikuoti ir sukliudyti.
 • Siekdami laikytis galiojančių teisės aktų ir mūsų politikos.


Slapukais, tinklalapio indikatoriais ir kitomis automatinėmis priemonėmis internete surinktą informaciją naudojame šiais tikslais: i) klientų apsilankymams mūsų svetainėse ar naudojimuisi programėlėmis individualizuoti; ii) turiniui (įskaitant reklamą), pritaikytam klientų interesams ir svetainių naršymo ar naudojimosi programėlėmis įpročiams, pateikti; iii) mūsų veiklai valdyti. Automatinėmis priemonėmis surinktus duomenis galime papildyti informacija apie jūsų buvimo vietą (pavyzdžiui, ZIP arba pašto kodu) siekdami pateikti galimai jums įdomų turinį. Taip pat šią informaciją naudojame techninėms ir paslaugų problemoms nustatyti, mūsų interneto svetainėms ar programėlėms administruoti, svetainių lankytojams ar programėlių naudotojams identifikuoti, demografinei informacijai apie lankytojus rinkti. Naršymo registravimo duomenis naudojame svetainių lankytojų naudojimo modeliui nustatyti, ir svetainių bei programėlių tobulinimo sprendimams priimti, siekiant kuo geriau tenkinti lankytojų poreikius. Mūsų interneto svetainės ir programėlės sukurtos taip, kad nereaguotų į naršyklių siunčiamus "nesekti" prašymus.

Apie jus gautą informaciją galime naudoti ir kitais būdais, apie kuriuos perspėjame atskiru pranešimu duomenų rinkimo metu.

Grįžti į viršų

Interesais pagrįsta reklama


Savo svetainėse ir programėlėse galime rinkti informaciją apie jūsų veiksmus internete, kurią naudosime jūsų interesams pritaikytų prekių ir paslaugų reklamai rodyti. Šioje Privatumo nuostatų dalyje rasite išsamios informacijos ir paaiškinimų, kaip valdyti reklamos parinktis.

Tam tikras reklamas galite matyti kitose svetainėse, nes mes dalyvaujame reklamos tinkluose. Reklamos tinklai suteikia galimybę nukreipti mūsų žinutes demografiniu, interesų ir konteksto pagrindu. Reklamos tinklai seka jūsų veiksmus internete, rinkdami informaciją automatinėmis priemonėmis, įskaitant slapukus, žiniatinklio serverių žurnalo įrašus ir tinklalapių indikatorius, ir ją panaudoja jūsų interesus atitinkančiai reklamai rodyti. Mūsų reklamos tinklai gali rinkti informaciją apie jūsų apsilankymus svetainėse, dalyvaujančiose atitinkamuose reklamos tinkluose. Gali fiksuoti, pavyzdžiui, jūsų peržiūrimus puslapius, reklamas, svetainėse atliekamus veiksmus. Šie duomenys renkami ir mūsų svetainėse, ir trečiųjų šalių svetainėse, dalyvaujančiose reklamos tinkluose. Šis procesas padeda mums stebėti ir mūsų rinkodaros veiksmų efektyvumą. Norėdami sužinoti, kaip atsisakyti interesais pagrįstos tinklų reklamos, spauskite čia.

Grįžti į viršų

Informacija, kurią atskleidžiame


Mes neparduodame ir niekaip kitaip neplatiname jūsų asmeninės informacijos nei nurodyta Privatumo nuostatose. Siuntų paėmimo ir pristatymo paslaugoms suteikti, informacija apie siuntas atskleidžiama šioms trečiosioms šalims: ekspeditoriams, adresatams, trečiųjų šalių mokėtojams ir gavėjams. Taip pat asmeninė informacija atskleidžiama trečiosioms šalims, teikiančioms paslaugas mūsų vardu ir pagal mūsų nurodymus. Šioms trečiosioms šalims nesuteikiama teisė naudoti ar atskleisti informacijos kitaip nei būtina paslaugoms mūsų vardu suteikti ar paklusti teisės aktų reikalavimams.

Gauta asmeninė informacija gali būti atskleidžiama mūsų filialams, franšizės partneriams, perpardavėjams ir bendrosios rinkodaros partneriams. Šie juridiniai asmenys, kurie šiame dokumente kartu vadinami "UPS verslo partneriai", gali naudoti minėtąją informaciją Privatumo nuostatose nurodytais tikslais. Geografinės vietos duomenis  galime atskleisti UPS verslo partneriams ir kitoms trečiosioms šalims, siekdami patobulinti su vietove susijusias paslaugas, patikslinti bei atnaujinti žemėlapius ir pan. Jei jūs neprieštaraujate, kita asmeninė informacija, išskyrus toliau aprašytus atvejus, gali būti atskleista trečiosioms šalims, nesančiomis UPS verslo partneriais, naudoti tų šalių tikslais, pavyzdžiui, pasiūlyti galimai jus sudominsiančias prekes ar paslaugas.

Informaciją, renkamą trečiųjų šalių programėlių, įrankių, valdiklių ar papildinių pagalba (pavyzdžiui, informacija, gaunama jums naudojantis trečiųjų šalių prisijungimo paslaugomis, arba generuojama jums naudojantis Facebook "Patinka" funkcija) tiesiogiai renka atitinkamų paslaugų ar funkcijų teikėjai. Tokiai informacijai taikomos tokių funkcijų teikėjų privatumo politikos nuostatos, ir UPS nėra atsakingi už jų informacijos politiką.

Daugelis klientų paveda mums, kaip užsakomųjų paslaugų teikėjams, valdyti visą arba dalį jų tiekimo grandinės. Tiekimo grandines valdo mūsų persiuntimo ir logistikos skyriai, daugiausia dėmesio skirdami tiekimo grandinių optimizavimui, krovinių persiuntimui, tarptautinės prekybos ir tarpininkavimo paslaugoms, kurias teikiame visame pasaulyje (įskaitant platų transporto sprendimų spektrą: krovinių gabenimą oro, vandens ir žemės transportu). Taip pat užtikriname informacinių technologijų ir platinimo infrastruktūrą, pritaikytą unikalioms tam tikrų pramonės šakų tiekimo grandinėms valdyti; tokių kaip sveikatos priežiūros, technologijų, mažmeninės prekybos tiekimo grandinės. Teikdami persiuntimo ir logistikos paslaugas, galime gauti, naudoti ir atskleisti mūsų klientų asmeninę informaciją. Tokiomis aplinkybėmis informaciją apdorojame remdamiesi susitarimu su klientu.

Informaciją apie jus galime atskleisti ir šiais atvejais: i) jei to reikalauja įstatymai, teisės aktai ar teisiniai procesai (pavyzdžiui, gaunamas teismo sprendimas ar šaukimas liudyti); ii) atsakydami į valdžios organų, pavyzdžiui, teisėsaugos institucijų, užklausas, iii) jei manysime, kad ją atskleisti yra būtina ar tinkama, siekiant išvengti fizinės žalos ar finansinių nuostolių, atliekant tyrimą dėl įtariamos ar vykdomos neteisėtos veikos. Pasiliekame teisę perduoti bet kokią mūsų turimą informaciją apie jus, parduodami ar kitaip perleisdami visą ar dalį savo verslo ar turto (įskaitant reorganizavimą, įmonės suskaidymą ar likvidavimą).

Grįžti į viršų

Jūsų pasirinkimo galimybės


Galite rinktis bendravimo su mumis būdą ir pateikiamos mums informacijos pobūdį. Galite atsisakyti mūsų reklaminių el. laiškų, spustelėję prie laiško pridedamą nuorodą, spustelėję žemiau pateiktą nuorodą "El. laiškų atsisakymas", pasirinkę atitinkamas el. pašto parinktis jūsų "Mano UPS" sąrankoje ar susisiekę su mumis kaip aprašyta skyriuje "Kaip su mumis susisiekti"; mes gerbsime jūsų apsisprendimą. Sutinkamai su skyriaus "Informacija, kurią atskleidžiame" nuostatomis, galite atšaukti savo sutikimą arba paprieštarauti tam tikros informacijos atskleidimui, spustelėje toliau pateiktą Privatumo nuostatų centro nuorodą arba susisiekę su mumis kaip nurodyta žemiau. Be to, kaip reikalauja įstatymai, galite pagrįstai ir nemokamai paprieštarauti jūsų asmeninės informacijos apdorojimui, ir mes nuo tos akimirkos taikysime jūsų parinktis.

El. laiškų atsisakymas

Privatumo nuostatų centras


Norėdami daugiau sužinoti, kaip atsisakyti interesais pagrįstos reklamos, apsilankykite reklamos atsisakymo puslapyje:

Peržiūrėti veiksmais internete pagrįstos reklamos savireguliavimo principusAtidarykite nuorodą naujame lange


Jei esate Kalifornijos gyventojas, galite reikalauti neatskleisti jūsų asmeninės informacijos tam tikriems mūsų filialams ir kitoms trečiosiomis šalimis jų rinkodaros tikslais. Savo parinktis galite nurodyti susisiekę su mumis kaip nurodyta toliau.

Grįžti į viršų

Prieiga ir koregavimas


Remiantis galiojančiais įstatymais, galite i) gauti mūsų turimos jūsų asmeninės informacijos kopiją, informaciją atnaujinti ir taisyti prisijungę prie savo "Mano UPS" paskyros svetainėje UPS.com arba ii) gauti prieigą prie mūsų turimos jūsų asmeninės informacijos, susisiekę su mumis Privatumo nuostatų skyriuje "Kaip su mumis susisiekti" nurodytu būdu. Norėdami užtikrinti duomenų saugumą ir jūsų privatumą, prieš suteikdami prieigą prie informacijos, imsimės priemonių jūsų tapatybei patikrinti. Jei manote, kad mūsų turima informacija apie jus yra netiksli, sutinkamai su galiojančiais įstatymais, galite reikalauti ją pataisyti ar papildyti, susisiekdami su mumis kaip nurodyta žemiau.

Grįžti į viršų

Ne UPS svetainės ir paslaugos


Jūsų patogumui ir informacijai mūsų svetainėse ir taikomosiose programose gali būti nuorodų į kitų įmonių valdomas ne UPS, svetaines. Tokios įmonės gali turėti savo privatumo politiką ar pareiškimus, kuriuos primygtinai rekomenduojame perskaityti. Savo paslaugas mes taip pat galime teikti per trečiųjų paslaugų platformas (pavyzdžiui, per programėlių teikėjų parduotuves) arba per trečiųjų šalių kanalus. Mes nesame atsakingi už UPS nepriklausančių svetainių privatumo politiką.

Grįžti į viršų

Informacijos perdavimas


Jūsų asmeninė informacija gali būti naudojama kitose šalyse nei buvo surinkta. Šiose šalyse gali būti taikomi kitokie duomenų apsaugos įstatymai nei šalyje, kur informacija buvo surinkta. Perduodami jūsų duomenis naudoti į kitas šalis, juos saugosime vadovaudamiesi Privatumo nuostatose išdėstytomis sąlygomis ir galiojančiais įstatymais. Perduodami asmens informaciją tarp įvairių jurisdikcijų mes taikome sutartimis nustatytas asmens informacijos apsaugos nuostatas (įskaitant, pavyzdžiui, standartines Europos Komisijos sutarčių sąlygas).

Grįžti į viršų

Kaip mes saugome asmeninę informaciją


Mes taikome administracines, technines ir fizines apsaugos priemones jūsų pateiktai asmeninei informacijai apsaugoti nuo atsitiktinio, neteisėto ar neleistino sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, tapimo prieinama, atskleidimo ar naudojimo. Nors mes imamės priemonių tik įgaliotųjų asmenų prieigai prie mūsų infrastruktūros ir transporto priemonių užtikrinti, pakuotės ar laiško išorėje esanti informacija gali būti matoma kitiems.

Grįžti į viršų

Privatumo nuostatų atnaujinimas


Siekdami atspindėti mūsų politikos dėl asmeninės informacijos pasikeitimus, kartais atnaujinsime mūsų Privatumo nuostatas apie tai iš anksto jūsų neįspėję. Informuodami jus apie reikšmingus mūsų Privatumo nuostatų pasikeitimus, savo interneto svetainėse patalpinsime gerai matomą pranešimą, kurio viršuje nurodysime paskutinio atnaujinimo datą.

Grįžti į viršų

Kaip su mumis susisiekti


Jeigu turite klausimų ar komentarų dėl šių Privatumo nuostatų, norite atnaujinti mūsų turimą informaciją apie jus ar jūsų parinktis, prašome susisiekti su mumis el. paštu privacy@ups.com. Taip pat galite parašyti mums adresu:

UPS Corporate Headquarters
All'attenzione di: Global Privacy Manager
55 Glenlake Parkway, NE
Atlanta, GA 30328
United States

Jei esate Europoje, prašome rašyti šiuo adresu:

UPS Europe SA
Attention: Global Privacy Manager
Ave Ariane 5
Brussels, B-1200
Belgium

Grįžti į viršų

UPS privatumo nuostatos - EEE nuostatos


Jei gyvenate Europos ekonominėje erdvėje (EEE), jūsų asmeninė informacija apdorojama papildomai vadovaujantis toliau nurodytomis EEE nuostatomis. Privatumo nuostatų sąlygoms prieštaraujant EEE nuostatoms, EEE gyventojams taikytinos EEE nuostatos.

Atitinkamas duomenų valdytojas


Be " United Parcel Service, Inc." asmens informaciją renka ir EEE esančios mūsų dukterinės įmonės bei filialai.

Mūsų gaunama informacija


Asmenų, kuriems prašoma siųsti informaciją, vardus, pavardes, el. pašto adresus ir telefonų numerius apdorojame darydami prielaidą, kad šiuos duomenis mums suteikęs asmuo juos sužinojo nepažeisdamas galiojančių įstatymų. Jei ši prielaida neteisinga, neprašykite mūsų siųsti informacijos trečiosioms šalims jūsų vardu.

Vadovaudamiesi galiojančiais įstatymais, prieš rinkdami informaciją automatinėmis priemonėmis (slapukais ar panašiais būdais), galime į jus atskirai kreiptis jūsų sutikimo. Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus ir kitas panašias mūsų naudojamas priemones, prašome perskaityti mūsų Slapukų politiką.

Slapukų naudojimo atskleidimasAtidarykite nuorodą naujame lange


Kaip mes naudojame gautą informaciją


Jeigu jūsų suteikta informacija naudojama rinkodaros tikslais (kaip nurodyta Privatumo nuostatose), informacijos rinkimo metu arba gavę bet kokį rinkodaros pranešimą, galite neleisti naudoti jūsų suteiktos informacijos šiais tikslais; tai paprasta ir jums nieko nekainuos. Gerbsime jūsų apsisprendimą. Mes neteiksime jūsų suteiktos informacijos trečiosioms šalims rinkodaros tikslais be išankstinio jūsų sutikimo.

Prieiga ir koregavimas


Sutinkamai su galiojančiais įstatymais, galite ne tik peržiūrėti ir koreguoti, bet ir užblokuoti ar ištrinti savo asmeninę informaciją.

Grįžti į viršų