• Service disruptions due to the conflict in Ukraine...Daugiau
Eiti į pagrindinį turinį

Pinigų grąžinimo garantija

Tam tikroms paslaugoms ir pasirinktoms paskirties vietoms UPS taiko pinigų grąžinimo garantiją be papildomo mokesčio. Norėdami sužinoti, ar tai taikoma jūsų siuntai, eikite į Apskaičiuoti pristatymo laiką www.ups.com svetainėje, skyriuje Siuntimas arba Ištekliai, ir įveskite siuntimo informaciją. Taip pat tai galite sužinoti, susisiekę su vietiniu UPS klientų aptarnavimo centru. Kuomet taikoma pinigų grąžinimo garantija, o siuntą pristatėme vėliau nei įsipareigojome, mes, jūsų prašymu, grąžinsime arba kredituosime gabenimo mokesčius (arba proporcingą jų dalį, jei tik keli siuntos paketai buvo pristatyti po atitinkamo termino), neįskaitant PVM, muitų, mokesčių arba rinkliavų, jei yra tenkinamos šios sąlygos:

a) siuntimo dokumentai (įskaitant bilietus) turi būti teisingai užpildyti, o atitinkami paketai privalo turėti popierinius bilietus, paruoštus naudojant UPS OnLineTM siuntimo sprendimus arba kitaip pagal "UPS pakavimo gaires";

b) prie paketo turi būti pridėti pilnai ir tiksliai užpildyti dokumentai, kurių reikalauja siuntėjo, gavėjo ar bet kuri tranzito šalis;

c) jei taikoma, prie paketo turi būti pristatymo šeštadieniais lipdukas (vietovėms, kur ši paslauga teikiama);

d) siunta turi būti perduota UPS iki nurodyto vėliausio paėmimo laiko, iki kurio taikoma pristatymo garantija.

e) turite pranešti apie pretenziją UPS raštu arba telefonu per 15 dienų nuo numatytos pristatymo datos ir nurodyti mums gavėjo pavadinimą, adresą, išsiuntimo datą, paketo svorį ir UPS sekimo numerį;

f) siunta negali būti priskiriama siuntoms, kurioms reikalingas papildomas aptarnavimas, kaip aprašyta www.ups.com, skyriuje Papildomo aptarnavimo mokestis.

g) siuntėjas turi laiku perduoti visus reikiamus duomenis UPS.  Šiose sąlygose perdavimas laiku reiškia visos reikiamos informacijos perdavimą UPS elektroniniu būdu (įskaitant, bet neapsiribojant, gavėjo pilnu vardu, pristatymo adresu, siuntos matmenimis ir svoriu) 15 minučių iki vėliausio pateikto paėmimo laiko. 

Garantija netaikoma tada, kai vėluojama pristatyti dėl to, kad paketas neatitinka paslaugų apribojimų ir sąlygų, pateiktų mūsų Gabenimo terminuose ir sąlygose, dėl nuo mūsų nepriklausančių priežasčių (force majeure), dėl bet kokio gabenimo sustabdymo ar turto arešto pagal mūsų Gabenimo terminus ir sąlygas.