• Service disruptions due to the conflict in Ukraine...Daugiau
Eiti į pagrindinį turinį

Siuntimo parinktys

UPS CampusShip siekia supaprastinti siuntimo procesą, naudojantis adresų knygomis, paskirstymo sąrašais, iš anksto nustatomomis paslaugomis ir pakuočių pasirinkimu iš siuntimo parinkčių.

Siuntimo parinktys

Siuntimo parinkčių modulyje yra išskleidžiamas Siuntimo paslaugų sąrašas ir išskleidžiamas pakuočių tipų sąrašas.

Pastaba: Kai kurios UPS CampusShip paslaugos ir funkcijos turi būti priskirtos jūsų UPS CampusShip administratoriaus. Norėdami kreiptis į savo administratorių, pasirinkite mygtuką Administratoriaus paieška (jei toks yra) arba Įmonės palaikymas puslapio Ruošti siuntą apačioje. Daugiau informacijos žr. svetainės UPS.com dalyje Šaltiniai.

Paslauga: Nustačius UPS siuntimo paslaugos parinktį, ši paslauga bus laikoma numatytąja Siuntimo paslaugos išskleidžiamame sąraše, puslapyje Ruošti siuntą. Iš anksto nustatytą paslaugos pasirinkimą galite redaguoti ruošdami siuntą.

Pakuotė: Jei pakavimo parinktis yra nustatyta iš anksto, ji bus laikoma numatytąja Pakuotės išskleidžiamame sąraše, puslapyje Ruošti siuntą. Kai kurie pakuočių tipai bus negalimi, pasirinkus tam tikras paslaugas.

Norėdami išsaugoti pakoreguotą Paslaugos arba Pakuotės parinktį, pasirinkite Atnaujinti. Daugiau informacijos apie pakuotes žr. šio vadovo skiltyje Pakuotės.

Grįžti į viršų

Registracijos numerių verčių parinktys

Registracijos numerių verčių skiltyje galima nustatyti numatytuosius registracijos numerius, kurie rodomi atidarius siuntimo formą. Šias vertes jūs galite palikti arba perrašyti.

Registracijos numeriai gali būti užsakymo numeriai, sąskaitų numerisi ir kt. Registracijos numeriai turi vertę (raidės, skaičius, arba raidės ir skaičiai) ir aprašymą.

Administratorius gali sukurti arba importuoti registracijos numerius ir išsaugoti juos kaip sąrašus. Įmonių siuntėjai gali pasirinkti ir patvirtinti registracijos numerius iš žinomų verčių sąrašų. Norėdami ieškoti sąrašų ir pasirinkti konkrečią registracijos numerio vertę, prie registracijos numerio laukelio pasirinkite Ieškoti.

Norėdami išsaugoti pakoreguotas registracijos numerio parinktis, pasirinkite Atnaujinti.

Grįžti į viršų

Apmokėjimo būdų parinktys

Apmokėjimo būdų skiltyje galima nustatyti mokėjimo būdą, kuris bus rodomas kaip numatytasis mokėjimo būdas ruošiant siuntas. Numatytoji mokėjimo būdo parinktis yra UPS kliento numeris, susietas su jūsų siuntimo buveine ar mokėjimo kortele (pzv., debeto ar kredito kortele, kur tai taikoma).

Norėdami išsaugoti pakoreguotas Apmokėjimo parinktis, pasirinkite Atnaujinti.

Pastaba: Kai kuriuos apmokėjimo būdus gali būti apribojęs įmonės administratorius. Daugiau informacijos apie apmokėjimo būdus žr. šiame vadove, skyriuje Apmokėjimo būdai.

Grįžti į viršų

Siuntimų istorijos parinktys

Siuntimų istorijos modulis nulemia, kaip ankstesnės siuntos rodomos suvestinės informacijoje.

Norėdami pakeisti lentelės stulpeliuose rodomus laukelius:

  1. Lentelės nustatymuose panaikinkite žymę Naudoti numatytąją istoriją. 
  2. Norėdami keisti rodomą dienų skaičių, pasirinkite iš galimų 1 , 7 ar 30 dienų variantų, arba nurodykite periodą.

    Norėdami keisti rodomą informaciją į vieną iš keturių specialių stulpelių, išskleidžiamame sąraše pasirinkite Keisti rodinį į. Pasirinkite, kurį laukelį norite matyti lentelės stulpelyje. Kad būtumėte tikri, kad nepasirinkote to paties laukelio daugiau nei vienam stulpeliui, peržiūrėkite, ką pasirinkote.

    Norėdami keisti lentelės stulpelių rūšiavimą, pasirinkite vieną iš stulpelių išskleidžiamame sąraše Rūšiuoti lentelę pagal. Paspausdami atitinkamą mygtuką, galite rūšiuoti lentelės rezultatus didėjančia arba mažėjančia tvarka.


Norėdami atkurti numatytuosius stulpelio nustatymus, pažymėkite langelį Naudoti numatytuosius istorijos lentelės nustatymus. Tai atstatys pradinius UPS CampusShip siuntimo istorijos puslapio nustatymus po to, kai koregavote stulpelių rodymo nustatymus ir norite vėl atkurti numatytąją lentelės stulpelių ir rūšiavimo tvarką.

Norėdami išsaugoti pakoreguotas Siuntimų istorijos parinktis, pasirinkite Atnaujinti.

Grįžti į viršų

Paėmimo, spausdinimo ir adresų knygos parinktys

UPS paėmimo laiko parinktyse galite nustatyti standartinį laiką, kada su paėmimu susieti paketai bus paruošti paimti. Taip pat galite nurodyti vėliausią paketų paėmimo laiką.

Spausdinimo parinkčių modulyje galima nustatyti spausdintuvo parinktis, kuriomis bus vadovaujamasi spausdinant kvitus ir siuntos bilietus, baigus ruošti siuntas.

  • Pažymėkite langelį Spausdinti kvitą, jei norite, kad baigiant ruošti siuntą būtų paruoštas spausdinti ir kvitas.
  • Pažymėkite terminio spausdintuvo langelius, kad siuntos bilietai ir kvitai būtų spausdindami ne lazeriniu, o UPS terminiu spausdintuvu. Pastaba: Kad ši funkcija veiktų, turėsite būti įdiegę UPS terminį spausdintuvą. Norėdami įdiegti UPS terminį spausdintuvą, pasirinkite nuorodą ir atsisiųskite spausdintuvo tvarkykles.
  • Norėdami spausdintuvą patikrinti (lazerinį arba terminį), pasirinkite Spausdinti pavyzdinį siuntos bilietą.

Adresų knygos modulyje galima nustatyti adresų knygos parinktis taip, kad baigus ruošti siuntas UPS CampusShip, nauji adresai būtų išsaugomi automatiškai.

Norėdami išsaugoti pakoreguotas parinktis, pasirinkite Atnaujinti.

Grįžti į viršų