• Service impacts related to Coronavirus ...Daugiau
  • UPS Expedited and Worldwide Express Freight shipments from Europe to the U.S. experiencing delays...Daugiau
Eiti į pagrindinį turinį

Surinkti pagrindinę informaciją

Kaip surinkti pagrindinę informaciją

Toliau pateikiama įvairi informacija, kurios reikės parenkant UPS CampusShip nustatymus.

Darbuotojo duomenys
Surinkite susijusių darbuotojų vardus ir pavardes, prisijungimų vardus, kuriuos priskyrėte UPS CampusShip vartotojams, buveines, el. pašto adresus ir telefonų numerius. Sugrupuokite šiuos darbuotojus pagal siuntimo privilegijas (pvz.; vartotojo teises), jos turi būti efektyviausios. Šios grupės suformuos siuntimo privilegijų rinkinius, kuriuos sukursite vėliau. Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip sukurti šiuos siuntimo privilegijų rinkinius, ieškokite informacijos skyrelyje Siuntimo privilegijų rinkiniai.
Pastaba: Darbuotojams, kurių siuntimai vykdomi iš kelių buveinių, nustatydami privilegijas galite suteikti migruojančio vartotojo statusą.

Klientų numeriai ir adresai
Surinkite savo įmonės UPS kliento numerius,siuntų paėmimo adresus ir buveines.

Registracijos numeriai
Surinkite registracijos numerius, kuriuos norite naudoti identifikuoti kiekvieną paketą (pvz.: kliento/objekto kodus, skyrių kodus, kainų kodus, projektų numerius ir kita). Nustatykite, kaip šie registracijos numerių laukeliai turi būti pažymėti, ir nuspręskite, ar tokiems laukeliams reikia patvirtinimo. (Paketo negalima apdoroti, jei įvesta neteisinga informacija.)
Pastaba: Jei norite šią informaciją importuoti, o ne įvesti (bendrąsias adresų bylas, buveines, registracijos numerių reikšmes ir vartotojus), byla turi būti su plėtiniu .csv. Importavimo procedūros pateiktos skyrelyje Bylos importavimas.