• Service disruptions due to the conflict in Ukraine...Daugiau
Eiti į pagrindinį turinį

Importavimo įrankių naudojimas, DUK

Kaip importuoti adresus?

 1. Pasirinkite Mano nustatymai įrankių juostoje, tada pasirinkite Importuoti adresus iš norimos adresų knygos.
 2. Norėdami importuoti naują bylą, įveskite bylos kelią arba vietą ir pavadinimą arba eikite prie norimos importuoti bylos naršyklėje. Radę bylą, pasirinkite Atidaryti, norėdami įkelti bylą į Bylos vietos ir pavadinimo teksto laukelį.
 3. Pasirinkite, ar norite pridėti importuotus adresus į savo sąrašą, ar perrašyti esamą sąrašą nauju. Perrašius esamą sąrašą nauju, esamos adresų knygos bus pakeistos importuojamomis. Pasirinkite Importuoti.

Pastaba: Importuojamos bylos turi atitikti šias tris charakteristikas:

 • turėti plėtinį .csv.
 • būti kableliais atskirtų reikšmių formato.
 • turėti kablelį kaip skiriamąjį simbolį net ir neprivalomuose laukeliuose.


Daugiau informacijos apie bylų formatų reikalavimus žr. šiame skyriuje Importo bylos formatas adresams.

Grįžti į viršų

Kaip importuoti buveines?

Pasirinkite Administravimas puslapio kairėje, tuomet Tvarkyti buveines ir Importuoti buveines.

Norėdami importuoti naują bylą, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Įveskite bylos kelią arba vietą ir pavadinimą, arba eikite prie norimos importuoti bylos naršyklėje.
 2. Radę bylą, pasirinkite Atidaryti, norėdami įkelti bylą į Bylos vietos ir pavadinimo teksto laukelį.
 3. Pasirinkite Importuoti, ir importuotos buveinės bus pridėtos prie jūsų esamo sąrašo.

Pastaba: Importuojami bylos turi atitikti tokias tris charakteristikas:

 • Turėti plėtinį .csv
 • Būti kableliais atskirtų reikšmių formato.
 • Turėti kablelį kaip skiriamąjį simbolį net ir neprivalomuose laukeliuose.

Daugiau informacijos apie bylų formatų reikalavimus žr. šiame skyriuje Importo bylos formatas buveinėms.

Grįžti į viršų

Kaip importuoti registracijos numerius?

Pasirinkite Administravimas puslapio kairėje, tuomet Tvarkyti registracijos numerius ir Importuoti registracijos numerius.

Norėdami importuoti naują bylą:

 1. Įveskite bylos kelią arba vietą ir pavadinimą, arba eikite prie norimos importuoti bylos naršyklėje.
 2. Radę bylą, pasirinkite Atidaryti, norėdami įkelti bylą į Bylos vietos ir pavadinimo teksto laukelį.
 3. Pasirinkite, ar norite pridėti importuotus registracijos numerius į savo sąrašą, ar perrašyti esamą sąrašą nauju. Jei perrašote esamą registracijos numerių sąrašą, dabar turimi registracijos numeriai bus pakeisti importuojamais.
 4. Pasirinkite Importuoti.

Pastaba: Importuojamos bylos turi atitikti tokias tris charakteristikas:

 • Turi turėti plėtinį .csv
 • Būti kableliais atskirtų reikšmių formato.
 • Turėti kablelį kaip skiriamąjį simbolį net ir neprivalomuose laukeliuose.


Daugiau informacijos apie bylų formatų reikalavimus žr. šiame skyriuje Importo bylos formatas registracijos numeriams.

Grįžti į viršų

Kaip importuoti vartotojus?

Pasirinkite Administravimas skyriuje kairėje, tuomet Tvarkyti vartotojus ir Importuoti vartotojus.

Norėdami importuoti naują bylą:

 1. Įveskite bylos kelią arba vietą ir pavadinimą arba eikite prie norimos importuoti bylos naršyklėje.
 2. Radę bylą, pasirinkite Atidaryti, norėdami įkelti bylą į Bylos vietos ir pavadinimo teksto laukelį.
 3. Norėdami importuoti vartotojus, pasirinkite Importuoti. Importuoti vartotojai bus pridėti į esamą sąrašą.

Pastaba: Importuojamos bylos turi atitikti tokias tris charakteristikas:

 • Turėti plėtinį .csv
 • Būti kableliais atskirtų reikšmių formato.
 • Turėti kablelį kaip skiriamąjį simbolį net ir neprivalomuose laukeliuose.


Daugiau informacijos apie bylų formatų reikalavimus žr. šiame skyriuje Importo bylos formatas vartotojams.

Grįžti į viršų

Kaip spręsti importavimo klaidas?

Importo įrankių funkcija leidžia duomenis importuoti iš .csv bylos į UPS CampusShip sistemą. Jei importuojant atskiri įrašai nėra sėkmingai patvirtinami, sistema sukurs klaidų bylą, kuriame bus išvardinti įrašai, kurių sistema importuoti negalėjo. Peržiūrėkite lentelę toliau, kuriame pateikiamos kai kurios klaidos ir jų sprendimai. Kai klaidos pašalinamos, bandykite importuoti dar kartą.

Daugiau informacijos apie bylų formatų reikalavimus žr. šiame skyriuje Importo bylos formatas vartotojams.

Klaidos pranešimasSprendimas
Šalis / teritorija: Patikrinkite šalį pagal teisingus šalies / teritorijos kodus ir bandykite dar kartą
Dubliuojasi įrašas Pakoreguokite įrašą į unikalią reikšmę ir bandykite dar kartą
Dubliuojasi prisijungimas Pakoreguokite prisijungimo vardą į unikalią reikšmę ir bandykite dar kartą
Viršytas maksimalus įrašų skaičius UPSCampusShip sistema negali priregistruoti prisijungimo vardo su programine sąsaja (API). Bandykite dar kartą vėliau.
IMS klaida Importo bylos įrašai viršija sistemos apribojimus; ištrinkite dalį įrašų ir bandykite dar kartą
Lauko ilgio pažeidimas Patikrinkite lauko ilgį pagal bylos formatą ir bandykite dar kartą
Klaidingas duomenų tipas Patikrinkite duomenų tipą atitinkamame bylos formate ir bandykite dar kartą, pvz. skaičiai ir raidės
Klaidingas el. paštas Patikrinkite el. paštą ir bandykite dar kartą
Pastaba: el. pašto adrese turi būti @
Klaidingas fakso numeris Patikrinkite fakso numerio formatą ir bandykite dar kartą
Klaidinga buveinė Buveinės pavadinimas neteisingas; patikrinkite pavadinimą ir bandykite dar kartą
Klaidingas prisijungimas Patikrinkite prisijungimo vardą ir bandykite dar kartą
Klaidingas telefonas Patikrinkite telefono formatą ir bandykite dar kartą
Klaidingas pašto indeksas Patikrinkite pašto indeksą ir bandykite dar kartą
Klaidingas įrašo parametrų skaičius Patikrinkite, ar importo byloje yra visi įrašai
Pastaba: Importo byloje visi laukeliai (įskaitant ir nulines vertes) turi būti atskirti kableliais
Klaidingas vartotojo tipas Patikrinkite vartotojo tipo reikšmę ir bandykite dar kartą
Pastaba: Teisingi įrašai yra reikšmės 0 arba 1
Trūksta privalomo lauko Įterpkite trūkstamą laukelį ir bandykite dar kartą
Neteisinga provincija Patikrinkite provinciją pagal teisingus provincijų kodus ir bandykite dar kartą
Neteisinga valstija Patikrinkite valstiją pagal teisingus valstijų kodus ir bandykite dar kartą
Grįžti į viršų

Koks yra teisingas importo bylos formatas adresų knygoms?

Formatas Mano UPS ir bendrajai adresų knygai

Peržiūrėkite šią lentelę, kurioje pateikiami formatai Mano UPS ar bendrosios adresų knygos importo bylai. Visi bylos turi būti išsaugoti su .csv plėtiniu ir kableliu kaip laukelių skyrikliu. Importo faile kablelis turi būti naudojamas net ir pasirenkamiems laukeliams.

Pastaba: Stulpelių antraščių įtraukti nereikia. Taip pat rekomenduojama išsisaugoti šią eksporto bylos struktūrą naudojimui ateityje.

Laukelio pavadinimas

Laukelio tipas

Maks. laukelio ilgis

Privalomas

Teisingos reikšmės

Įmonė arba asmuo

Skaičiai / raidės

35

Taip

Įmonė arba vardas ir pavardė (adresui)

Pravardė

Skaičiai / raidės

35

Ne

Identifikatorius, naudojamas adresui išsaugoti arba atkurti (adresų knygos aprašymo tekstas)

Kontaktas

Skaičiai / raidės

35

Ne

Kontaktinio gavėjo vardas ir pavardė

1 adresas

Skaičiai / raidės

35

Taip

Gavėjo gatvės adresas

2 adresas

Skaičiai / raidės

35

Ne

Papildoma adreso informacija (kambarys, aukštas, butas)

3 adresas

Skaičiai / raidės

35

Ne

Papildoma adreso informacija (skyrius)

Miestas

Skaičiai / raidės

30

Taip

Gavėjo miestas

Valstija / provincija

Skaičiai / raidės

5

Sąlyginis

Gavėjo valstija arba provincija JAV arba Kanadoje; kodus žr. valstijų ir provincijų lentelėje. Reikalaujama JAV ir Kanados adresams.

Pašto indeksas

Skaičiai / raidės

9

Sąlyginis

Gavėjo pašto kodas; bus patvirtinta JAV ir Kanadai

Šalis

Skaičiai / raidės

2

Taip

Gavėjo šalis / teritorija; galiojančius kodus rasite šalių / teritorijų kodų lentelėje

Telefonas

Skaičiai / raidės

15

Ne

Gavėjo telefono numeris

Kodas

Skaičiai / raidės

4

Ne

Gavėjo telefono numerio kodas

El. pašto adresas

Skaičiai / raidės

50

Ne

Gavėjo el. pašto adresas, pavyzdys: jdoe@somecompany.com

Fakso numeris

Skaičiais

15

Ne

Gavėjo fakso numeris

Privatus adresas

Skaičiais

1

Taip

Įveskite 1, jei gavėjo adresas yra privatus
Įveskite 0, jei gavėjo adresas nėra privatus

Vietos ID

Skaičiai / raidės

10

Ne

Quantum
View administratoriaus sukurtas unikalus identifikatorius atsiėmimo skyriui nurodyti, jei
pastate yra kelios atsiėmimo vietos.

Mokančiojo gavėjo indikatorius

Skaičiais

1

Ne

Įveskite 1, jei gavėjo adresui gali būti priskirti gabenimo mokesčiai
Įveskite 0, jei ne

Gavėjo UPS kliento numeris

Skaičiai / raidės

10

Ne

Trečiosios šalies mokėtojo sąskaitos numeris
Gavėjo UPS kliento numerio pašto indeksas

Skaičiai / raidės

9

Sąlyginis

Jei gavėjo UPS mokėtojo numeris pateikiamas ir jei gavėjo šaliai / teritorijai reikia nurodyti pašto kodą

"UPS WorldShip International" adresų knygoms formatas
Peržiūrėkite šią lentelę dėl formato adresų knygos importo bylai, jei jis buvo sukurtas naudojantis"UPS WorldShip" programa. Visi bylos turi būti išsaugoti su plėtiniu .csv ir kableliu kaip laukelių skyrikliu. Importo byla turi turėti kablelį kaip skiriamąjį simbolį net ir pasirinktiniams laukeliams.

Norėdami importuoti Worldship International adresų knygą į CampusShip, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Worldship International eksportuojamo bylos dalyje pasirinkite Gavėjai ("Receivers") kaip eksporto informaciją
 2. Kaip vienintelį skyriklį pasirinkite kablelį ("comma")
 3. Pasirinkite perrašyti, o ne pridėti ("overwrite")
 4. Pasirinkite tik tokius laukelius nustatyta tvarka, kaip pateikiama toliau.

  kompanija ar pavadinimas, kontaktas, 1 adreso eilutė, 2 adreso eilutė, 3 adreso eilutė, miestas ir šalis, pašto indeksas, valstija/provincija, gyvenamosios vietos adresas, telefonas, vietos ID, el. pašto adresas

  Pastaba: Stulpelių antraščių įtraukti nereikia. Taip pat rekomenduojama išsisaugoti šią eksporto bylos struktūrą naudojimui ateityje.
 5. Eksportuokite bylą
 6. Atidarykite sukurtą .txt formato bylą ir įsitikinkite, kad struktūra yra teisinga. Turi būti tik kableliai, jokių kabučių ar kabliataškių neturi būti
 7. Uždarykite bylą neįrašydami jokių pakeitimų
 8. Pakeiskite bylos plėtinį iš .txt iki .csv
 9. Importuokite .csv bylą į CampusShip. Pastaba: nepamirškite kaip importo bylos formato pasirinkti Worldship International

Laukelio pavadinimas

Laukelio tipas

Maksimalus laukelio ilgis

Privalomas

Teisingos reikšmės

Įmonė arba asmuo

Raidės ir skaičiai

35

Taip

Gavėjo įmonės pavadinimas

Kontaktas

Raidės ir skaičiai

35

Ne

Gavėjo adreso kontakto vardas ir pavardė

1 adresas

Raidės ir skaičiai

35

Taip

Pirmoji gavėjo adreso eilutė

2 adresas

Raidės ir skaičiai

35

Ne

Antroji gavėjo adreso eilutė

3 adresas

Raidės ir skaičiai

35

Ne

Trečioji gavėjo adreso eilutė

Miestas

Raidės ir skaičiai

30

Taip

Gavėjo miestas arba miestelis

Šalis

Raidės ir skaičiai

2

Taip

Gavėjo šalis / teritorija

Pašto indeksas

Raidės ir skaičiai arba skaičiai

9

Sąlyginis

Gavėjo pašto indeksas

Valstija / provincija

Raidės ir skaičiai

5

Sąlyginis

Gavėjo valstija, provincija arba šalis

Privatus adresas

Skaičiai

1

Taip

Turi būti naudojama, jei gavėjas įsikūręs privačiu adresu. 1 = privatus 0 = juridinis

Telefonas

Skaičiai

15

Sąlyginis

Reikalaujama tarptautinėms paskirties vietoms ir UPS Day Air Early A.M. paslaugai

Vietos ID

Raidės ir skaičiai

10

Ne

Gavėjo buveinės identifikavimo numeris; registruotų Mano UPS vartotojų, kurie prenumeruoja UPS informaciją apie UPS gaunamų siuntų matomumo paslaugas, klientai gali gauti siuntos informaciją.

El. pašto adresas

Raidės ir skaičiai

50

Ne

El. pašto adresu klientui siunčiamas pranešimas apie išsiųstą siuntą. Elektroninei grąžinimo bilietui, tai el. pašto adresas, kur UPS siunčia bilietus.

Grįžti į viršų

Koks yra teisingas importo bylos formatas buveinėms?

Vietų importo bylos formatas

Peržiūrėkite importo bylos formato lentelę vietų importo bylai. Visi bylos turi būti išsaugoti su plėtiniu .csv ir kableliu kaip laukelių skyrikliu. Importo byla turi turėti kablelį kaip skiriamąjį simbolį net ir pasirinktiniams laukeliams.

Laukelio pavadinimas

Lauko tipas

Maksimalus lauko ilgis

Privalomas

Teisingos reikšmės

Buveinės pavadinimas

Raidės ir skaičiai

35

Taip

Unikalios buveinės pavadinimas įmonėje

Buveinės kontakto vardas ir pavardė

Raidės ir skaičiai

35

Taip

Buveinės pagrindinis kontaktinis asmuo

1 adresas

Raidės ir skaičiai

35

Taip

Buveinės gatvės adresas

2 adresas

Raidės ir skaičiai

35

Ne

Papildoma adreso informacija (kambarys, aukštas, butas)

3 adresas

Raidės ir skaičiai

35

Ne

Papildoma adreso informacija (skyrius)

Miestas

Raidės ir skaičiai

30

Taip

Buveinės miestas

Valstija / provincija

Raidės ir skaičiai

5

Sąlyginis

Buveinės valstija arba provincija Žr. Valstijų/provincijų teisingų kodų lentelė (reikia JAV ir Kanadoje)

Pašto indeksas

Raidės ir skaičiai

9

Sąlyginis

Buveinės pašto indeksas

Šalis

Raidės ir skaičiai

2

Taip

Buveinės šalis ar teritorija

Telefonas

Raidės ir skaičiai

15

Taip

Buveinės telefono numeris

Kodas

Raidės ir skaičiai

4

Ne

Buveinės telefono kodas

El. pašto adresas

Raidės ir skaičiai

50

Ne

Buveinės el. pašto adresas; pvz.: jdoe@somecompany.com

Fakso numeris

Raidės ir skaičiai

15

Ne

Buveinės fakso numeris

UPS kliento numeris

Raidės ir skaičiai

10

Taip

Buveinės UPS kliento numeris

Pagalbos telefonas

Raidės ir skaičiai

15

Ne

Buveinės palaikymo telefono numeris

Pagalbos el. paštas

Raidės ir skaičiai

50

Ne

Buveinės palaikymo el. pašto adresas

Tarifo tipo nustatymas

Raidės ir skaičiai

1

Ne

P = paskelbtos kainos, S = sutartinės kainos. Jei vertė nepateikta, kaip numatyta, ji bus paskelbtos vertės (P)

Susijusi adresų grupė

Raidės ir skaičiai

35

Ne

Buveinės susijusi adresų grupė

Grįžti į viršų

Koks yra teisingas importo bylos formatas registracijos numeriams?

Peržiūrėkite importo bylos formatų lentelę registracijos numerių importo failams. Visi bylos turi būti išsaugoti su plėtiniu .csv ir kableliu kaip laukelių skyrikliu. Importo byla turi turėti kablelį kaip skiriamąjį simbolį net ir pasirinktiniams laukeliams.

Pastaba: Maksimalus bylos dydis vienam registracijos numerių importo bylai yra 4 MB. Bendras įrašų, saugomų trijuose registracijos numerio laukeliuose, skaičius negali viršyti 900 000.

Laukelio pavadinimas

Laukelio tipas

Maksimalus laukelio ilgis

Reikalingas

Teisingos reikšmės

Registracijos reikšmė

Skaičiai/raidės

35

Taip

Registracijos reikšmė įmonei turi būti unikali

Registracijos nuorodos aprašymas

Skaičiai/raidės

50

Ne

Aprašymas, skirtas identifikuoti registracijos reikšmę

Grįžti į viršų

Koks yra teisingas importo bylos formatas vartotojams?

Peržiūrėkite importo bylos formatų lentelę adresų knygos įrašų importavimo failams. Visi bylos turi būti išsaugoti su plėtiniu .csv ir kableliu kaip laukelių skyrikliu. Importo byla turi turėti kablelį kaip skiriamąjį simbolį net ir pasirinktiniams laukeliams.

Lauko pavadinimas

Lauko tipas

Maksimalus lauko ilgis

Privalomas

Teisingos reikšmės

Pavadinimas

Raidės ir skaičiai

35

Taip

Vartotojo vardas ir pavardė

Prisijungimo vardas

Raidės ir skaičiai

16

Taip

Vartotojo prisijungimo vardas. Sistemoje turi būti unikalus

Buveinė

Raidės ir skaičiai

35

Taip

Vartotojo buveinės pavadinimas. Buveinė turi būti sukurta prieš importuojant vartotoją

El. pašto adresas

Raidės ir skaičiai

50

Taip

Vartotojo el. pašto adresas; pvz.: jdoe@somecompany.com

Telefonas

Skaičiai

15

Ne

Vartotojo telefono numeris

Kodas

Skaičiai

4

Ne

Vartotojo telefono kodas

Vartotojo siuntimų privilegijų rinkinio pavadinimas

Raidės ir skaičiai

50

Taip

Vartotojo siuntimo privilegijos. Siuntimo privilegija turi būti sukurta prieš importuojant vartotoją

1 numatytasis registracijos numeris

Raidės ir skaičiai

35

Ne

1 numatytasis registracijos numeris

Numatytoji paslauga

Raidės ir skaičiai

3

Ne

Numatytoji paslauga. Kodai pateikti žemiau

Migruojantis vartotojas

Raidės ir skaičiai

1

Ne

Įveskite 1, jei vartotojas turi būti migruojantis.
Įveskite 0, jei vartotojas turi būti nemigruojantis.

Reikmenų užsakymas

Skaičiai

1

Ne

Įveskite 1, jei turite įgaliojimą užsakyti UPS reikmenis
Įveskite 0, jei vartotojas neturi įgaliojimo užsisakyti UPS reikmenų

Fakso numeris

Raidės ir skaičiai

15

Ne

Vartotojo fakso numeris

Buveinės administratoriaus indikatorius

Raidės ir skaičiai

1

Ne

Įveskite 1, jei vartotojas yra vietos administratorius
Įveskite 0, jei vartotojas nėra vietos administratorius

Neleisti vartotojui redaguoti Registracijos nr.1 reikšmės

Raidės ir skaičiai

1

Ne

Įveskite 1 pažymėtam neleisti vartotojui keisti Nuorodos Nr. 1 vertės. Įveskite 0 nepažymėtam leisti vartotojui keisti Nuorodos Nr. 1 vertę.

Importuojamo vartotojo bylos formate yra laukas pavadinimu Numatytasis paslaugų lygis. Tai 3 simbolių laukas. Kodai naudojami identifikuoti vietines ir tarptautines UPS paslaugas. Galiojantys šiam laukeliui kodai:

UPS vietinės paslaugos

UPS tarptautinės paslaugos

014=UPS Next Day Air Early A.M.

054=UPS Express Plus

001=UPS Next Day Air

007=UPS Express

013=UPS Next Day Air Saver

065=UPS Express Saver

059=UPS 2nd Day Air A.M.

008=UPS Expedited

002=UPS 2nd Day Air

011=UPS Standard

012=UPS 3 Day Select

003=UPS Ground Service

Grįžti į viršų

Kokie yra valstijų kodai importo failams?

Valstijų kodai ir Kanados provincijų kodai

Toliau lentelėje išvardinti dviejų simbolių valstijų kodai, naudojami pasaulinių adresų ir vietų importo failams. Įrašai su klaidingais valstijų kodais nebus importuoti.

Valstijos

Kodai

Alabama

AL

Aliaska

AK

Arkanzasas

AR

Arizona

AZ

Kalifornija

CA

Koloradas

CO

Konektikutas

CT

Delavaras

DE

Kolumbijos apskritis

DC

Florida

FL

Džordžija

GA

Havajai

HI

Aidahas

ID

Ilinojus

IL

Indiana

IN

Ajova

IA

Kanzasas

KS

Kentukis

KY

Luiziana

LA

Meinas

ME

Merilendas

MD

Masačiūsetsas

MA

Mičiganas

MI

Minesota

MN

Misisipė

MS

Misūris

MO

Montana

MT

Nebraska

NE

Nevada

NV

Nju Hempšyras

NH

Nju Džersis

NJ

Nju Meksikas

NM

Niujorkas

NY

Šiaurės Kalifornija

NC

Šiaurės Dakota

ND

Ohajas

OH

Oklahoma

OK

Oregonas

OR

Pensilvanija

PA

Rodo sala

RI

Šiaurės Karolina

SC

Pietų Dakota

SD

Tenesis

TN

Teksasas

TX

Juta

UT

Vermontas

VT

Virdžinija

VA

Vašingtonas

WA

Vakarų Virdžinija

WV

Viskonsinas

WI

Vajomingas

WY

Kanados provincijos

Kodai

Alberta

AB

Britų Kolumbija

BC

Manitoba

MB

Nju Brunsvikas

NB

Niufaundlendas

NF

Šiaurės Vakarų teritorija

NT

Naujoji Škotija

NS

Nunavutas

NU

Ontarijas

ON

Princo Edvardo sala

PE

Kvebekas

QC

Saskatčevanas

SK

Jukono teritorija

YT

Grįžti į viršų

Kokie yra šalių arba teritorijų kodai importo failams?

ŠALIŲ / TERITORIJŲ KODAI

Žemiau esančioje lentelėje išvardinti teisingi dviejų simbolių šalių / teritorijų kodai, naudojami pasaulinių adresų ir vietų importo failams. Įrašai su klaidingais šalių / teritorijų kodais nebus įkelti.

Šalis / teritorija:

Kodas

Albanija
Alžyras
Amerikos Samoa
Andora
Angola
Angvila
Antigva & Barbuda
Argentina
Armėnija
Aruba
Australija
Austrija
Azerbaidžanas
Azorai

AL
DZ
AS
AD
AO
AI
AG
AR
AM
AW
AU
AT
AZ
PT

Bahamai
Bahreinas
Bangladešas
Barbadosas
Baltarusija
Belgija
Belizas
Beninas
Bermudai
Butanas
Bolivija
Bonaire
Bosnija ir Hercegovina
Botsvana
Brazilija
Britų mergelių salos
Brunėjus
Bulgarija
Burkina Faso
Burundis

BS
BH
BD
BB
BY
BE
BZ
BJ
BM
BT
BO
BQ
BA
BW
BR
VG
BN
BG
BF
BI

Kambodža
Kamerūnas
Kanada
Kanarų salos
Žaliasis Kyšulys
Kaimanų salos
Centrinė Afrikos Respublika
Čadas
Čilė
Žemyninė Kinija
Kolumbija
Kongas
Kongo Demokratinė Respublika
Kuko salos
Kosta Rika
Dramblio Kaulo Krantas
Kroatija
Kiurasao
Kipras
Čekijos Respublika

KH
CM
CA
IC
CV
KY
CF
TD
CL
CN
CO
CG
CD
CK
CR
CI
HR
CB
CY
CZ

Danija
Džibutis
Dominika
Dominikos Respublika

DK
DJ
DM
DO

Ekvadoras
Rytų Timoras
Egiptas
Salvadoras
Anglija
Ekvatorinė Gvinėja
Eritrėja
Estija
Etiopija

EC
TL
EG
SV
EN
GQ
ER
EE
ET

Farerų salos
Fidžis
Suomija
Prancūzija
Prancūzų Gajana
Prancūzų Polinezija

FO
FJ
FI
FR
GF
PF

Gabonas
Gambija
Gruzija
Vokietija
Gana
Gibraltaras
Graikija
Grenlandija
Grenada
Gvadelupė
Guamas
Gvatemala
Gernsėjus
Gvinėja
Gvinėja-Bisau
Gajana

GA
GM
GE
DE
GH
GI
GR
GL
GD
GP
GU
GT
GG
GN
GW
GY

Haitis
Olandija
Hondūras
YAKR Honkongas, Kinija
Vengrija

HT
NL
HN
HK
HU

Islandija
Indija
Indonezija
Irakas
Izraelis
Italija

IS
IN
ID
IQ
IL
IT

Jamaika
Japonija
Džersis
Jordanija

JM
JP
JE
JO

Kazachstanas
Kenija
Kiribatis
Kosrae
Kuveitas
Kirgizija

KZ
KE
KI
FM
KW
KG

Laosas
Latvija
Libanas
Lesotas
Liberija
Lichtenšteinas
Lietuva
Liuksemburgas

LA
LV
LB
LS
LR
LI
LT
LU

YAKR Makao, Kinija
Makedonija
Madagaskaras
Madeira
Malavis
Malaizija
Maldyvų salos
Malis
Malta
Maršalo salos
Martinika
Mauritanija
Mauricijus
Meksika
Mikronezija
Moldova
Monakas
Mongolija
Juodkalnija
Monseratas
Marokas
Mozambikas

MO
MK
MG
PT
MW
MY
MV
ML
MT
MH
MQ
MR
MU
MX
FM
MD
MC
MN
ME
MS
MA
MZ

Namibija
Nepalas
Nyderlandai
Nyderlandų Antilai
Naujoji Kaledonija
Naujoji Zelandija
Nikaragva
Nigeris
Nigerija
Norfolko sala
Šiaurės Airija
Šiaurės Marianos salos
Norvegija

NA
NP
NL
AN
NC
NZ
NI
NE
NG
NF
NB
MP
NO

Omanas

OM

Pakistanas
Palau
Panama
Papua Naujoji Gvinėja
Paragvajus
Peru
Filipinai
Lenkija
Ponapė
Portugalija
Puerto Rikas

PK
PW
PA
PG
PY
PE
PH
PL
FM
PT
PR

Kataras

QA

Kongo Respublika
Airijos Respublika
Jemeno Respublika
Rejunionas
Rumunija
Rota
Rusija
Ruanda

CG
IE
YE
RE
RO
MP
RU
RW

Saba
Saipanas
Samoa
San Marinas
Saudo Arabija
Škotija
Senegalas
Serbija
Seišeliai
Siera Leonė
Singapūras
Slovakija
Slovėnija
Saliamono salos
Pietų Afrika
Pietų Korėja
Ispanija
Šri Lanka
Šv. Baltramiejaus sala
Šv. Kristoferio sala
Šv. Kryžiaus sala
Šv. Eustachijaus sala
Šv. Džono sala
Sent Kitsas & Nevis
Šv. Liucijos sala
Sent Marteno sala
Sent Martino sala
Sent Tomas
Sent Vincentas / Grenadinai
Surinamas
Svazilendas
Švedija
Šveicarija
Sirija

AN
MP
WS
SM
SA
GB
SN
RS
SC
SL
SG
SK
SI
SB
ZA
KR
ES
LK
AN
KN
VI
AN
VI
KN
LC
AN
GP
VI
VC
SR
SZ
SE
CH
SY

Taitis
Taivanas, Kinijos Respublika
Tadžikistanas
Tanzanija
Tailandas
Tinianas
Togas
Tonga
Tortola
Trinidadas & Tobagas
Trukas
Tunisas
Turkija
Turkmėnistanas
Turko & Kaikoso salos
Tuvalu

PF
TW
TJ
TZ
TH
MP
TG
TO
VG
TT
FM
TN
TR
TM
TC
TV

Uganda
Ukraina
Juniono sala
Jungtiniai Arabų Emyratai
Jungtinė Karalystė
Jungtinės Valstijos
Urugvajus
Jungtinių Valstijų Mergelių salos
Uzbekistanas

UG
UA
VC
AE
GB
US
UY
VI
UZ

Vanuatu
Vatikano miesto valstybė
Venesuela
Vietnamas
Virdžin Gorda

VU
VA
VE
VN
VG

Velsas
Volisas & Futūnos sala

GB
WF

Japas

FM

Zambija
Zimbabvė

ZM
ZW

Grįžti į viršų

Kreipkitės į UPS

UPS CampusShip klausimais kreipkitės į UPS CampusShip administratorių. UPS CampusShip techniniais klausimais pasirinkite žemiau esančią nuorodą.

UPS CampusShip techninė pagalba