• Service disruptions due to the conflict in Ukraine...Daugiau
Eiti į pagrindinį turinį

Istorija

Galite lengvai peržiūrėti savo įmonės siuntimų istoriją. Priklausomai nuo savo administravimo privilegijų lygio, galite peržiūrėti visų savo įmonės ar konkrečios buveinės siuntimų istoriją. Galite rūšiuoti šią informaciją pagal savo nurodytas kategorijas, pvz.: vartotojo vardą, buveines arba registracijos numerius (klientų/objekto numerius, kainų kodus arba pirkimų užsakymų numerius). Šiame skyrelyje apžvelgiama, kaip išsami siuntimų informacija gali būti peržiūrėta arba eksportuota, tuomet išsaugota ir atidaryta pasirinktoje programoje.

Siuntimų istorija yra saugoma ir gali būti peržiūrima iki 90 dienų periodui. Galite atsisiųsti išsamią bet kurio periodo iki 90 dienų siuntimų informaciją. Jei sistema negali įvykdyti eksportavimo užduoties jos pateikimo metu, užduotis sukuriama ir ją galima pasirinkti bei peržiūrėti per 7 dienas.

Pastaba: Jūsų administratoriaus teisės gali būti ribotos tik peržiūrėti duomenis, tik juos eksportuoti arba ir peržiūrėti, ir eksportuoti. Administratoriai gali peržiūrėti arba eksportuoti siuntų informaciją, naudodamiesi siuntimų istorija skyriuje Siuntimas. Šiame pagalbos skyriuje jūs taip pat rasite bendrą informaciją apie siuntimų istorijos peržiūrą bei kaip anuliuoti paketus.