• Service disruptions due to the conflict in Ukraine...Daugiau
Eiti į pagrindinį turinį

DUK apie eksporto dokumentus

Kokią komercinę sąskaitą turiu pateikti tarptautinei siuntai?

Visoms ne dokumentų siuntoms reikia komercinės sąskaitos. Šiame dokumente identifikuojamos siunčiamos prekės. Tai yra pagrindinis dokumentas vykdant importo kontrolę, vertinimą ir nustatant mokesčių dydį.

Pastaba: Ši programa naudojama formas pildyti internetu ir sukurta tik prekėms, kurių kilmės šalis JAV arba Puerto Rikas. Jei siunčiate iš JAV, paruoškite vieną originalią komercinę sąskaitą ir dvi kopijas. Kai siunčiate iš Puerto Riko, paruoškite vieną originalią komercinę sąskaitą ir vieną kopiją.

Komercinėje sąskaitoje turi būti:

 • Pilnas siuntėjo ir gavėjo pavadinimas bei adresas.
 • Siuntėjo ir gavėjo telefonų numeriai
 • Pardavimo sąlygos (Incoterm)
 • Eksporto priežastis
 • Pilnas prekės aprašymas (pvz.: kokia prekė, kam ji naudojama?)
 • Harmonizuotos sistemos kodai, jei žinomi
 • Kiekvienos prekės kilmės šalis (kur pagaminta)
 • Vienetų skaičius, vieneto vertė ir bendroji vieneto vertė (pirkimo kaina)
 • Paketų skaičius ir bendras svoris
 • Siuntėjo parašas ir data
 • Komercinės vertės neturinčioms prekėms reikia nurodyti nominalią arba realią rinkos kainą

Grįžti į viršų

Kada turiu pateikti JAV kilmės sertifikatą?

Tam tikroms prekėms reikia Kilmės sertifikato (CO) pristatant į kai kurias paskirties vietas. CO tikslas - autentifikuoti siunčiamų prekių kilmės šalį.

Formoms, kurios pildomos internetu, šis prašymas priskiriamas toms prekėms, kurių kilmės šalis tik JAV arba Puerto Rikas.

Gali reikėti, kad CO atitiktų tarptautines prekybos sutartis, kintamus mokesčių dydžius ir atsiskaitymo būdus kurie nustatomi pagal siuntos kilmės šalį. Priklausomai nuo pristatymo kilmės šalies gali skirtis kintamas mokesčių dydis ir atsiskaitymo būdas.

CO patvirtina šalį, kurioje pagamintos prekės. Ar reikalingas CO nustatoma pagal eksportuojamų prekių pobūdį ir jų paskirties vietą. Kai kuriose šalyse ribojamas importas iš tam tikrų šalių; daug šalių riboja leistinų importuoti prekių kiekį arba suteikia pirmenybę prekėms, pagamintoms JAV.

Šioje formoje reikalaujama vietinio Prekybos rūmų sekretoriaus parašo ir organizacijos antspaudo.

Jei prekių kilmės šalis yra Šiaurės Amerika, siuntoms tarp Kanados, Meksikos ir JAV, įskaitant Puerto Riką, naudokite "North American Free Trade Agreement" (NAFTA) CO (kilmės sertifikatą). (Žr. toliau NAFTA Kilmės sertifikatas.)

Pastaba: Taisyklės, kada reikalaujamas CO, dažnai keičiasi. Prieš išsiųsdami prekes, patikrinkite dabartinius CO reikalavimus. Aprašai ir kiekis CO turi sutapti su informacija, pateikta komercinėje sąskaitoje.

Grįžti į viršų

NAFTA Kilmės sertifikatas naudojamas nustatyti, ar taikomi sumažinti mokesčiai, ar jie apskritai netaikomi importuojamoms prekėms iš Kanados, Meksikos, Puerto Riko ir JAV pagal "North American Free Trade Agreement" (NAFTA).

Internete užpildytoms formoms šis prašymas priskiriamas prekėmis, kurių kilmės šalis tik JAV arba Puerto Rikas. NAFTA Kilmės sertifikatas galimas ir kaip ne popierinis dokumentas, kurį galima perduoti elektroniniu būdu, kartu su kitais reikalingais dokumentais (kur tai leidžiama). Jei siunčiate iš JAV arba Kanados, paruoškite vieną originalią ir dvi sąskaitų kopijas. Kai siunčiate iš Puerto Riko, paruoškite vieną originalią ir vieną sąskaitos kopiją.

NAFTA Kilmės sertifikatas turi būti prisegtas prie komercinės sąskaitos, jei siuntos vertė didesnė kaip:

 • 1000 JAV dolerių ir siunčiama į Meksiką iš Kanados arba JAV.
 • 2500 Kanados dolerių ir siunčiama į Kanadą iš Meksikos arba JAV.
 • 2500 JAV dolerių ir siunčiama į JAV iš Kanados arba Meksikos.


Mažesnės nei anksčiau nurodytos vertės siuntoms nereikia NAFTA Kilmės sertifikato. Vietoj jo siuntos komercinėje sąskaitoje klientas turi įrašyti tokį patvirtinimą:

"I hereby certify that the good covered by this shipment qualifies as an originating good for purposes of preferential tariff treatment under the NAFTA." ("Patvirtinu, kad prekės šioje siuntoje atitinka prekių kilmės reikalavimus NAFTA lengvatiniams tarifams taikyti.")

Kad būtų taikomas lengvatinis tarifas, eksportuotojas turi užpildyti šį dokumentą įskaitomai (atspausdinti arba užpildyti mašinėle) ir pilnai, bei šį dokumentą turi turėti importuotojas deklaravimo metu. Šį dokumentą gali savanoriškai užpildyti gamintojas ir perduoti naudotis eksportuotojui.

Grįžti į viršų

Kas yra Siuntėjo eksporto deklaracija (SED)?

Pastaba: Taikoma tik siuntoms iš JAV ir Puerto Riko.

Siuntėjo eksporto deklaracija (SED) naudojama JAV Surašymų biuro vesti prekybos statistiką bei padėti apsisaugoti nuo neteisėto eksporto. SED ir jos pildymo instrukcijų ieškokite UPS CampusShip, UPS.com ir kituose šaltiniuose, įskaitant JAV Valstybinį spausdinimo biurą (202-512-0000) ir JAV Surašymo biuro svetainę (http://www.census.gov/foreign-trade).

Galite pildyti SED trimis būdais:

 • Atsispausdinti tuščią SED formą,užpildyti ją rankiniu būdu bei pridėti prie siuntos.
 • Pateikti SED per UPS už 10 JAV dolerių mokestį.
 • Pateikti internetu naudojantis ACE. Eksportuotojai, norintys naudotis ACE, turi registruotis šioje sistemoje (https://ace.cbp.dhs.gov/). Informacijos ieškokite toliau "Kas yra ACE"?

Norėdami gauti tuščią SED formą, ją užpildyti ir prisegti prie paketo,  pasirinkite kortelę Šaltiniai, tada Ekporto dokumentacija.

Pastaba: SED nereikia siunčiant UPS vokus.

Eksporto deklaracija reikalaujama, kai vienos prekių nomenklatūros B pozicijos vertė didesnė nei 2500 JAV dolerių, arba jai reikalniga eksporto licencija ar atleidimas nuo licencijavimo. To reikalaujama, kai paskirties vieta yra kontroliuojamoje teritorijoje. Kontroliuojama teritorija gali būti laikoma šalis, palaikanti įtemptus santykius su JAV (pvz.: Kuba, Irakas, Iranas, Libija ir Šiaurės Korėja).

Klientai, naudojantys UPS CampusShip eksportavimui, SED parinkčių nustatymo instrukcijas ras UPS CampusShip Pagalba. Instrukcijas rasite pasirinkę Pagalba  Siuntėjo eksporto deklaracijų parinkčių puslapyje. Norėdami prieiti prie savo SED parinkčių, pasirinkite kortelę Mano nustatymai ir eikite į Redaguoti siuntėjo eksporto deklaracijos parinktis.

Klientai, naudojantys UPS CampusShip eksportavimui, SED pildymo elektroniniu būdu instrukcijas ras UPS CampusShip Pagalba. Galite rasti instrukcijas pasirinkę Pagalba siuntėjų eksporto deklaracijos puslapyje.

Grįžti į viršų

Kas yra pakavimo sąrašas ir kaip jis naudojamas?

Pakavimo sąrašas - tai pasirenkamas dokumentas, kuriame išvardinamas kiekvieno paketo turinys  ir kurį galite pridėti prie savo siuntos. Jis panašus į komercinę sąskaitą, pagal kurią muitinė nustato muitus ir mokesčius, tačiau jos nepakeičia. Kadangi Pakavimo sąraše nėra informacijos apie turinio vertę ar kainą, jį galima naudoti tais atvejais, kai turinys bus persiunčiamas trečiajai šaliai, pvz. klientui ar tiekėjui.

Grįžti į viršų

Kur galiu rasti tarptautinių siuntų formas?

UPS TradeAbilityTM pateiktos įvairios formos tarptautinėms siuntoms. Kai kurias formas galite užpildyti internetu arba jas parsisiųsti iš bibliotekos.. Vieną kartą pateikus informaciją, ją galima naudoti kelioms formoms. Šias formas galima pildyti internetu:

 • Komercinė sąskaita
 • JAV siuntėjo eksporto deklaracija
 • JAV kilmės sertifikatas
 • NAFTA kilmės sertifikatas


Norėdami naudoti tarptautines formas, eikite į CampusShip kortelę Šaltiniai ir pasirinkite Naudoti tarptautinius įrankius. Šiame puslapyje pasirinkite Eiti į Tarptautinės formos. Paspausdus nuorodą atsidarys puslapis, kuriame galite atsisiųsti formų pavyzdžių arba užpildyti formas internetu.

Grįžti į viršų

Kas yra ACE?

JAV Surašymų skyrius naudoja automatinę eksportavimo sistemą ACE elektroniniu būdu kaupti ir saugoti JAV eksporto duomenis. JAV Surašymų skyrius suteikia prieigą prie ACE visiems eksportuotojams nemokamai, kur galima elektroniniu būdu užpildyti Siuntėjo eksporto deklaraciją (SED).

UPS CampusShip gali padėti jums užpildyti SED per ACE. Norėdami naudotis šia funkcija, turite užsiregistruoti ACE svetainėje adresu https://ace.cbp.dhs.gov/. ACE reikalaujama peržiūrėti trumpas SED pildymo instrukcijas, todėl registruojantis suteikiama pakankamai laiko. Daugiau informacijos apie ACE galite gauti telefonu 1-877-715-4433.

Grįžti į viršų