• Service disruptions due to the conflict in Ukraine...Daugiau
Eiti į pagrindinį turinį

Papildomi veiksmai

Peržiūrėję savo įmonės bendrąją informaciją ir atlikę joje norimus pakeitimus, galite pridėti naujos informacijos (pvz., papildomas įmonės buveines, bendrąją adresų knygą, siuntimo privilegijų rinkinius ar vartotojus).

Didžiąją dalį šios informacijos galima ne suvesti, o importuoti. Kaip tai atlikti rasite skyriuje UPS CampusShip administravimas. Informacijos apie bylų formatavimą rasite Ištekliuose.

Įmonės buveinės

Dabar galite susikurti arba importuoti papildomas buveines, atsižvelgiant į savo įmonės poreikius. Norėdami kurti naujas įmonės buveines, žr. Kurti buveines šio vadovo skyriuje Įmonės buveinės. Norėdami importuoti įmonės buveines, žr. Importuoti buveines skyriuje Įmonės buveinės.

Pastaba: Kiekvieną buveinę, reikalingą jūsų įmonei, reikia nustatyti, tik tada bus galima jai priskirti vartotojus. Kad būtų galima vykdyti siuntimą UPS CampusShip, vartotojas turi būti priskirtas buveinei. Įmonės buveinę galima įvardinti kaip padalinį ar kelis padalinius, esančius tuo pačiu adresu. Tai užtikrina maksimalų lankstumą tvarkant buveines ir suteikiant joms pavadinant.

Grįžti į viršų

Siuntimų privilegijos

UPS CampusShip pateikiami keturi numatytieji siuntimų privilegijų rinkiniai įvairioms siuntimo teisėms ir papildomoms paslaugoms. Galite priskirti numatytąjį rinkinį vartotojams nekeisdami privilegijų nustatymų arba pritaikyti rinkinį pagal įmonės poreikius. Pavadinę ir įrašę pritaikytą privilegijų rinkinį, jį galėsite priskirti vartotojams. Norėdami kurti naujus siuntimo privilegijų rinkinius, žr. Kurti siuntimo teises skyriuje Siuntimo privilegijų rinkiniai.

Pastaba: Pritaikytą siuntimo privilegijų rinkinį reikia nustatyti, tik tada jį galima priskirti UPS CampusShip vartotojams. Pavyzdžiui, jei įmonei reikia siuntimo privilegijų rinkinių, kurie skiriasi nuo numatytųjų, turite sukurti tokius pritaikytus rinkinius ir tik po to priskirti jiems vartotojus.

Grįžti į viršų

Registracijos numeriai

Dabar galite kurti arba importuoti registracijos numerius, atsižvelgiant į savo įmonės poreikius. Registracijos numeriai yra skirti išsaugoti informaciją apie paketą (kliento/objekto kodus, skyriaus kodus, kaštų kodus, projektų numerius ir pan.). UPS CampusShip palaiko iki trijų skirtingų registracijos numerių reikšmių ir aprašymų sąrašų. Arlikdami įmonės tvarkymo funkcijas, administratoriai gali nustatyti vartotojams įvesti vieną, du arba tris registracijos numerius.

Nustatykite, kaip turi būti pažymėti šie registracijos laukeliai ir ar laukelius reikia patvirtinti (pvz., ar rodomas klaidos pranešimas, jei įvedama neteisinga informacija).

Norėdami kurti naujus registracijos numerius, žr. Kurti registracijos numerius šio vadovo skyriuje Registracijos numeriai. Norėdami importuoti naujus registracijos numerius, žr. Importuoti registracijos numerius skyriuje Registracijos numeriai.

Grįžti į viršų

Adresų knygos

Dabar galite susikurti arba importuoti bendrąją adresų knygą, atsižvelgiant į savo įmonės poreikius. Norėdami kurti bendrąją adresų knygą, žr. Kurti įrašus šio vadovo skyriuje Adresų knyga. Norėdami importuoti bendrąją adresų knygą, žr. Importuoti adresų knygas skyriuje Adresų knyga.

Grįžti į viršų

UPS CampusShip vartotojai

Dabar galite kurti arba importuoti UPS CampusShip vartotojus. Norėdami kurti naujus UPS CampusShip vartotojus, žr. Kurti vartotojus šio vadovo skyriuje UPS CampusShip vartotojai. Norėdami importuoti UPS CampusShip vartotojus, žr. Importuoti vartotojus skyriuje UPS CampusShip vartotojai.

Grįžti į viršų

Paleisti UPS CampusShip

UPS CampusShip dabar yra nustatyta jūsų įmonei ir paruošta naudoti.

Asmenys, kuriuos priskyrėte, UPS CampusShip gali išmokti naudotis sistema, skaitydami siuntimų pagalbos žinyną. Vartotojai prie šios informacijos gali prieiti pasirinkdami kortelę Siuntimas, tuomet Pagalba kairėje.

Pastaba: Kol vartotojai pripras prie UPS CampusShip funkcijų ir ypatybių naudojimo, jie tikėsis pagalbos iš jūsų. Šis poreikis netrukus sumažės, vartotojams pripratus naudoti UPS CampusShip sistemą.

Grįžti į viršų

Kreipkitės į UPS

UPS CampusShip klausimais kreipkitės į UPS CampusShip administratorių. UPS CampusShip techniniais klausimais pasirinkite žemiau esančią nuorodą.

UPS CampusShip techninė pagalba