จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เข้าถึงแบบฟอร์มระหว่างประเทศ

คลังแบบฟอร์ม

คลังแบบฟอร์ม

หากต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับแบบฟอร์ม โปรดเลือกชื่อแบบฟอร์มจากด้านล่าง หากต้องการดูหรือพิมพ์แบบฟอร์ม โปรดเลือกลิงก์ดู/พิมพ์ PDF ถัดจากแบบฟอร์ม

ชื่อฟอร์ม
ชื่อแบบฟอร์ม คำอธิบาย ประเทศหรือดินแดน ประเภทแบบฟอร์ม การดำเนินการเอกสาร
หนังสือมอบอำนาจ (POA) - อังกฤษ หนังสือมอบอำนาจ (POA) ซึ่งลงนามโดยผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออก อนุญาตให้ UPS ดำเนินการในนามของผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกเพื่อดำเนินการตามการบริการที่ตกลงกัน และดำเนินพิธีการศุลกากรสำหรับการนำสินค้าไปยังแคนาดาหรือส่งออกจากแคนาดา แคนาดา การส่งออก ดู/พิมพ์ PDF
หนังสือมอบอำนาจ (POA) - ฝรั่งเศส หนังสือมอบอำนาจ (POA) ซึ่งลงนามโดยผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออก อนุญาตให้ UPS ดำเนินการในนามของผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกเพื่อดำเนินการตามการบริการที่ตกลงกัน และดำเนินพิธีการศุลกากรสำหรับการนำสินค้าไปยังแคนาดาหรือส่งออกจากแคนาดา แคนาดา การส่งออก ดู/พิมพ์ PDF
ใบกำกับสินค้า UPS สำหรับลูกค้าเอกชนรัสเซีย แบบฟอร์มใบกำกับสินค้าสำหรับการส่งออกจากรัสเซีย สำหรับลูกค้าเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ รัสเซีย การส่งออก ดู/พิมพ์ PDF
B2B ผู้ค้าปลีก ใบกำกับสินค้า UPS สำหรับรัสเซีย แบบฟอร์มใบกำกับสินค้าสำหรับการส่งออกจากรัสเซียสำหรับตัวแทนการขนส่ง (บริษัทขนส่งพัสดุ บริษัทโลจิสติกส์ บริษัทขนส่งสินค้า ฯลฯ) ที่ให้บริการจัดส่งสำหรับบุคคลที่สาม รัสเซีย การส่งออก ดู/พิมพ์ PDF
ใบกำกับสินค้าเชิงพาณิช์สำหรับรัสเซีย (การจัดส่งเพื่อธุรกิจ) แบบฟอร์มใบกำกับสินค้าสำหรับการส่งออกจากรัสเซียสำหรับการจัดส่งเชิงพาณิชย์ รัสเซีย การส่งออก ดู/พิมพ์ PDF
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้แล้ว กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องมอบหนังสือรับรองที่อธิบายถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้แล้วใด ๆ ที่พิจารณาว่าเป็นอันตรายโดยละเอียด (บทที่ 85 ของระบบพิกัดศุลกากร) ประเทศไทย การนำเข้า ดู/พิมพ์ PDF
แบบฟอร์มสมัครใบอนุญาตนำเข้าอัตโนมัติสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำคัญ อาจต้องใช้แบบฟอร์มสมัครใบอนุญาตนำเข้าอัตโนมัติสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำคัญสำหรับ แต่ไม่จำกัดเพียง น้ำมันพื้นฐาน น้ำมันดิบ น้ำมันดิน และปุ๋ย (ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม) จีน การนำเข้า ดู/พิมพ์ PDF
ใบคำร้องขอนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ใบคำร้องขอนำเข้าเครื่องมือแพทย์มีความจำเป็นสำหรับการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ทุกชนิด รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทางเวชกรรม ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทยศาสตร์ เกาหลีใต้ การนำเข้า ดู/พิมพ์ PDF
ใบรับรอง A.TR ใบรับรองความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปและตุรกี (A.TR) จำเป็นต้องใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการอ้างสิทธิ์สำหรับการนำสินค้าเข้าแบบปลอดภาษีหรือที่มีส่วนลดสำหรับการจัดส่งไปยังหรือจากตุรกี ตุรกี การส่งออก ดู/พิมพ์ PDF
C&E ฉบับที่ 1047 เอกสารคำร้องสำหรับศุลกากรและสรรพสามิต (C&E) ฉบับที่ 1047 (ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1) หรือที่รู้จักกันว่า ใบคำร้องขออนุมัติเพื่อใช้ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าแบบชั่วคราว ไอร์แลนด์ การนำเข้า ดู/พิมพ์ PDF
C108 (ของใช้ส่วนบุคคลสำหรับนักท่องเที่ยว) แบบฟอร์ม C108 ใช้สำหรับผู้ไปเยือนสหราชอาณาจักรในการสำแดงสัมภาระส่วนตัวต่อศุลกากร และเพื่อร้องขอการผ่อนผันเพื่อไม่ต้องชำระภาษีหรืออากรที่เกี่ยวข้อง สหราชอาณาจักร การนำเข้า ดู/พิมพ์ PDF
ใบกำกับสินค้าเชิงพาณิชย์ ใบกำกับราคาสินค้าเป็นเอกสารหลักที่ใช้สำหรับควบคุมการนำเข้า การประเมินมูลค่า การกำหนดภาษีศุลกากรสำหรับการจัดส่งทุกครั้งที่ประกอบด้วยสิ่งที่ไม่ใช่เอกสาร ทั่วโลก (นอกสหรัฐอเมริกาและเปอร์โตริโก) การส่งออก ดู/พิมพ์ PDF
การสำแดงสิ่งของที่ไม่ได้นำติดตัวมา (CBP3299) แบบฟอร์มศุลกากรของสหรัฐ 3299 การสำแดงสิ่งของที่ไม่ได้นำติดตัวมาเพื่อนำเข้าโดยเสรี ใช้สำหรับการนำเข้าของใช้ส่วนบุคคลหรือเครื่องใช้ภายในบ้านมายังสหรัฐอเมริกาโดยปลอดภาษี United States การนำเข้า ดู/พิมพ์ PDF
ใบกำกับสินค้าของศุลกากรแคนาดา ใบกำกับสินค้าของศุลกากรแคนาดา ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของมูลค่า ปริมาณ และลักษณะของการจัดส่ง ซึ่งบังคับใช้โดยหน่วยบริการชายแดนแคนาดา แคนาดา การนำเข้า ดู/พิมพ์ PDF
ของใช้ส่วนบุคคลที่ไม่ได้นำติดตัวมา รายงานของใช้ส่วนบุคคลที่ไม่ได้นำติดตัวมาบังคับใช้กับรายการของใช้ส่วนตัวทุกชิ้นเพื่อรับรองว่านักเดินทางปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับศุลกากร การกักกัน สุขภาพ สัตว์ป่า และสกุลเงินของออสเตรเลีย ออสเตรเลีย การนำเข้า ดู/พิมพ์ PDF
ใบกำกับสินค้าเชิงพาณิชย์ ใบกำกับราคาสินค้าเป็นเอกสารหลักที่ใช้สำหรับควบคุมการนำเข้า การประเมินมูลค่า การกำหนดภาษีศุลกากรสำหรับการจัดส่งทุกครั้งที่ประกอบด้วยสิ่งที่ไม่ใช่เอกสาร สหรัฐอเมริกาและเปอร์โตริโก การส่งออก ดู/พิมพ์ PDF
ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าของ USMCA ใบรับรองแหล่งกำเนิดของข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ-เม็กซิโก-แคนาดา (U.S.-Mexico-Canada Agreement) เป็นการอนุญาตให้นำสินค้าเข้าแบบปลอดภาษีหรืออัตราภาษีที่มีส่วนลดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามเกณฑ์ของสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก การส่งออก ดู/พิมพ์ PDF
หนังสือมอบอำนาจ (POA) หนังสือมอบอำนาจอนุญาตให้ UPS กระทำการแทนผู้ขนส่งสินค้าเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารหนึ่งอย่างหรือทั้งสองอย่างดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จ: การสำแดงการส่งออกของผู้ขนส่ง หรือ ใบรับรองแหล่งกำเนิด United States การส่งออก ดู/พิมพ์ PDF
ใบรับรองแหล่งกำเนิดของสหรัฐ ผู้ส่งออกจะเป็นผู้จัดเตรียมใบรับรองแหล่งกำเนิด ใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของประเทศต้นทางของสินค้าที่นำเข้ามา ซึ่งจะต้องได้รับการตรวจสอบโดยหอการค้าสหรัฐอเมริกา United States การส่งออก ดู/พิมพ์ PDF
ข้อมูลการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ (EEI) จำเป็นต้องใช้ข้อมูลการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ (EEI) สำหรับการจัดส่งสินค้าที่ตรงตามพิกัดในตาราง B เดี่ยวที่มีมูลค่าเกินกว่า US$2,500 United States การส่งออก ดู/พิมพ์ PDF
การสำแดงฟิล์มภาพยนตร์ / วิดีโอ แบบฟอร์มการสำแดงฟิล์มภาพยนตร์ / วิดีโอ จะให้ข้อมูลแบบละเอียดกับศุลกากรของสหรัฐ สำหรับฟิล์มภาพยนตร์ใดๆ ที่มีการนำเข้ามา และจะใช้เพื่อระบุสื่อลามกอนาจารหรือใช้เพื่อปลุกระดมต่างๆ United States การนำเข้า ดู/พิมพ์ PDF
C3 (ของใช้ส่วนบุคคล) แบบฟอร์ม C3 ใช้สำหรับบุคคลในการสำแดงสัมภาระกับศุลกากร และใช้ร้องขอการผ่อนผันเพื่อไม่ต้องชำระภาษีหรืออากรที่เกี่ยวข้อง เมื่อเดินทางกลับ หรือเปลี่ยนเครื่อง จากบ้านปกติของพวกเขาไปยังประชาคมยุโรป สหราชอาณาจักร การนำเข้า ดู/พิมพ์ PDF
ยาเพื่อใช้ส่วนตัว ยาเพื่อใช้ส่วนตัวคือใบรับรองแพทย์ที่ออกให้โดยโรงพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาต ใช้ได้ 30 วัน และตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับสำหรับการบริโภคส่วนบุคคล ประเทศไทย การนำเข้า ดู/พิมพ์ PDF
คำร้องขอรับใบผ่านการตรวจของศุลกากร/หน่วยงานความปลอดภัยทางชีวภาพ (BACC) คำร้องขอรับใบผ่านการตรวจของศุลกากร/หน่วยงานความปลอดภัยทางชีวภาพ (BACC) จำเป็นต้องใช้สำหรับการจัดส่งที่ถูกคัดเลือกโดยศุลกากรนิวซีแลนด์ และกระทรวงเกษตร นิวซีแลนด์ การนำเข้า ดู/พิมพ์ PDF
คำร้องขอรับใบการกักกันโรคสำหรับอาหาร การใช้ใบการกักกันโรคสำหรับอาหารที่สมบูณ์มีไว้สำหรับการนำเข้าอาหาร ซึ่งจะถูกส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาระดับภูมิภาค ส่วนการควบคุมดูแล หรือไปยังสำนักงานการกักกันโรคแห่งชาติ เกาหลีใต้ การนำเข้า ดู/พิมพ์ PDF
การสำแดงรายการการส่งออกของแคนาดา (B13a) แบบฟอร์มการสำแดงรายการการส่งออกของแคนาดา B13A คือใบศุลกากร และบังคับใช้โดยหน่วยบริการชายแดนแคนาดา และสำนักงานสถิติแคนาดา ในการรายงานการส่งออกจากแคนาดา แคนาดา การส่งออก ดู/พิมพ์ PDF
หนังสืออนุญาต CITES ผู้จัดส่งและผู้รับจะต้องให้หนังสืออนุญาต CITES เมื่อนำเข้าหรือส่งออกสินค้าที่ได้มาจากสัตว์หรือพืชใกล้สูญพันธุ์ ทั่วโลก การนำเข้า ดู/พิมพ์ PDF
EUR1 (เอกสารบุริมสิทธิ์) EUR1 (เอกสารบุริมสิทธิ์) เป็นหนังสือรับรองบุริมสิทธิ์ของต้นทางและจำเป็นต้องใช้เพื่อยืนยันเคลมสำหรับการนำเข้าที่ลดหรือปลอดอากร สหภาพยุโรป การส่งออก ดู/พิมพ์ PDF
FCC 740 - แบบฟอร์มอุปกรณ์วิทยุ แบบฟอร์มคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารของสหรัฐ (Federal Communications Commission - FCC) 740 เป็นการประกาศเกี่ยวกับการนำเข้าอุปกรณ์ความถี่วิทยุที่สามารถสร้างคลื่นรบกวนที่เป็นอันตรายได้ United States การนำเข้า ดู/พิมพ์ PDF
FDA 2877 - แบบฟอร์มอุปกรณ์แผ่รังสี แบบฟอร์มสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration - FDA) 2877 เป็นการประกาศสำหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (และชิ้นส่วน) ที่นำเข้าซึ่งอยู่ภายใต้มาตรฐานการควบคุมการแผ่รังสีของ FDA United States การนำเข้า ดู/พิมพ์ PDF
หนังสือรับรองการปล่อยไอระเหย หนังสือรับรองการปล่อยไอระเหยให้หลักฐานถึงการปล่อยไอระเหยของสินค้าจัดส่ง (เช่นไม้ ผลไม้ ดอกไม้ ฯลฯ) และช่วยในการอนุมัติการกักกันสินค้าใด ๆ ที่มาจากพืชหรือสัตว์ ออสเตรเลีย การนำเข้า ดู/พิมพ์ PDF
GSP Form A (เอกสารบุริมสิทธิ์) ต้องใช้ GSP Form A (เอกสารบุริมสิทธิ์) ในการยืนยันเคลมสำหรับการนำเข้าที่ลดหรือปลอดอากร ทั่วโลก การนำเข้า ดู/พิมพ์ PDF
แบบฟอร์มประกาศ KJ3 การนำเข้าด่วน แบบฟอร์มประกาศ KJ3 การนำเข้าด่วนจะยื่นเพื่อการนำเข้าหรือส่งออกตัวอย่างและสิ่งของเพื่อการโฆษณาที่มีมูลค่ามากกว่า 400 หยวน จีน การนำเข้า ดู/พิมพ์ PDF
แบบฟอร์มประกาศทรัพย์สินส่วนบุคคลการนำเข้าด่วน กฎหมายศุลกากรจีนกำหนดให้ต้องใช้แบบฟอร์มประกาศทรัพย์สินส่วนบุคคลการนำเข้าด่วนเพื่อนำเข้าหรือส่งออกทรัพย์สินส่วนบุคคลเข้าหรือออกจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จีน การนำเข้า ดู/พิมพ์ PDF
แบบฟอร์มหนังสืออนุญาตนำเข้า 7 แบบฟอร์มหนังสืออนุญาตนำเข้า7จัดทำโดยบริษัทผู้ขนส่งที่นำสิ่งทอเข้าสู่ประเทศฮ่องกงผ่านบริการขนส่งทางอากาศหรืออยู่บนเครื่องของผู้ขนส่งที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำเข้า โดยไม่ขึ้นกับผู้รับ ฮ่องกง การนำเข้า ดู/พิมพ์ PDF
การแจ้งเตือนการนำเข้า จะต้องทำการแจ้งเตือนการนำเข้าเป็นคู่เอกสารก่อนการนำเข้าสินค้าที่ผู้นำเข้าระบุ ฮ่องกง การนำเข้า ดู/พิมพ์ PDF
หนังสือรับรอง (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม) ประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด ต้องใช้หนังสือรับรองสิ่งทอประเทศพัฒนาน้อยที่สุดสำหรับสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของพิกัดศุลกากรบทที่ 50-63 แคนาดา การนำเข้า ดู/พิมพ์ PDF
ใบอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ ใบอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์ยาจะออกให้แก่บริษัทที่ได้รับอนุญาตโดยผู้ถือใบอนุญาตผลิตภัณฑ์เพื่อนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาที่ได้ลงทะเบียนไว้ ซึ่งจะอยู่ในรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้า สิงคโปร์ การนำเข้า ดู/พิมพ์ PDF
ใบอนุญาตสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม ใบอนุญาตสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมมีความจำเป็นสำหรับการผลิต นำเข้า ว่าจ้าง ขาย เสนอ หรือครอบครองเพื่อจำหน่ายอุปกรณ์ใดๆ ซึ่งได้รับการอนุมัติ หรืออยู่ภายใต้แผนการอนุมัติทั่วไป สิงคโปร์ การนำเข้า ดู/พิมพ์ PDF
Manifestacion De Valor En Aduana แบบฟอร์ม Manifestacion De Valor En Aduana ใช้สำหรับคำขอเปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินค่าขนส่งสินค้า เม็กซิโก การนำเข้า ดู/พิมพ์ PDF
แบบฟอร์มการแจ้งข้อมูลการนำเข้าอาหาร แบบฟอร์มการแจ้งข้อมูลการนำเข้าอาหารใช้รับรองความปลอดภัยของอาหารนำเข้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อที่ 27 ของกฎหมายด้านสุขอนามัยบังคับให้ผู้นำเข้าต้องส่งการแจ้งข้อมูลการนำเข้า ญี่ปุ่น การนำเข้า ดู/พิมพ์ PDF
คำร้องสำหรับการตรวจสอบสุขอนามัยพืชสำหรับเมล็ดพืช พืช ดอกไม้ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ใบรับรองสุขอนามัยพืชออกให้เพื่อใช้ประกอบการนำเข้าพืช ผลิตภัณฑ์จากพืช หรือวัตถุควบคุมที่เป็นไปตามข้อกำหนดการนำเข้าที่ระบุไว้ ไต้หวัน การนำเข้า ดู/พิมพ์ PDF
ใบคำร้องโควต้าภาษีสำหรับเครื่องหนังและรองเท้าหนัง ใบคำร้องโควต้าภาษีสำหรับเครื่องหนังและรองเท้าหนังใช้เพื่อขอใช้อัตราภาษีหลักสำหรับเครื่องรองเท้าที่ผลิตจากหนังทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอยู่ภายใต้ระบบโควต้าภาษี ญี่ปุ่น การนำเข้า ดู/พิมพ์ PDF
ของใช้ส่วนบุคคลที่ไม่ได้นำติดตัวมา แบบฟอร์มของใช้ส่วนบุคคลที่ไม่ได้นำติดตัวมา บังคับใช้โดยกระทรวงเกษตรและศุลกากรของนิวซีแลนด์ สำหรับการจัดส่งของใช้ส่วนบุคคลทุกครั้งที่เข้ามาในประเทศ นิวซีแลนด์ การนำเข้า ดู/พิมพ์ PDF
รายการบรรจุสำหรับการขนส่ง รายการบรรจุสำหรับการขนส่ง ซึ่งมีรายละเอียดของรายการที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละพาเลท เป็นเอกสารทางเลือกที่คุณอาจเลือกรวมเข้าไว้ในการจัดส่งของคุณ ซึ่งจะคล้ายกับใบกำกับราคาสินค้าแต่ไม่สามารถทดแทนกันได้ ซึ่งทางศุลกากรใช้เพื่อประเมินภาษีศุลกากรและค่าธรรมเนียม เนื่องจากรายการบรรจุไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับของต้นทุนหรือมูลค่าของสิ่งที่อยู่ภายใน จึงใช้สำหรับในกรณีที่สิ่งที่อยู่ภายในจะถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม เช่น ลูกค้าหรือผู้ขาย ทั่วโลก การนำเข้า ดู/พิมพ์ PDF
รู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) แบบฟอร์ม รู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) เป็นข้อกำหนดกระทรวงการคลัง คณะกรรมการกลางว่าด้วยสรรพสามิตและศุลกากรของอินเดีย สำหรับการจัดส่งเพื่อนำเข้า/ส่งออก ไปยัง/จากอินเดีย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของอัตลักษณ์ของผู้จัดส่งสินค้า อินเดีย การนำเข้า ดู/พิมพ์ PDF
ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าของ CUSMA ภาษาอังกฤษ ใบรับรองแหล่งกำเนิดของข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ-เม็กซิโก-แคนาดา (U.S.-Mexico-Canada Agreement) เป็นการอนุญาตให้นำสินค้าเข้าแบบปลอดภาษีหรืออัตราภาษีที่มีส่วนลดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามเกณฑ์ของสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก การส่งออก ดู/พิมพ์ PDF
ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าของ CUSMA ภาษาฝรั่งเศส ใบรับรองแหล่งกำเนิดของข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ-เม็กซิโก-แคนาดา (U.S.-Mexico-Canada Agreement) เป็นการอนุญาตให้นำสินค้าเข้าแบบปลอดภาษีหรืออัตราภาษีที่มีส่วนลดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามเกณฑ์ของสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก การส่งออก ดู/พิมพ์ PDF