• Przesyłki UPS Expedited oraz Worldwide Express Freight z Europy do USA są opóźnione… Więcej
  • Wpływ koronawirusa na nasze usługi … Więcej
Pomiń i przejdź do głównej zawartości

Dostęp do formularzy międzynarodowych

Biblioteka formularzy

Biblioteka formularzy

Aby wyświetlić szczegóły formularza, poniżej wybierz jego nazwę. Aby wyświetlić lub wydrukować formularz, kliknij łącze „Wyświetl/Drukuj plik PDF” obok formularza.

Nazwa formularza
Nazwa formularza Opis Kraj lub terytorium Rodzaj formularza Działania dotyczące dokumentu
Pozwolenie CITES W przypadku importu i eksportu produktów pochodzących z zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt i roślin, zarówno nadawca, jak i odbiorca muszą przedstawić zezwolenie CITES. Globalne Importuj Zobacz/pobierz PDF
Świadectwo pochodzenia T-MEC Świadectwo pochodzenia USA-Meksyk-Kanada pozwala na uzyskanie zwolnienia z opłaty celnej podczas przewożenia kwalifikujących się produktów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Meksykiem. Stany Zjednoczone,Kanada,Meksyk Eksport Zobacz/pobierz PDF
EUR1 (Dokument preferencyjny) EUR 1 (Dokument preferencyjny) to dokument potwierdzający pochodzenie produktów objętych preferencjami celnymi, który jest wymagany w celu ubiegania się o obniżenie opłaty celnej lub o wwóz bezcłowy. Unia Europejska Eksport Zobacz/pobierz PDF
POA – pełnomocnictwo – po angielsku Pełnomocnictwo (POA) podpisane przez importera lub eksportera upoważnia firmę UPS do występowania w imieniu importera lub eksportera w celu realizacji uzgodnionych usług oraz przetwarzania odpraw celnych towarów importowanych do Kanady lub eksportowanych z Kanady. Kanada Eksport Zobacz/pobierz PDF
FCC 740 – Radio Devices Form Formularz Federalnej komisji do spraw komunikacji (FCC) 740 jest oświadczeniem dotyczącym importu urządzeń radiowych, które mogą powodować szkodliwe zakłócenia. Stany Zjednoczone Importuj Zobacz/pobierz PDF
POA – pełnomocnictwo – po francusku Pełnomocnictwo (POA) podpisane przez importera lub eksportera upoważnia firmę UPS do występowania w imieniu importera lub eksportera w celu realizacji uzgodnionych usług oraz przetwarzania odpraw celnych towarów importowanych do Kanady lub eksportowanych z Kanady. Kanada Eksport Zobacz/pobierz PDF
FDA 2877 – Radiation Devices Form Formularz FDA 2877 dotyczący importowanych produktów elektronicznych, które muszą spełniać normy określone w przepisach o kontroli promieniowania, jest deklaracją importowanych produktów elektronicznych (i ich części) podlegających normom kontroli promieniowania stosowanym przez agencję FDA. Stany Zjednoczone Importuj Zobacz/pobierz PDF
Fumigation Certificate Świadectwo Fumigation Certificate stanowi dowód przeprowadzenia fumigacji przewożonych produktów (np. drewna, owoców, kwiatów itd.) i pozwala na uzyskanie pozytywnej opinii w czasie inspekcji kwarantanny produktów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Australia Importuj Zobacz/pobierz PDF
Formularz GSP A (Dokument preferencyjny) Formularz GSP A (Dokument preferencyjny) jest wymagany przy ubieganiu się o obniżenie opłaty celnej lub wwóz bezcłowy. Globalne Importuj Zobacz/pobierz PDF
Formularz oświadczenia KJ3 Import Express Declaration Formularz oświadczenia KJ3 Import Express Declaration jest składany przy imporcie lub eksporcie próbek i materiałów reklamowych o wartości przekraczającej 400 RMB. Chiny Importuj Zobacz/pobierz PDF
Formularz oświadczenia Import Express Personal Effects Declaration Formularz oświadczenia Import Express Personal Effects Declaration jest wymagany przez służby celne Chin, przy wwożeniu lub wywożeniu przedmiotów osobistych z Republiki Chińskiej. Chiny Importuj Zobacz/pobierz PDF
Import License Form 7 Formularz Import License Form 7 jest wypełniany przez firmy spedycyjne wwożące produkty tekstylne do Hongkongu drogą lotniczą lub za pośrednictwem firm spedycyjnych funkcjonujących jako importerzy, niezależnie od odbiorcy Hongkong Importuj Zobacz/pobierz PDF
Import Notification Powiadomienie o imporcie Import Notification oraz jego duplikat muszą być wypełnione przed rozpoczęciem importu produktów opisanych przez importera. Hongkong Importuj Zobacz/pobierz PDF
Używany sprzęt elektroniczny Dział przemysłowy zakładu musi przedstawić certyfikat, w którym szczegółowo opisany został cały używany sprzęt elektroniczny uznany za niebezpieczny (Rozdział 85 Zharmonizowanego sytemu taryfowego). Tajlandia Importuj Zobacz/pobierz PDF
Certyfikat Least Developing Country (Textiles and Apparel) Certificate Certyfikat Least Developing Country (Textiles and Apparel) Certificate, dotyczący produktów z krajów słabo rozwiniętych jest wymagany przy przewozie produktów tekstylnych i ubrań określonych w rozdziałach 50-63 zharmonizowanego planu taryfowego. Kanada Importuj Zobacz/pobierz PDF
Application Form of Automatic Import License for Important Industrial Products Formularz podania o licencję Automatic Import License for Important Industrial Products może być wymagany między innymi dla oleju bazowego, ropy naftowej, nafty i nawozów. (Zobacz dodatkowe produkty) Chiny Importuj Zobacz/pobierz PDF
License for Pharmaceutical Products Licencja na produkty farmaceutyczne License for Pharmaceutical Products jest udzielana spółkom upoważnionym przez posiadacza licencji na produkt do importowania zarejestrowanych produktów medycznych. Zawiera ona listę produktów dopuszczonych do importu. Singapur Importuj Zobacz/pobierz PDF
Application to Import Medical Instruments Wniosek Application to Import Medical Instruments jest niezbędny przy imporcie urządzeń medycznych, w tym narzędzi i przyrządów wykorzystywanych w branżach medycznych, chirurgicznych, dentystycznych i weterynaryjnych Korea Południowa Importuj Zobacz/pobierz PDF
License for Telecommunication Equipment Licencja na przyrządy telekomunikacyjne License for Telecommunication Equipment jest niezbędna w przypadku produkcji, importu, wypożyczania, sprzedaży, oferowania lub posiadania z zamiarem sprzedaży dowolnego sprzętu, który został zatwierdzony lub objęty ogólnym programem zatwierdzania Singapur Importuj Zobacz/pobierz PDF
Świadectwo A.TR Świadectwo Porozumienia pomiędzy Unią Europejską i Turcją (A.TR) jest wymagane przy ubieganiu się o obniżenie lub zwolnienie z opłat celnych przy imporcie lub eksporcie z Turcji. Turcja Eksport Zobacz/pobierz PDF
Manifestacion De Valor En Aduana Formularz Manifestacion De Valor En Aduana jest niezbędny przy ubieganiu się o zmianę metody wyceny frachtu. Meksyk Importuj Zobacz/pobierz PDF
C&E No. 1047 Podanie Customs and Excise (C&E) No.1047 (Rev 1) znane jest również jako podanie o udzielenie zezwolenia na korzystanie z tymczasowej procedury importowej. Irlandia Importuj Zobacz/pobierz PDF
Notification Form for Importation of Foods Formularz Notification Form for Importation of Foods gwarantuje bezpieczeństwo importowanej żywności i powiązanych produktów spożywczych. Artykuł 27 ustawy Food Sanitation Law zobowiązuje importerów do składania powiadomień o imporcie. Japonia Importuj Zobacz/pobierz PDF
C108 (Przedmioty osobiste podróżującego) Formularz C108 jest wypełniany przez osoby odwiedzające Wielką Brytanię w celu zadeklarowania Urzędowi celnemu przedmiotów osobistych oraz ubiegające się o stosowne zwolnienia z opłat celnych. Wielka Brytania Importuj Zobacz/pobierz PDF
Request for Phytosanitary Quarantine Inspection for Seed, Plants, Flowers, and Animal Products Świadectwa fitosanitarne są wydawane w celu potwierdzenia, że importowane rośliny, produkty roślinne i inne artykuły podlegające regulacjom spełniają konkretne wymogi dotyczące importu. Tajwan Importuj Zobacz/pobierz PDF
Faktura handlowa CI - Faktura handlowa (Commercial Invoice) Podstawowy dokument używany do kontroli importu, wyceny i ustalenia cła wszystkich przesyłek nie zawierających dokumentów. Global (Outside the United States and Puerto Rico) Eksport Zobacz/pobierz PDF
Tariff Quota Application for Leather and Leather Shoes Podanie Tariff Quota Application for Leather and Leather Shoes jest niezbędne do uzyskania podstawowej stawki taryfowej dla obuwia wykonanego w całości lub częściowo ze skóry i objętego systemem taryfowym. Japonia Importuj Zobacz/pobierz PDF
Unaccompanied Articles Declaration (CBP3299) Formularz Służby Celnej USA, Customs form 3299, Declaration For Free Entry Of Unaccompanied Articles, jest wykorzystywany przy wwożeniu przedmiotów osobistych i artykułów gospodarstwa domowego bez opłaty celnej. Stany Zjednoczone Importuj Zobacz/pobierz PDF
Unaccompanied Personal Effects Formularz Unaccompanied Personal Effects jest wymagany przez Ministerstwo Rolnictwa oraz Służbę Celną Nowej Zelandii dla wszystkich przedmiotów osobistych wwożonych na teren kraju. Nowa Zelandia Importuj Zobacz/pobierz PDF
Canada Customs Invoice Dokument Canada Customs Invoice określa wartość, ilość i charakter przesyłanych produktów i jest wymagany przez Kanadyjską Agencję Służb Granicznych. Kanada Importuj Zobacz/pobierz PDF
Unaccompanied Personal Effects Statement Oświadczenie Unaccompanied Personal Effects Statement jest wymagane dla wszystkich przedmiotów osobistych w celu sprawdzenia, czy podróżni stosują się do australijskich przepisów dotyczących cła, kwarantanny, zdrowia, dzikiej przyrody i walut. Australia Importuj Zobacz/pobierz PDF
Faktura handlowa CI - Faktura handlowa (Commercial Invoice) Podstawowy dokument używany do kontroli importu, wyceny i ustalenia cła wszystkich przesyłek nie zawierających dokumentów. Stany Zjednoczone/Portoryko Eksport Zobacz/pobierz PDF
Świadectwo pochodzenia USMCA Świadectwo pochodzenia USA-Meksyk-Kanada pozwala na uzyskanie zwolnienia z opłaty celnej podczas przewożenia kwalifikujących się produktów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Meksykiem. Stany Zjednoczone,Kanada,Meksyk Eksport Zobacz/pobierz PDF
POA – pełnomocnictwo Pełnomocnictwo upoważnia UPS do podejmowania działań w imieniu przewoźnika w zakresie wypełniania jednego bądź obu dokumentów wymienionych poniżej: Shipper's Export Declaration lub Certificate of Origin. Stany Zjednoczone Eksport Zobacz/pobierz PDF
Amerykańskie świadectwo pochodzenia Świadectwo Certificate of Origin jest dostarczane przez eksportera i potwierdza kraj pochodzenia importowanych produktów. Musi być ono zatwierdzone przez Izbę Handlową USA. Stany Zjednoczone Eksport Zobacz/pobierz PDF
Elektroniczne informacje eksportowe (EEI) Dokument Electronic Export Information (EEI) jest wymagany w przypadku przesyłek zawierających pojedyncze towary z harmonogramu B o wartości przekraczającej 2 500 USD. Stany Zjednoczone Eksport Zobacz/pobierz PDF
Deklaracja dotycząca filmów wideo Deklaracja dotycząca filmów wideo jest przeznaczona dla Urzędu Celnego USA i zawiera szczegółowe informacje na temat wszelkich importowanych filmów wideo. Jest ona używana do identyfikowania materiałów o charakterze pornograficznym i wywrotowym. Stany Zjednoczone Importuj Zobacz/pobierz PDF
C3 (Przedmioty osobiste) Formularz C3 jest składany przez osoby fizyczne deklarujące swoją własność podczas odprawy celnej, w celu ubiegania się o zwolnienia ze stosownych opłat celnych i podatków, gdy osoby te powracają lub przenoszą swoje miejsce zamieszkania na teren Wspólnoty Europejskiej. Wielka Brytania Importuj Zobacz/pobierz PDF
Medicine for Personal Use Dokument Medicine for Personal Use to zaświadczenie medyczne dotyczące produktów do użytku własnego, wydawane przez upoważniony do tego szpital, ważne przez 30 dni i honorowane przez pracowników Agencji ds. Żywności i Leków Tajlandia Importuj Zobacz/pobierz PDF
Application for a Biosecurity Authority/Clearance Certificate (BACC) Podanie Application for a Biosecurity Authority/Clearance Certificate (BACC) jest wymagane dla wszystkich przesyłek określonych przez Służbę Celną i Ministerstwo Rolnictwa Nowej Zelandii. Nowa Zelandia Importuj Zobacz/pobierz PDF
Lista zawartości opakowania przesyłki frachtowej Lista zawartości opakowania stanowi szczegółowe zestawienie zawartości każdej palety i jest opcjonalnym dokumentem, który może zostać dołączony do przesyłki. Jest on nieco podobny do faktury handlowej, używanej przez organy celne przy naliczaniu ceł i opłat. Ponieważ lista zawartości opakowania nie zawiera informacji na temat kosztu lub wartości zawartości, może być używana w sytuacjach, gdy zawartość zostanie przekazana podmiotowi trzeciemu, takiemu jak klient lub dostawca. Globalne Importuj Zobacz/pobierz PDF
Know Your Customer (KYC) Formularz Know your Customer (KYC) jest wymagany przez Ministerstwo Finansów, Centralną Radę ds. Akcyzy oraz Służbę Celną Indii dla wszystkich przesyłek importowych i eksportowych przekraczających granice Indii, w celu potwierdzenia tożsamości przewoźników. Indie Importuj Zobacz/pobierz PDF
Application for Quarantine for Food Podanie Application for Quarantine for Food jest wypełniane przy imporcie żywności. Przesyłane jest ono do regionalnej siedziby głównej Agencji ds. Żywności i Leków lub do Krajowego Biura ds. Kwarantanny. Korea Południowa Importuj Zobacz/pobierz PDF
Świadectwo pochodzenia CUSMA – angielski Świadectwo pochodzenia USA-Meksyk-Kanada pozwala na uzyskanie zwolnienia z opłaty celnej podczas przewożenia kwalifikujących się produktów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Meksykiem. Stany Zjednoczone,Kanada,Meksyk Eksport Zobacz/pobierz PDF
Kanadyjska deklaracja eksportowa (B13a) Formularz Kanadyjska deklaracja eksportowa B13A stanowi deklarację celną wymaganą przez Agencję Służb Granicznych Kanady oraz agencję Statistics Canada dla wszystkich towarów eksportowanych z Kanady. Kanada Eksport Zobacz/pobierz PDF
Świadectwo pochodzenia CUSMA – francuski Świadectwo pochodzenia USA-Meksyk-Kanada pozwala na uzyskanie zwolnienia z opłaty celnej podczas przewożenia kwalifikujących się produktów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Meksykiem. Stany Zjednoczone,Kanada,Meksyk Eksport Zobacz/pobierz PDF
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink