של
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraineעוד...
דלג לתוכן העיקרי

Direct Delivery Only

הבטיחו כי המשלוח הדחוף או תלוי הזמן שלכם לא יימסר בכתובת חלופית

תיאור

שירות Direct Delivery Only מוודא כי החבילה ששלחת לכתובת מגורים או עסקים, תגיע ליעדה בכתובת שסיפקת. שירות זה אינו מאפשר לנמען לנתב את החבילה לכתובת חלופית ומונע מהנהגים שלנו לשנות את הכתובת למשלוח כאשר הנמען אינו נמצא בבית, לרבות לנקודות גישה של UPS. 

משלוחי Direct Delivery Only אינם חייבים בחתימה, ולכן, אלא אם כן צוין במפורש אחרת, ימסרו לתיבת הדואר או יושארו ליד הדלת, באם יתאפשר.

חבילות שלא ניתן למסור, יוחזרו מיד לשולח.

קישורים קרובים

חפש מידע שיסייע בקביעת עלות המשלוח.

חשב זמן ומחיר

צפה באזורים ומחירים

קרא את תנאי השירות