של
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraineעוד...
דלג לתוכן העיקרי

עזרה בנושאים טכניים

ההוראות הבאות יסייעו לך בתהליך התקנת המדפסת טרמית של UPS.

לפני התקנת המדפסת הטרמית של UPS

UPS.com תומכת הדפסה באמצעות מספר דגמים ויצרנים של מדפסות תרמיות. כדי לוודא שאתה משתמש במדפסת תואמת, בחר בקישור שלהלן:

מדפסות תרמיות עבור UPS Internet Shipping

עבור משתמשי ®‏Windows (ללא  Google Chrome):  יש לבצע את השלבים הבאים בעת הגדרת מדפסת שטרי מטען תרמיים לשם הדפסת שטרי מטען עבור UPS Internet או משלוח CampusShip מתוך מחשב Windows:

 1. הורד את את מנהל ההתקן למדפסת התרמית של UPS (מהקישור שלמטה)
 2. הפעל את UPS Printer Applet
 3. הגדר את חוסם ההודעות הקופצות של הדפדפן לקבלת חלונות קופצים של ups.com. UPS Internet Shipping ו- CampusShip משתמשים בחלונות מוקפצים כדי להציג שטרי מטען להדפסה.

עבור משתמשי ®‏Mac או משתמשי Windows Google Chrome:יש לבצע את השלבים הבאים בעת הגדרת מדפסת שטרי מטען תרמיים לשם הדפסת שטרי מטען עבור UPS Internet או משלוח CampusShip מתוך מחשב Mac:

 1. התקן את המדפסת התרמית של UPS.
 2. אפשר את היישומון UPS Printer.
 3. הגדר את חוסם ההודעות הקופצות של הדפדפן לקבלת חלונות קופצים של ups.com. UPS Internet Shipping ו- CampusShip משתמשים בחלונות מוקפצים כדי להציג שטרי מטען להדפסה.
חזרה לראש הדף

התקנת מנהל התקן של המדפסת התרמית של UPS באמצעות Windows

אם אתה משתמש במערכת ההפעלה ®Windows ללא דפדפן Google Chrome, כדי להדפיס במדפסת תרמית Eltron או Zebra, עליך להתקין את מנהלי ההתקן שמסופקים למטה; מנהל ההתקן שמסופק עם המדפסת לא יפעל עם UPS Internet Shipping או CampusShip. א אתה משתמש במדפסת תרמית אחרת, השתמש במנהל התקן שהגיע עם המדפסת ואל תתקין את מנהלי ההתקן של UPS Thermal Printer.

הערה:  אל תחבר את המדפסת למחשב לפני שתקבל הנחיה לעשות כך.

ההוראות הבאות יסייעו לך להוריד ולהתקין את תוכנית מנהלי ההתקן של UPS Thermal Printer בספרייה לפי בחירתך.

 • כבה את המדפסת.
 • בחר למטה בקישור הורד את מנהל ההתקן של UPS Thermal Printer.
 • ייתכן שתראה חלון אחד או יותר בהתבסס על מערכת ההפעלה והגדרות האבטחה שלך; בצע את הפעולה המפורטת בכל חלון:

חלוןפעולה
הורדת קובץ - אזהרת אבטחה (בדרך כלל עם הלחצנים הפעלה, שמירה או וביטול) בחר Run
אזהרת אבטחה של מפרסם לא מוכר "Are you sure you want to run this software?" (האם אתה בטוח שברצונך להפעיל תוכנה זו?) בחר Run
 • בחר Unzip כדי לחלץ את הקבצים.  לאחר חילוץ הקבצים, בחר בלחצנים המתאימים כדי סגור כדי לסגור את החלון.
 • לחץ לחיצה ימנית על התפריט "התחל" ובחר סייר או פתח את סייר הקבצים של Windows, לאחר מכן נווט אל C:\Drivers ולחץ פעמיים על הקובץ setup.exe כדי להפעיל את כלי העזר להתקנה.
 • ייתכן שתראה חלון אחד או יותר בהתבסס על מערכת ההפעלה והגדרות האבטחה שלך; בצע את הפעולה המפורטת בכל חלון:

חלוןפעולה
חשבון המשתמש בחר Yes
התקנת מנהל המדפסת של Zebra בחר התקנתZebra Printer
 • תתבקש לבחור את דגם המדפסת שברשותך מתוך הרשימה.
 • לחץ על הבא לאחר בחירה בדגם המדפסת.
 • ייתכן שתראה חלון אחד או יותר בהתבסס על מערכת ההפעלה והגדרות האבטחה שלך; בצע את הפעולה המפורטת בכל חלון:

חלוןפעולה
בחר את יציאת המדפסת

בחר את היציאה ולחץ על Next או Finish

הערה: מדפסות Zebra ZP 450 מסופקות עם כבל מדפסת USB, לפיכך עליך לבחור יציאת USB זמינה, לדוגמה USB001, אם היציאה פנויה.

אשר את שם המדפסת אל תשנה את השם; לחץ על Next
זוהה מנהל התקן של מדפסת בחר Update the driver (עדכון מנהל ההתקן) ולחץ על Next
אבטחת Windows בחר Install this driver software anyway (התקן תוכנת מנהל התקן זה בכל זאת)
מסייע לתאימות התוכנית בחר This program installed correctly (התוכנה הותקנה בצורה נכונה)
 • חבר את המדפסת למחשב והפעל את המדפסת; המתן שהנורית הירוקה תאיר כדי לציין שהמדפסת מוכנה.
 • המדפסת התרמית מותקנת כעת; הגדר את המדפסת בעזרת ההוראות שבמדריך המדפסת.
 • אם מופיע האשף זוהתה חומרה חדשה, לחץ על ביטול ואל תתקין את התוכנה.
 • הוראות הפעלה ל- UPS Printer Applet מופיעות למטה
חזרה לראש הדף

הורד את הדרייבר למדפסת הטרמית של UPS

הורד כלי
שם הקובץמבנה הקובץגודל קובץהורד
Zebra
File Format:
File Size:11.3MB
Download:
11.3MB
Bixolon עבור Windows
File Format:
File Size:8MB
Download:
8MB
Bixolon עבור Mac
File Format:
File Size:3.6MB
Download:
3.6MB
חזרה לראש הדף

התקנת את המדפסת הטרמית שלך ב-Mac

היישומון UPS Thermal Printer תומך בהדפסה במדפסת טרמית ממחשב Mac, אם הוא עומד בדרישות הבאות:

התקנת מדפסת טרמית ב-MAC

 • חבר את המדפסת הטרמית ל-MAC שלך באמצעות כבל USB
  • הדלק את המדפסת הטרמית כך שהאור העליון ירוק יציב
 • הורד את החבילה של UPS להתקנת מדפסת טרמית מהקישור הזה
 • לחץ לחיצה כפולה על החבילה UPS Thermal Printing-3.0.0.dmg
  • גרור את היישום UPS Thermal Printing.app (המדפסת הטרמית של UPS) לתיקיית היישומים
 • פתח את לוח ההפעלה ולחץ על היישום UPS Thermal Printing.app כדי להפעיל את היישום

אם היישום נדחה, ייתכן שהיישום ידרוש לעדכן את הגדרות הבטיחות של MAC. כדי לפתור בעיה זו:

 • פתח את System Preferences (העדפות המערכת)
 • פתח את Security & Privacy (אבטחה ופרטיות)
  • בחר את הכרטיסייה General (כללי)
  • בתחתית, יופיעו היישומים החסומים
  • בחר ‘Anywhere’ (‘בכל מקום’)
 • בהודעות, לחץ על 'אשר', 'אפשר' או 'הפעל'

ייתכן שממשק ההגדרה של המדפסת CUPS MAC לא ייטען. במטרה לטעון את הממשק באופן ידני, פתח דפדפן כלשהו והקלד localhost:631 בשורת הכתובת:

 • הדפדפן המוגדר כברירת מחדל ייפתח עם ממשק ההתקנה של המדפסת MAC CUPS
  • סקור את המדפסות המותקנות
  • לחץ על הכרטיסייה Administration (ניהול)
  • לחץ על הלחצן Add Printer (הוסף מדפסת)
  • בחר את הדפסת הטרמית שלך במקטע Local Printers (מדפסות מקומיות)
  • לחץ על הלחצן Continue (המשך)
  • הסר כל תוכן שהוזן מראש, ומלא את השדות.
  • הזן Name (שם) עבור Printer
   • לדוגמה "ZP450"
  • הזן Description (תיאור)
   • לדוגמה "Thermal Printer"
  • הזן Location (מיקום)
   • לדוגמה "Office, Mac1"
   • תעד את מיקום המסמך לסימוכין בעתיד.
  • לחץ שוב על Continue (המשך) במסך הבא
  • לחץ על הלחצן Select Another Make/Manufacturer (בחר תוצרת/יצרן אחר)
  • המשך לשלב הבא
  • בחר באפשרות Raw בשדה Make (תוצרת)
  • לחץ על Continue (המשך)
  • בחר באפשרות ‎Raw Queue(en)‎ עבור Model (דגם)
  • לחץ על ‎Add Printer (הוסף מדפסת)
  • בחר באפשרות ‎Set Default Options (הגדר אפשרויות ברירת מחדל)
  • המערכת אמורה להציג את ההודעה "the printer default options have been set successfully" (אפשרויות ברירת המחדל של המדפסת הוגדרו בהצלחה)
  • לאחר מכן, פעל לפי ההנחיות להלן כדי להוסיף Class

הנחיות להוספת Class (סוג)

 • לחץ על הכרטיסייה Administration (ניהול)
 • לחץ על הלחצן Add Class (הוסף סוג)
 • הסר כל תוכן שהוזן מראש (אם בכלל), ומלא את השדות.
 • הזן Name (שם) של Class. (אל תזין שם PRINTER. שים לב לאותיות גדולות וקטנות כאשר אתה מזין שם Printer ו-Class.)
  • לדוגמה: "ZebraClass"
 • הזן Description (תיאור) של Class.
  • לדוגמה: "Zebra Printer Class

הערה: אין להשתמש במילים Eltron או UPS בשדות 'שם' או 'תיאור' של 'סוג'.

 • הזן Location (מיקום) של Class.

Προτείνουμε το όνομα της θέσης της ΚΛΑΣΗΣ να αντιστοιχεί με το όνομα της θέσης του ΕΚΤΥΠΩΤΗ.

  • לדוגמה: "Mac1"
 • בחר את המדפסת מתוך הרשימה 'חברים'.
 • לחץ על הלחצן Add Class (הוסף סוג).
 • חלון אישור יופיע לזמן קצר, ולאחריו החלון 'ניהול'.

הגדר שהיישום UPS Thermal Printing יופעל בזמן הכניסה

 • בחר "System Preferences" (העדפות מערכת) מהתפריט של Apple
 • בחר "Users & Groups" (משתמשים וקבוצות) ובחר את כרטיסיית "Login Items" (פריטי כניסה)
 • לחץ על סמל ""+"" כדי להוסיף יישום
 • בחר את היישום UPS Thermal Printing.app ולחץ על "Add" (הוסף)

הערה: תוכל לסגור את החלון כשהיישום יתווסף

שימוש ביישום UPS Thermal Printing ב-Chrome‏, Firefox‏, ו-Opera

 • היכנס ל-"ups.com"
 • הדפס תווית תרמית

שימוש ביישום UPS Thermal Printing ב-Safari

 • היכנס ל-"ups.com"
 • נסה להדפיס תווית תרמית
  • אם מופיעה ההודעה "Missing Plugin" (חסר תוסף)
   • לחץ על "Missing Plugin" (חסר תוסף)
   • לחץ על "More Info" (מידע נוסף) כדי להציג את "Java Download for OS X" (הורדת Java ל-OS X)
   • לחץ על "Agree and Start Free Download" (הסכם והתחל בהורדה בחינם)
   • בחר את קובץ jre.dmg והתקן Java

הגדרת העדפות ב-Safari

 • בחר "Preferences" (העדפות) מהתפריט של Safari
 • בחר “Websites” (אתרי אינטרנט) משורת התפריטים
 • בחר “Java” במקטע Plugin (תוספים) בצד שמאל של סרגל הניווט
 • בחר “ups.com” בחלון “Configured Websites” (אתרי אינטרנט שתצורתם נקבעה) בצד ימין
 • החזק את המקש “Option” (אפשרות) לחוץ ולחץ על חץ הרשימה הנפתחת ליד “ups.com”
 • בטל סימון “Run in Safe Mode” (הפעל במצב בטוח)
  • אם אתה מתבקש בהודעה "trust ups.com to run 'Java'" (תן אמון ב-ups.com שיפעיל את Java) בחר "Trust" (תן אמון)
  • אם בזמן הדפסת תווית מופיעה הודעה מוקפצת על סיכון באבטחה לחץ על תיבת הסימון כדי להסכים לתנאים ולהתניות ובחר "Run" (הפעל)
חזרה לראש הדף

הדפסה באמצעות היישומון UPS Thermal Printer

היישומון UPSThermal Printer תומך בהדפסה בדגם של מדפסת טרמית מתוך כל דפדפן או מערכת הפעלה. כדי להשתמש ביישומון, Java גרסה 7 ואילך חייבת להיות מותקנת במחשב. תוכל לבדוק את הגרסה שברשותך בכתובת http://www.java.com.

מדפסות טרמיות לשימוש עבור UPS Internet Shipping


כדי להשתמש ביישומון UPS Thermal printer:

חלוןפעולה
חתימה דיגיטלית לחץ על "תן אמון תמיד ממפרסם זה"
הרחבת Java לחץ על Enable
אבטחה לחץ על Enable ולאחר מכן על Run

שימוש ביישומון UPS Thermal Printer

 • התקן את מנהל ההתקן של UPS Thermal Printer בעזרת השלבים שצוינו קודם לכן בדף זה
 • היכנס אל ups.com
 • הצב את העכבר מעל הכרטיסייה משלוח בראש הדף ובחר באפשרות קבע העדפות בתפריט הנפתח
  הערה: אם אתה משתמש ב- CampusShip, לחץ על הלחצן ההגדרות שלי ובחר ערוך העדפות משלוח
 • במקטע 'העדפות הדפסה', בחר הצג/ערוך
 • לחץ על תיבות הסימון של שטרי מטען טרמיים:
  • השתמש במדפסת הטרמית שלי כדי להדפיס שטרי מטען
  • השתמש במדפסת הטרמית של UPS שלי כדי להדפיס קבלות
 • לחץ על הדפס שטר מטען לדוגמה
  יופיע החלון 'האם ברצונך להפעיל יישום זה?'
 • לחץ על תיבת הסימון 'אל תציג זאת שוב עבור יישומים מהמפרסם והשפה לעיל'.
 • לחץ על 'הפעל'
 • החלון 'אפשר גישה לטופס היישום הבא' יופיע. לחץ על תיבת הסימון 'אל תציג זאת שוב עבור יישום זה ואתר אינטרנט זה'. לחץ על 'אישור'.
 • החלון 'היישומון ביקש גישה למדפסת' יופיע. לחץ על תיבת הסימון 'אפשר תמיד ליישומון זה לגשת למדפסת'. לחץ על 'אישור'.
 • המתן כמה דקות עד שבחירת המדפסת תופיע בחלון 'תווית שטר מטען להדפסה'. בחר את שם המדפסת שלך. שטר המטען יודפס.

בפעם הראשונה שבה תדפיס שטר מטען, ייתכן שתראה אחד או יותר מהחלונות הבאים. בצע את הפעולה שמוצגת בטבלה להלן:


פתרון בעיות:

 • אם לא מופיע חלון מוקפץ לשטרי מטען, ודא שחלונות מוקפצים של ups.com מאופשרים בדפדפן שלך.
 • אם במחשבך לא מותקן Java בגרסה 7, לא יודפס שטר מטען. כדי להתקין גרסה מעודכנת של Java, בקר בכתובת www.java.com.
 • עם במחשבך מותקנת הגרסה הנכונה של Java, נקה את קובצי האינטרנט הזמניים מהדפדפן ונסה שוב.
חזרה לראש הדף

UPS Thermal Printing זמינה עבור Chrome (גרסה 45 ומעלה) ודפדפנים

במידה והתקבלה הודעה כי הדפדפן שלך אינו תומך בפעולה זו, נסו לבצע:

משתמשי Windows: התקינו (קישור מטה) את הקובץ אשר ימקם את אפליקציית UPS Thermal Printer בתיקיית Startup, כך שתפעל בצורה אוטומטית עם הדלקת המחשב.

התקןפתח את הקישור בחלון חדש

חזרה לראש הדף

תמיכה

אינך מוצא את מה שאתה מחפש? קבל מידע אודות שירותים וכלים אחרים.

עבור לדף הבית של התמיכה