של
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraineעוד...
דלג לתוכן העיקרי

מסמכי תמיכה עבור WorldShip

מסמכי תמיכה אלה כוללים תשובות לשאלות נפוצות בנוגע להתקנה, שדרוג ושימוש ב-WorldShip.® בחר בקישור הורד כדי להציג מסמך.

התקן WorldShip

הורדת מסמכי התקנה
שם הקובץתבנית הקובץתאריך יצירההורד
התקנה בעמדת עבודה אישית או קבוצתית
02/18/2021

חזרה לראש הדף

שדרג את WorldShip

הורד את מסמכי השדרוג
שם הקובץתבנית הקובץתאריך יצירההורד
שידרוג עמדת עבודה אישית או קבוצתית
02/18/2021

חזרה לראש הדף

מזג את תוכנת WorldShip

הורד את מסמכי המיזוג
שם הקובץתבנית הקובץתאריך יצירההורד
שדרג תוכנת WorldShip קיימת לגרסת WorldShip 2021
02/18/2021
ייבא רשימת כתובות
01/01/2016
ייבא מידע אודות משלוחים
01/01/2014
ייצא מידע אודות משלוחים
01/01/2014
התקן יצירת שטרי מטען אוטומטיים
01/01/2014
יבוא נתוני המשלוח בעזרת שימוש בדוגמת ההזמנה יבוא במיפוי 1
01/01/2016
שימוש בקובץ XML לביצוע יבוא אוטומטי
01/01/2016
הדרכה על שימוש ביבוא אוטומטי באמצעות קובץ XML
01/01/2016
חוברת הוראות עבודה עם קובץ XML
9/12/2022
XML Auto דוגמא של Import
01/01/2015
XML Batch דוגמא של Import
01/01/2015

חזרה לראש הדף

הכנה


הורדת מסמכי הכנה
שם הקובץתבנית הקובץתאריך יצירההורד
הכינו משלוח מסוג UPS Import ControlSM
01/01/2014
כיצד ליצור תויות מותאמות בעזרת WorldShip
07/31/2015
משלוח חומרים מסוכנים
01/15/2019

חזרה לראש הדף

שירותי הובלת מטען UPS Freight Less-than-Truckload ("LTL") מוצעים על ידי TFI International Inc, החטיבות המסונפות לה או חטיבות (כולל, בין השאר, TForce Freight) אשר אינן מסונפות ל-United Parcel Service ,Inc או לחברה כלשהי המסונפת לה, לחברת בת שלה או לישויות הקשורות אליה ("UPS"). UPS איננה נוטלת על עצמה כל אחריות בנוגע לשירותי ההובלה UPS Freight LTL או לכל שירות אחר המוצע על ידי TFI International Inc או החברות המסונפות לה, החטיבות שלה, חברות הבת שלה או ישויות הקשורות אליה.