של
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraineעוד...
דלג לתוכן העיקרי

הורד את WorldShip


חשוב: עיין ב"מדריך ההתקנה עבור WorldShip" שלהלן לפני שתתחיל בהתקנה.

הורדת קבצים
שם הקובץתבנית קובץתאריך יצירההורדה
WorldShip 2022 (נדרשת התקנה קיימת של WorldShip לשימוש עם Windows® 8.1 ומעלה. התקנות חדשות נתמכות רק ב-Windows® 8.1 ומעלה) 7/25/2022
WorldShip 2021 - מדריך התקנה
01/05/2021 
WorldShip 2021 - מדריך למשתמש
01/05/2021 

הערה: למחשבים עם תחנות עבודה מרוחקות, עיין במרכז ההודעות של WorldShip בנושא Upgrading a Workplace Configuration (שדרוג תצורת מקום עבודה) לפני הורדת הקובץ WorldShip 2022.

הוראות הורדה עבור WorldShip

(הערה: תזדקק למספר חשבון UPS כדי להתקין את ‎‎WorldShip®.)

  1. בחר בקישור הורד שלעיל והפעל את הקובץ או שמור אותו (מומלץ)  ביעד שבחרת. שים למיקום שאליו אתה שומר את הקובץ. עקב גודל הקובץ, מומלץ להשתמש בחיבור פס רחב לאינטרנט. רצוי לשמור עותק של הקובץ בהתקן אחסון חיצוני לגישה בעתיד.

  2. אם שמרת את הקובץ, לחץ עליו פעמיים כדי להתחיל בהתקנה.

  3. בצע את ההנחיות עד להשלמת ההתקנה. לאחר הפעלת הקובץ, ההנחיות ההתחלתיות יהיו באנגלית בלבד. האפשרות לבחור את שפת ההתקנה תופיע במסך שיוצג בהמשך.

הערה: חיבור באמצעות חיוג אינו מומלץ.

התייחס לזמני ההורדה המשוערים:

  • ‎DSL/T1 במהירות ‎1.5 ‎MB (חיבור לאינטרנט): 20 עד 40 דקות
  • כבל/DSL במהירות ‎3.0 ‎MB (חיבור לאינטרנט): 15 עד 30 דקות
  • כבל/DSL במהירות ‎6.0 ‎MB (חיבור לאינטרנט): 10 עד 20 דקות