של
 • Coronavirus Updateעוד...
 • UPS פתוחה לעסקים: שיבושים בשירות עקב נגיף הקורונה... עודעוד...
דלג לתוכן העיקרי

רשימה של פריטים אסורים

פריטים אסורים

הפריטים הבאים אסורים למשלוח לכל המדינות אשר UPS מעניקה בהן שירותים:

 • משקאות אלכוהוליים
 • עורות של בעלי חיים (שאינם מבויתים)
 • פריטים בעלי ערך יוצא דופן (למשל, יצירות אומנות, עתיקות, אבנים יקרות, זהב וכסף)
 • סחורות מסוכנות/חומרים מסוכנים (לפי תקנות IATA עבור Express ו- Expedited, ולפי תקנות ADR עבור Standard)
 • נשק חם
 • פרוות
 • שנהב ומוצרי שנהב
 • בעלי חיים
 • כסף ופריטים סחירים
 • סחורות מתכלות
 • חפצים אישיים (מלבד לארה"ב)
 • צמחים
 • חומרים פורנוגרפיים
 • זרעים
 • טבק ומוצרי טבק
 • מטען ללא ליווי.

פריטים אסורים נוספים: סחורות הנשלחות תחת ATA Carnet וכל ייצוא וייבוא זמניים; סחורות הנשלחות תחת FCR‏, FCT ו- CA(מזומנים תמורת מסמך); משלוחים משחיתים במהותם, אשר מטבעם סביר שיגרמו לזיהום, קלקול או נזק לאנשים, לסחורות או לציוד; סחורות שהובלתן אסורה על פי החוק במדינת המקור, המעבר או היעד (למשל, שנהב ומוצרי שנהב), סחורות הכפופות למס בלו (למשל, משקאות חריפים) או דורשות מתקנים, אמצעי זהירות או היתרים מיוחדים. על פי החוק הישים, סחורות מסוימות מותרות להובלה בהתאם לתנאים קבועים בלבד, וסחורות מסוימות אסורות להובלה באוויר (למשל, נוזלים במיכלי זכוכית).

השולח הוא האחראי לעמוד בתקנות או בחוקים הממשלתיים הנוכחיים החלים בכל מדינה. המשלוחים כפופים לבדיקה וייתכן שיעוכבו על-ידי המכס או נציגי רשויות ממשלתיות אחרות.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב להובלה או להשעות את ההובלה של כל חבילה שאינה נושאת את הפרטים ליצירת קשר עם השולח והמקבל ושל סחורות אשר לדעתנו אין זה מעשי להובילן או שאינן מתוארות, מסווגות או ארוזות ומסומנות באופן המתאים להובלה ואינן מלוות במסמכים הנחוצים.

לא נוביל כל סחורה האסורה על פי חוק או תקנה של כל ממשל פדרלי, מחוזי או מקומי במדינות המקור או היעד, או העלולה להפר כל חוק החל על ייצוא או ייבוא או כל חוק אחר, או לסכן את בטיחותם של עובדינו, סוכנינו או קבלני המשנה שלנו או את אמצעי ההובלה, או אשר לדעתנו גורמת לזיהום, השחתה או נזק אחר לסחורות אחרות או לציוד, או שאין זה מעשי להובילה מבחינה כלכלית או תפעולית.

משלוח פריטים אסורים על בסיס חוזה עם UPS

UPS תקבל פריטים מסוימים שצוינו כאסורים על בסיס חוזה עבור שולחים, בעלי נפח משלוחים קבוע ויכולת לעמוד בכל התקנות הרלוונטיות.

הפריטים שאנו יכולים להוביל לפי קריטריונים מסוימים הם:

 • משקאות אלכוהוליים
 • סחורות מתכלות
 • צמחים
 • זרעים
 • טבק ומוצרי טבק

לא כל סחורה ניתנת למשלוח לכל מדינה.

לקבלת מידע נוסף פנה לסניף UPS באזור מגוריך.

אינה מסכימה לשנע פריטים האסורים לשילוח. מבלי לפגוע בכל הוראה אחרת בתנאים אלה או באיזה מתנאי ההובלה של UPS ,  אם יתברר ל UPS - כי חבילה מכילה כל פריט האסור לשילוח,  תידרש לשאת בדמי ניהול מינימליים נוספים בסך של 150 דולר ארה"ב  אשר ישולמו ל -   UPS בנוסף לכל החיובים האחרים החלים. אין בתשלום כאמור,  כדי להגביל את אחריותך ו / או לגרוע  מאחריותך כלפי UPS כתוצאה מהפרת תנאי התובלה של UPS וכן אין באמור  משום קבלת אחריות כלשהי של  UPS או ויתור על איזה מזכויותיה, בקשר עם פריטים אסורים כאמור

צור קשר עם UPS