של
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraineעוד...
  • Service impacts related to Coronavirus עוד...
דלג לתוכן העיקרי

מסמכי ייצוא

מסמכי יצוא

UPS משתמשת במסמכי הייבוא והייצוא כדי להצהיר כראוי על המשלוח שלך לרשויות המכס הן במדינת הייצוא והן במדינת הייבוא. באפשרותך להיעזר במידע המופיע כאן בתהליך התיעוד.

הערה: עבור משלוחים בין מדינות החברות באיחוד האירופי, אין צורך במסמכי יצוא לשם שחרור ממכס כאשר הסחורות נשלחות בסחר חופשי. עבור סחורות שאינן בסחר חופשי, יהיה עליך למלא ולכלול חשבונית מסחרית.

עבור משלוחי מסמכים

מסמך מוגדר לרוב כתקשורת כתובה, מוקלדת או מודפסת ללא ערך מסחרי.

בעת שליחת מסמכים בינלאומיים ב-UPS Express Envelope או בכל אריזה אחרת, עליך רק למלא תווית משלוח של UPS. בדרך כלל לא נדרשת חשבונית.

יש להתייחס לכל מעטפה או חבילה אחרת כאל משלוח אחד.

עבור משלוחים של פריטים שאינם מסמכים

כאשר משלוחים בינלאומיים כוללים פריטים שאינם מסמכים, דרושים בדרך כלל חשבונית מסחרית מקורית אחת ושני עותקים, בנוסף למסמך המשלוח של UPS.

כשאתה שולח כמה חבילות לאותו נמען, רק עבור החבילה הראשית(1) דרושים מסמך משלוח(2) ושלושה עותקים של החשבונית המסחרית(3). כל חבילה נוספת חייבת לשאת תווית כתובת ושטר מטען למעקב של שירותי UPS Worldwide.

עבור SM‏UPS Worldwide Express Freight, בדרך כלל נדרשים מקור אחד ושני עותקים של חשבונית הלקוח, יחד עם מסמכי השילוח של UPS. עבור משטחים מרובים לאותו נמען, רק המשטח הראשון(1) מחייב מסמך ‏שילוח(2) ושלושה עותקים של חשבונית מסחרית(3). כל משטח נוסף חייב לשאת תווית משלוח ותווית מעקב של UPS Worldwide Services.

מסמכים נוספים

ייתכן שיידרשו מסמכים אחרים, בהתאם לאופי המשלוח ולערכו ולחוקים הספציפיים של מדינת היעד. לדוגמה, במדינות מסוימות דרושה תעודת מקור עבור שחרור ממכס.

קישורים קרובים

הודעה מוקדמת אודות מזון המיוצא לארצות הברית או העובר דרכה.

תקנות חדשות של מינהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) דורשות מתן מידע נוסף כדי לשחרר מזון מיובא מרשות המכס והגנת הגבולות ומה- FDA.

השלם טופס הודעה מוקדמת