של
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraineעוד...
דלג לתוכן העיקרי

העדפות שילוח

UPS CampusShip ממוטב לעיבוד משלוחים באמצעות ספרי כתובות, רשימות תפוצה, שירותי שילוח מוגדרים מראש ואפשרויות אריזה מתוך העדפות המשלוח שלך.

אפשרויות שילוח

המודול 'אפשרויות משלוח' מכיל את הרשימה נפתחת 'שירותי שילוח' ואת הרשימה הנפתחת של סוגי האריזה.

הערה: חלק מהשירותים והפונקציות של UPS CampusShip חייבים להיות מוקצים על-ידי מנהלן UPS CampusShip. כדי ליצור קשר עם המנהלן, בחר בלחצן חיפוש מנהלן (אם זמין) או בתמיכה בחברה בחלק התחתון של הדף 'צור משלוח'. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף 'משאבים' של UPS.com.

שירות: הגדרת העדפות 'שירותי שילוח' של UPS תהפוך שירות זה לאפשרות ברירת המחדל ברשימה הנפתחת 'שירותי שילוח' בדף 'צור משלוח'. תוכל לערוך כל אפשרות שירות שהוגדרה מראש במהלך עיבוד המשלוח.

אריזה: אם העדפת 'אריזה' הוגדרה מראש, העדפה זו תהיה אפשרות ברירת המחדל ברשימה הנפתחת 'אריזה' בדף 'צור משלוח'. ייתכן שסוגי אריזה מסוימים לא יהיו חוקיים עבור בחירת השירות שלך.

כדי לשמור העדפות שירות או אריזה שעברו שינוי, בחר באפשרות עדכן. למידע נוסף על אריזה, עיין בקטע 'אריזה' במדריך זה.

חזרה לראש הדף

אפשרויות של ערכי סימוכין

המקטע 'ערכי סימוכין' מאפשר הגדרה של מספרי סימוכין ברירת מחדל שיופיעו בעת פתיחת טופס השילוח. תוכל לשמור את הערכים או לדרוס אותם.

מספרי סימוכין משמשים לשיקוף של מספרי הזמנות רכש, מספרי חשבוניות וכך הלאה. למספרי סימוכין יש ערך (אותיות, מספרים או ערך אלפנומרי) ותיאור.

מנהלנים יכולים ליצור או לייבא מספרי סימוכין ולאחסן אותם כרשימות. שולחים בחברה יכולים לבחור מספרי סימוכין מערכים ידועים ברשימות ולאמת אותם. כדי לאתר מספרי סימוכין מסוימים ברשימות ולבחור בהם, בחר באפשרות חפש שלצד שדה מספר הסימוכין.

כדי לשמור העדפות של מספרי סימוכין שהשתנו, בחר עדכן.

חזרה לראש הדף

אפשרויות לשיטת תשלום

הסעיף 'שיטת תשלום' מאפשר להגדיר שיטת תשלום שתוצג כשיטת תשלום ברירת המחדל שלך בעת עיבוד משלוחים. אפשרויות שיטת התשלום ברירת המחדל הן חשבון UPS המשויך אל מיקום המשלוחים שלך או כרטיס אשראי (לדוגמה כרטיס חיוב או זיכוי, במקום שיישים).

כדי לשמור שיטות תשלום מועדפות כלשהן, בחר באפשרות עדכן.

הערה:ייתכן שמנהל המערכת בחברה יגביל אפשרויות תשלום מסוימות. למידע נוסף על שיטות תשלום, עיין ב'שיטות תשלום' במדריך זה.

חזרה לראש הדף

היסטורית משלוחים

המודול 'היסטוריית משלוחים' משפיע על האופן שבו משלוחים קודמים מציגים מידע סיכום

:כדי לשנות את השדות שמוצגים בעמודות הטבלה

 1. בטל את הסימון בתיבת הסימון בהגדרות של טבלת הגדרות היסטורית
 2. כדי לשנות את מספר הימים המוצגים, בחר יום אחד, שבעה ימים, 30 יום או טווח תאריכים מותאם אישית מהרשימה הנפתחת

  כדי לשנות את המידע המוצג, בחר מהרשימה הנפתחת שנה לתצוגה עבור אחת מארבע העמודות הספציפיות. בחר את השדה שברצונך להציג בעמודה בטבלה. כדי לוודא שאותו שדה לא נבחר עבור יותר מעמודה אחת, בדוק שנית את הבחירות שלך.

  כדי לשנות את אופן מיון עמודות הטבלה, בחר את אחת מאפשרויות העמודות ברשימה הנפתחת מיון טבלה. ניתן להגדיר את תוצאות הטבלה להצגה בסדר עולה או בסדר יורד על ידי בחירה בלחצן המתאים.


כדי לשחזר את הגדרות העמודה המוגדרות כברירת מחדל, בחר מתוך תיבת הסימון בהגדרות השתמש בטבלת הגדרות ברירת מחדל. פעולה זו מאפסת את ההגדרות המקוריות של היסטוריית הספנות של UPS CampusShip לאחר שינוי הגדרות התצוגה של העמודות ואם וברצונך לשחזר את עמודות הטבלה המוגדרות כברירת מחדל ואת סדר המיון

כדי לשמור העדפות מועדפות של היסטוריית משלוחים, בחר באפשרות עדכון

חזרה לראש הדף

אפשרויות איסוף, הדפסה וספר כתובות

המודול 'זמני בקשות איסוף של UPS' מאפשר להגדיר זמן איסוף סטנדרטי שבו חבילות שמשויכות לבקשת האיסוף יהיו מוכנות לאיסוף. בנוסף, תוכל להגדיר את הזמן המאוחר ביותר שבו תרצה שהחבילות יאספו.

המודול 'העדפות הדפסה' מאפשר לך להגדיר העדפות הדפסה שיחולו על הדפסת חשבוניות ותוויות בעת עיבוד של משלוחים.

 • בחר בתיבת הסימון 'הדפס קבלה' כדי שהקבלה תהיה זמינה להדפסה עם כל השלמת משלוח.
 • בחר בתיבות הסימון 'מדפסת תרמית' כדי שהמדפסת התרמית של UPS תדפיס תוויות וקבלות במקום מדפסת הלייזר. 
  הערה: כדי שאפשרות זו תפעל, עליך להתקין מדפסת תרמית של UPS. כדי להתקין מדפסת תרמית של UPS לחץ על הקישור כדי להוריד את מנהלי ההתקנים של המדפסת.
 • כדי לבדוק מדפסת כלשהי (לייזר או תרמית), בחר באפשרות 'הדפס תווית לדוגמה'.

המודול 'ספר הכתובות' מאפשר לך להגדיר העדפות של ספר כתובות כדי לשמור כתובות חדשות בספר הכתובות של UPS באופן אוטומטי בעת עיבוד של משלוחים ב-UPS CampusShip.

כדי לשמור העדפות שהשתנו, בחר 'עדכון'.

חזרה לראש הדף