של
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraineעוד...
דלג לתוכן העיקרי

יצירת משלוח

UPS CampusShip מספק כלי משלוח רבי עוצמה לשירותך. תהליך השילוח מאפשר הפקת תוויות שטרי מטען לחבילה במהירות וביעילות באמצעות ספר הכתובות, רשימות תפוצה, העדפות שילוח, וערכים שנקבעו מראש על-ידי המנהלן. לקבלת גמישות מיידית, תוכל לשנות או להחליף את רוב הערכים שנקבעו מראש ישירות במסך 'משלוחים'.

הערה: חלק מהשירותים והאפשרויות של UPS CampusShip חייבים להיות מוקצים על-ידי מנהלן UPS CampusShip. כדי ליצור קשר עם המנהלן, בחר בלחצן חיפוש מנהלן (אם זמין) או בתמיכה בחברה בחלק התחתון של  דף  המשלוחים.

תחילת העבודה


שימוש בספר כתובות

יש לך כמה אפשרויות למלא את שדה הכתובת 'שלח ל':

  • הזן שם של נמען או של שם של רשימת תפוצה. רשימה של ערכים תואמים תוצג תוך כדי הקלדה.
  • בחר כתובת או רשימת תפוצה מהתפריט הנפתח של הכתובות האישיות שלך.
  • בחר כתובת או רשימת תפוצה מספר הכתובות של הארגון.
  • בחר כתובת מתוך ספר כתובות חיצוני.
  • הזן כתובת חדשה על-ידי בחירה באפשרות הזן כתובת חדשה.

חבילה, שירותים ומידע לגבי תשלום

אריזה
בדוק את בחירת האריזה ושנה אותה בהתאם לצורך. אם יש לך העדפה שהוגדרה מראש של 'אריזה', העדפה זו מוצגת ברשימה הנפתחת 'אריזה'.

בחר מהתפריט הנפתח את מספר החבילות במשלוח (עד 20). הגדרת ברירת המחדל היא חבילה אחת.

הזן את המשקל הכולל של המשלוח.

  • אם תבחר באפשרות UPS Envelope כאריזה, אין צורך להזין משקל.
  • אם תבחר באפשרות 'אריזה אחרת', הזן את סה"כ המשקל הנפחי עבור המשלוח.

אם המשלוח כולל יותר מחבילה אחת, תהיה לך הזדמנות לציין ערכים שונים עבור כל חבילה; לחלופין, תוכל להשתמש באותם ערכים עבור כל החבילות. אם תבחר לא עבור האפשרות השתמש באותם ערכים עבור כל החבילות, תוכל להזין פרטים ברמת החבילה עבור כל חבילה במשלוח שלך בדף הבא. כדי להסיר חבילה מהמשלוח, בחר באפשרות מחק לצד פרטי החבילה.

סקור את הבחירה 'שירות משלוח' ושנה את הבחירה לפי הצורך. אם אינך בטוח מהו השירות המתאים ביותר למשלוח שלך, לחץ על הקישור השווה אפשרויות שירות לצד התפריט הנפתח 'שירות' כדי לקבל מידע נוסף על האפשרויות הזמינות לך. אם יש לך העדפה שהוגדרה מראש של 'שירות משלוח', העדפה זו מוצגת בתפריט הנפתח 'שירות'.

הזן מספרי סימוכין
הזן מספרי סימוכין רצויים או נדרשים. (ייתכן שהמנהלן ידרוש ויספק 'מספרי סימוכין'). אם המנהלן הגדיר מראש 'מספרי סימוכין' כברירת מחדל, הערך 'מספר סימוכין' יופיע כטקסט שלא ניתן לערוך או לחפש.

שיטת תשלום
סביר להניח ששיטת התשלום תוגדר כברירת מחדל בתור חשבון UPS עבור מיקום המשלוח שלך, או שייתכן כי כבר הגדרת העדפת משלוח (למשל, כרטיס תשלום או מספר חשבון של צד שלישי) המופיעה בטופסי המשלוח שלך. כדי לשנות את שיטת התשלום עבור המשלוח הנוכחי, בחר אפשרות מהתפריט הנפתח 'גבה את עלויות המשלוח מ-'.

כדי לראות את פרטי המשלוח, סמן את התיבה בדוק את פרטי המשלוח, כולל מחיר, לפני השלמת המשלוח הזה.. כדי להשלים את המשלוח ולהדפיס את תוויות האריזה, בחר באפשרות הבא.

חזרה לראש הדף

שירותים לבחירה


ערך מוצהר
החבות של UPS מוגבלת כפי שמצוין בתנאי השימוש החלים של ההובלה. באפשרותך להגדיל את הגבלת החבות של UPS על-ידי הצהרת ערך גבוה יותר עבור הובלה ותשלום עבור חיוב נוסף. הצהרת ערך משלוח מקסימלי עבור חבילה הוא US$50,000 או שווה ערך במטבע מקומי עבור עסקאות של חשבון UPS (לרבות עסקאות בכרטיס אשראי שעבורן סופק מספר חשבון UPS) ו- US$5,000 או שווה ערך במטבע מקומי עבור עסקאות בכרטיס אשראי. הזן ערך מוצהר, ותחויב באופן הדרגתי עבור כל סכום מעל US$100 או שווה ערך במטבע מקומי.

שירות החזר
בעת בחירת שירות החזר של UPS, הזן את 'תיאור הסחורה'. לקבלת פרטים נוספים אודות 'שירותי החזר', עיין בעזרה עבור שירותי החזר.

Quantum View Notify®
אם הכתובת שהזנת או בחרת מכילה כתובת אימייל, באפשרותך לסמן את התיבה כדי לשלוח הודעת משלוח Quantum View Notify לחמש כתובות אימייל לכל היותר. ניתן גם לבחור לשלוח הודעות מסירה וחריגה לכתובות שבחרת. לחלופין, ניתן לבחור באפשרות 'הוספת אפשרויות שילוח' כדי לשנות או להזין את ההגדרות של Quantum View Notify. באפשרותך להזין כתובות אימייל, לבחור את סוג ההודעה, ולכלול הודעת אימייל.

UPS carbon neutral
משלוח  UPS carbon neutral מציע את האפשרות להפחית את פליטת דו-תחמוצת הפחמן המשויכת להובלת המשלוח שלך.

חזרה לראש הדף