של
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraineעוד...
דלג לתוכן העיקרי

שיטות תשלום

כיצד לחייב את חשבון UPS שלך

כדי לחייב את חשבון ה-UPS שלך בעלויות:

 1. בחר באפשרות חייב את מס' חשבון UPS שלי.
 2. כדי לקבוע הגדרות אלה כהעדפות ברירת המחדל, בחר באפשרות בחר הגדרות משלוח אלה כהעדפות שלי בחלקו התחתון של הדף 'הוסף אפשרויות משלוח'.
 3. כאשר יתר אפשרויות המשלוח יהיו לשביעות רצונך, בחר תצוגה מוקדמת של משלוח או שלח עכשיו.

הערה: רק המנהלן יכול להקצות את מספר חשבון UPS שלך. תוכל להשתמש באפשרות חיוב זו רק אם הוקצתה על-ידי המנהלן.

חזרה לראש הדף

כיצד לחייב נמען

בעת בחירת 'חייב את הנמען' כשיטת תשלום, עליך לציין את מספר חשבון UPS של הנמען ואת המיקוד. עליך לבחור מספר חשבון חוקי של חשבון UPS.

כדי לחייב את הנמען בעלויות, עבור לדף 'הוסף אפשרויות שילוח', ובצע את השלבים הבאים:

 1. בחר באפשרות חייב את הנמען.ציין את מספר חשבון הנמען ב-UPS ואת המיקוד עבור החשבון.
 2. כדי לקבוע הגדרות אלה כהעדפות ברירת המחדל, בחר באפשרות בחר הגדרות משלוח אלה כהעדפות שליבחלקו התחתון של הדף 'הוסף אפשרויות שילוח'.
 3. כאשר יתר אפשרויות המשלוח יהיו לשביעות רצונך, בחר תצוגה מוקדמת של משלוח או שלח עכשיו..

הערה: תוכל להשתמש באפשרות חיוב זו רק אם הוקצתה על-ידי המנהלן.

חזרה לראש הדף

כיצד לחייב צד שלישי

באפשרותך לחייב צד שלישי בעלויות המשלוח אם ארץ הנמען או ארץ המוצא וארץ הצד השלישי זהים.

בעת בחירת 'חייב צד שלישי' כשיטת תשלום, עליך לציין את מספר חשבון UPS של הצד השלישי ואת המיקוד.

כדי לחייב צד שלישי בעלויות:

 1. בחר חיוב צד שלישי.ציין את מספר חשבון UPS של הצד השלישי ואת המיקוד עבור החשבון.
 2. כדי לקבוע הגדרות אלה כהעדפות ברירת המחדל, בחר באפשרות בחר הגדרות משלוח אלה כהעדפות שליבחלקו התחתון של הדף 'הוסף אפשרויות שילוח'.
 3. כאשר יתר אפשרויות המשלוח יהיו לשביעות רצונך, בחר תצוגה מוקדמת של משלוח או שלח עכשיו.

הערה: תוכל להשתמש באפשרות חיוב זו רק אם הוקצתה על-ידי המנהלן.

חזרה לראש הדף

כיצד לערוך את שיטת התשלום שלך בעת המשלוח

כדי לערוך את אמצעי התשלום שלך בעת יצירת משלוח, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בדף המשלוח, בחר את כתובת הנמען. לאחר מכן, בחר 'הוסף אפשרויות שילוח'.
 2. תחת המקטע 'אמצעי תשלום', בחר באפשרות החיוב הרצויה.
 3. כדי להגדיר העדפות משלוח אלה כהעדפות ברירת המחדל שלך, בחר 'קבע הגדרות משלוח אלה כהעדפות שלי' בתחתית הדף 'הוסף אפשרויות שילוח'.
 4. כשתהיה מרוצה מכל אפשרויות המשלוח האחרות, בחר 'תצוגה מקדימה של משלוח' או 'שלח עכשיו'.
חזרה לראש הדף