של
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraineעוד...
דלג לתוכן העיקרי

לאסוף מידע עיקרי

כיצד לאסוף מידע עיקרי

מפורטים בהמשך סוגי המידע הזמינים שיידרשו לך בעת הגדרת איסוף

נתוני העובדים
של UPS CampusShip הרלוונטיים לנתוני העובד: שמות, שמות כניסה שהקיצית למשתמשי UPS Campus Ship, אתרים, כתובות אימייל ומספרי טלפון. קבץ עובדים אלה לפי הרשאות המשלוח (לדוגמה, הרשאות משתמש) שיידרשו להם כדי להיות יעילים ביותר. קבוצות אלה ייצרו את סדרות הרשאות המשלוח שתיצור מאוחר יותר. כדי לקבל מידע נוסף על יצירת סדרות הרשאות משלוח אלה, ראה את הסעיף 'סדרות הרשאות משלוח' במדריך זה.
הערה: עבור עובדים ששולחים מאתרים מרובים, ניתן ליצור סטאטוס של 'עובד בנסיעות' בעת הגדרת ההרשאות.

מספרי חשבון וכתובות
אוספים את מספרי חשבונות UPS של החברה, כתובות איסוף ומיקום משלוחים.

מספרי סימוכין
אוספים מספרי סימוכין שבהם ברצונך להשתמש כדי לזהות כל חבילה (לדוגמה, קודי לקוח/חומר, קודי מחלקה, קודי עלות, מספרי פרויקט וכדומה). קבע כיצד לתייג שדות סימוכין אלה, והחלט אם השדות מחייבים אימות. (לא ניתן לעבד את החבילה אם מוזן מידע שגוי).
הערה: כדי לייבא מידע (קובצי כתובות של הארגון, אתרים, ערכי מספר סימוכין ומשתמשים) במקום להקליד, סיומת הקובץ חייבת להיות csv. הליכי הייבוא מתוארים ב'ייבוא קובץ'.