של
  • UPS Expedited and Worldwide Express Freight shipments from Europe to the U.S. experiencing delaysעוד...
  • Service impacts related to Coronavirus עוד...
דלג לתוכן העיקרי

היסטוריית המשלוחים שלך

הצגת היסטוריית המשלוחים של החברה שלך היא פעולה פשוטה. בהתאם לרמה המנהלתית שלך, ניתן לגשת אל היסטוריית המשלוחים של החברה כולה או של מיקום מסוים. ניתן למיין את המידע הזה על סמך קטגוריית שאתה מציין, למשל שם משתמש, מיקומים או מספרי סימוכין (מספר לקוח/מקרה, קודי עלויות או מספרי הזמנות רכש). בסעיף זה מתואר האופן שבו ניתן להציג או לייצא את פרטי המשלוח המפורטים האלו, ולאחר מכן לשמור ולפתוח אותם בתוכנית המועדפת עליך.