של
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraineעוד...
דלג לתוכן העיקרי

שאלות נפוצות בנושא מסמכי יצוא

איזה סוג חשבונית עלי לספק עבור השילוח הבינלאומי שלי?

כל המשלוחים הכוללים פריטים שאינם מסמכים דורשים חשבונית מסחרית.

שלושה עותקים של החשבונית המסחרית או של חשבונית פרופורמה (אם חשבונית מסחרית לא זמינה) נדרשים עבור כל המשלוחים של פריטים שאינם מסמכים. אפשר להשתמש בנייר מכתבים אישי או עסקי לצורך חשבוניות אלו, אם הוא מכיל את כל פרטי המשלוח הדרושים המופיעים בחשבונית.

הערה: UPS Connect מפיק מסמכי יצוא באופן אוטומטי.

חשבונית מסחרית צריכה לכלול:

 • שם וכתובת השולח (המוכר), בהתאם למוצג בתווית הכתובת, כולל איש קשר ומספר טלפון
 • שם וכתובת המקבל (הנמען), כולל מדינת יעד ומיקוד, בהתאם למוצג בתווית הכתובת. כדי להבטיח מסירה מהירה, איש קשר ומספר טלפון
 • תאריך חשבונית
 • הזמנת רכש או מספר חשבונית, אם הדבר רלוונטישם וכתובת הרוכש (המייבא), אם היא שונה מזו של המקבל, כולל שם איש קשר ומספר טלפון
 • תיאור מלא של כל פריט במשלוח
 • מידע לגבי הרכב הפריט ולמה הוא משמש (כלול קודי מכס מתואמים, אם הם ידועים לך)
 • מדינת מוצא. איפה הפריט יוצר?
 • מספר יחידות, ערך יחידה וערך כולל של כל פריט. לדוגמיות ופריטים ללא ערך מסחרי, יש לציין ערך נקוב או שווי שוק הוגן לצורכי המכס
 • חיובי הובלה וערך ומוצהר או ביטוח
 • הערך הכולל של המשלוח, כולל מטבע המימוש
 • סיבת היצוא. לדוגמה: מכירות, תיקונים, העברה בין חברות
 • תנאי המכירה (Incoterm) שלפיהם מוגדרים החיובים הכלולים בערך המוחלט המופיע בחשבונית. לדוגמה: CIF - עלות, ביטוח ומטען
 • מספר החבילות והמשקל הכולל של החבילות
 • חתימת השולח והתאריך
חזרה לראש הדף

בתעודות מקור של NAFTA עושות שימוש קנדה, מקסיקו, פוארטו ריקו וארה"ב הכדי לקבוע אם סחורות מיובאות מקבלות מכס מופחת או שהמכס מבוטל כפי שמצויין ב- North American Free Trade Agreement‏ (NAFTA).

טפסים שמילוים מקוון,הינו יישום המיועד עבור סחורות שמקורן בארה"ב או בפוארטו ריקו בלבד. תעודת המקור של NAFTA זמינה גם כמסמך ללא נייר שאותו ניתן לשדר בצורה אלקטרונית כחלק מחבילת Paperless Invoice (היכן שזמין). בעת משלוח מארה"ב או קנדה, הכן מקור אחד ושני עותקים של החשבונית. בעת משלוח מפארטו ריקו, הכינו מקור אחד ועותק אחד,.

תעודת המקור של NAFTA חייבת להיות מצורפת לחשבונית אם ערך המשלוח גדול מהסכומים הבאים:

 • US$1,000 ונשלח ליעד במקסיקו מקנדה או מארה"ב.
 • $2,500CAD (דולר קנדי) ונשלח ליעד קנדי ממקסיקו ומארה"ב.
 • US$2,500 ונשלח ליעד בארה"ב מקנדה וממקסיקו.


משלוחים המוערכים בסכומים נמוכים יותר מהמפורט למעלה אינם מחייבים תעודת מקור של NAFTA. במקום זאת, על הלקוח להקליד את ההצהרה הבאה של חשבונית המשלוח:

"הנני לאשר  כי משלוח זה עומד בתנאי המקור הנדרשים לשחרור תחת הסכם NAFTA."

למטרות קבלת טיפול בתעריף מועדף, יש להשלים מסמך זה בצורה קריאה (הדפסה או הקלדה) ובמלואו על-ידי היצואן, ועליו להימצא ברשותו של היבואן בעת ביצוע ההצהרה. גם המפיק יכול להתנדב להשלים מסמך זה לשימושו של היבואן.

חזרה לראש הדף

היכן אפשר לגשת לטפסים הקשורים למשלוחים הבינלאומיים שלי?

UPS TradeAbilityTM כולל מגוון טפסים המיועדים למשלוחים בינלאומיים. ניתן למלא חלק מהטפסים באינטרנט, או לעיין בספרייה של טפסים ניתנים להורדה. ספק את פרטי המשלוח פעם אחת, ושייך אותם לטפסים מרובים לפי הצורך. ניתן למלא את הטפסים הבאים באינטרנט:

 • חשבונית
 • תעודת מקור של NAFTA

כדי לגשת לטפסים בינלאומיים, ניתן לעבור לכרטיסייה 'משאבים' של CampusShip ולבחור 'השתמש בכלים בינלאומיים'. מדף זה, בחר 'גש לטפסים בינלאומיים'. הקישור מוביל לדף שבו ניתן להוריד טפסים לדוגמה או למלא טפסים באינטרנט.

חזרה לראש הדף

מתי אני צריך טופס הודעה מראש על יבוא מזון של ה-FDA האמריקאי?

תקנות חדשות של מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) דורשות מתן מידע נוסף כדי לשחרר מזון מיובא מרשות המכס, מהגנת הגבולות ומה- FDA.

בהתאם לכתובות המוצא והנמען של המשלוח, בקשת השילוח עשויה לכלול קישור לטופס הזה ליד תחתית הדף 'השלם משלוח'. בחר את הקישור כדי למלא באינטרנט טופס הודעה מראש.

חזרה לראש הדף