של
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraineעוד...
דלג לתוכן העיקרי

רשימות תפוצה

תוכל ליצור רשימת תפוצה באמצעות כתובות מתוך ספרי הכתובות הארגוניים או האישיים שלך. כל רשימת תפוצה יכולה לכלול 100 כתובות לכל היותר, החייבות להיות באותה מדינה או או באיחוד האירופי. כשתהיה בדף 'צור משלוח', תוכל לבחור רשימת תפוצה מרשימה הנפתחת או להזין שם של רשימת תפוצה בשדה הקלט 'מצא כתובת לפי טקסט'. משלוחים של פריט יחיד עם מאפייני משלוח זהים (משקל, שירות, אבזור, שיטת תשלום) ניתן לעבד באמצעות רשימת תפוצה.

הערה: חלק מהשירותים ומהפונקציונליות של UPS CampusShip חייבים להיות מוקצים על-ידי מנהל UPS CampusShip. ליצירת קשר עם המנהלן בחר בלחצן חיפוש מנהלן (אם זמין) או באפשרות תמיכת חברה בחלקו התחתון של הדף.