של
  • Service impacts related to Coronavirus עוד...
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraineעוד...
דלג לתוכן העיקרי

Edit/Delete Locations

כיצד לערוך ולמחוק אתרים

עריכת אתר

  1. בחר בכרטיסייה אדמיניסטרציה, עבור אל ניהול אתרים, ולאחר מכן בחר חיפוש אתרים. הדף שיוצג מאפשר לחפש אתרים ספציפיים לפי שם אתר או מספר חשבון אתר אשר מכילים, מתחילים עם או תואמים לביטוי החיפוש שלך.
  2. הדף מתרענן עם תוצאות החיפוש שלך. כדי לצאת מהחיפוש, בחר בטל.
  3. בחר אתר ספציפי לעריכה ובחר צפייה/עריכה.
  4. לאחר הבחירה באתר, יוצג דף המכיל מידע על האתר. ערך את פרופיל האתר (לדוגמה, מידע על הכתובת, מספר הטלפון או השלוחה של איש הקשר באתר או מספר החשבון של האתר).
  5. ודא שכל השדות הנדרשים המוצגים בהדגשה מכילים נתונים קבילים ומדויקים. אם העדכון אינו מצליח, תוצג הנחייה שתודיע לך איזה שדות יש לשנות או להשלים.

מחיקת אתר

  1. בחר בכרטיסייה אדמיניסטרציה, עבור אל ניהול אתרים, ולאחר מכן בחר חיפוש אתרים. הדף שיוצג מאפשר לחפש אתרים ספציפיים לפי שם אתר או מספר חשבון אתר אשר מכילים, מתחילים עם או תואמים לביטוי החיפוש שלך.
  2. הדף מתרענן עם תוצאות החיפוש שלך. כדי לצאת מהחיפוש, בחר בטל.
  3. בחר אתר ספציפי למחיק ובחר מחק. לאחר בחירה באתר, יוצג דף לאישור המחיקה. תתקבל הנחייה שתודיע לך שהאתר הקיים, וכל מידע משתמש המשויך לאתר זה, יימחקו לצמיתות. בחן את המידע וכדי לאחר את המחיקה, בחר מחק.