של
 • Service impacts related to Coronavirus עוד...
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraineעוד...
דלג לתוכן העיקרי

Edit/Delete Users

כיצד לערוך משתמשים

 1. בחר בכרטיסייה אדמיניסטרציה, עבור אל ניהול משתמשים, ולאחר מכן בחר חיפוש משתמשים. הדף שיוצג מאפשר לחפש משתמשים ספציפיים לפי שם משתמש (מזהה משתמש) אשר מכילים, מתחילים עם או תואמים לביטוי החיפוש שלך. אופציונלי: ניתן לסנן את תוצאות חיפוש המשתמש ידי בחירה באפשרות 'עוד' והזנת חמישה אתרים לכל היותר.
 2. הדף מתרענן עם תוצאות החיפוש שלך. כדי לצאת מהחיפוש, בחר בטל.
 3. מבין התוצאות, בחר משתמש ספציפי ובחר צפייה/עריכה.
 4. יוצג הדף עם סיכום פרטי המשתמש. ליד כל סעיף שברצונך לעדכן, בחר באפשרות עריכה. ערוך את מידע פרופיל המשתמש (מספר טלפון או שלוחה, מיקום משלוחים או הרשאה) או מידע הרשאת UPS CampusShip של המשתמש (סטאטוס הנסיעות של המשתמש או הרשאה אדמיניסטרטיבית).
 5. כדי לשנות ולאחסן מידע משתמש, ודא שהשדות הנדרשים המוצגים בהדגשה מכילים נתונים קבילים ומדויקים ולאחר מכן בחר באפשרות עדכון. אם העדכון מחייב מידע נוסף, תוצג הנחייה שתודיע לך איזה שדות יש לשנות או להשלים.
 6. כשתשלים את כל העריכות, בחר באפשרות המשך.

חזרה לראש הדף

כיצד למחוק משתמש

 1. בחר בכרטיסייה אדמיניסטרציה, עבור אל ניהול משתמשים, ולאחר מכן בחר חיפוש משתמשים. הדף שיוצג מאפשר לחפש משתמשים ספציפיים לפי שם משתמש (מזהה משתמש) אשר מכילים, מתחילים עם או תואמים לביטוי החיפוש שלך. אופציונלי: כדי לסנן את תוצאות חיפוש המשתמש, הזן חמישה אתרים לכל היותר על-ידי בחירה באפשרות עוד.
 2. הדף מתרענן עם תוצאות החיפוש שלך. כדי לצאת מהחיפוש, בחר בטל.
 3. מבין התוצאות, בחר משתמש ספציפי ובחר מחק.
 4. יוצג הדף 'אישור מחיקה'. כדי לאשר את המחיקה, בחר מחק.

חזרה לראש הדף