של
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraineעוד...
דלג לתוכן העיקרי

זכויות ניהול

זכויות של מנהלני אתרים וחברות

כמנהלן של UPS CampusShip הסמכות שלך תנוע בטווח שבין כל הזכויות ברמת החברה (מנהלן חברה) לבין זכויות מסוימות הניתנות לאתר מסוים (מנהל אתר)

זכויות של מנהלן החברה

הערה: UPS CampusShip ממליץ למנות שני מנהלני חברה לפחות כדי להבטיח גיבוי בעת היעדרות.

כמנהלן חברה, אתה נהנה מכל זכויות הניהול ברמת החברה. יש לך אפשרות לראות את כל פעילות המשלוחים של החברה בכל אתר משתתף ויש לך גישה וזכויות לכל הפונקציות של UPS CampusShip ברחבי החברה, לרבות:

 • הצגה/עריכה של פרופיל החברה
 • הוספה/עריכה/מחיקה של אתרי החברה
 • הוספה/עריכה/מחיקה של משתמשים
 • הוספה/עריכה/מחיקה של ערכת הרשאות המשלוח
 • הוספה/עריכה/מחיקה של ערכי מספרי סימוכין
 • הוספה/עריכה/מחיקה של כתובות בפנקס הכתובות הארגוני
 • הוספה/עריכה/מחיקה של כתובות בפנקס הכתובות האישי
 • הצגת היסטוריית המשלוחים לפי המשלוחים שלי, לפי משתמש, לפי מספר סימוכין, לפי אתר או לפי כל האתרים
 • בקשת היסטוריית משלוחים לפי טווח תאריכים עבור החברה כולה
 • ייבוא כתובות, אתרים, ערכי מספרי סימוכין, משתמשים של החברה
 • הוספה/עריכה/מחיקה של קבוצות של כתובות
 • ניהול סינון IP

זכויות של מנהלן אתר

כמנהלן אתר, אתה נהנה מכל זכויות הניהול של אתר החברה הספציפי שלך. באפשרותך לראות את כל הפעילות של משלוחי האתר שלך ויש לך גישה לזכויות לפונקציות של UPS CampusShip הזמינות לאתר שלך, שעשויות לכלול:

 • הוספה/עריכה/מחיקה של אתרי החברה
 • הוספה/עריכה/מחיקה של משתמשים
 • הצגת ערכות של הרשאות משלוח
 • הוספה/עריכה/מחיקה של כתובות בפנקס הכתובות הארגוני
 • הוספה/עריכה/מחיקה של כתובות בפנקס הכתובות האישי
 • הצגת היסטוריית המשלוחים לפי המשלוחים שלי, לפי משתמש, לפי אתר או לפי כל האתרים
 • בקשת היסטוריית משלוחים לפי טווח תאריכים עבור אתר או אתרים, במקרים שרלוונטי
 • הוספה/עריכה/מחיקה של קבוצות של כתובות


הערה: הענקת זכויות ניהול לכל משתמש מיועד אחר מאפשרת למשתמש להציג נתוני חברה רלוונטיים ולקבל יכולת פוטנציאלית להוסיף, לערוך ולמחוק משתמשים, ערכות של הרשאות משלוח, ערכי מספרי סימוכין, מקומות משלוח ואת פנקס הכתובות הארגוני.

מידע קרוב