של
  • UPS Expedited and Worldwide Express Freight shipments from Europe to the U.S. experiencing delaysעוד...
  • Service impacts related to Coronavirus עוד...
דלג לתוכן העיקרי

External Address Book

איך לבחור כתובות ממקור חיצוני

לפני שתבחר כתובת מספר הטלפונים החיצוני שלך, עליך להוריד ולהתקין את ממשק ספר הטלפונים החיצוני מעמוד השילוח.

  1. בצע כניסה
  2. בחר את הקישור לספר הטלפונים החיצוני מתחת להתחל את המשלוח שלך.
  3. בחר הבא להתקנה, ולאחר מכן סיום.

שים לב: עליך להיות בעל רשיון בעלות חוקי עבור מערכות הפעלה Windows® XP, Windows Vista® and Windows® 7  על מנת להתקין את ספר הטלפונים החיצוני.

לאחר שהתקנת את ממשק ספר הטלפונים החיצוני, תוכל לבחור כתובות מתוך ספר הטלפונים שלך ב- Outlook® והן יוצגו אוטומטית במסך השילוח שלך. 

  1. בצע כניסה..
  2. בחר בקישור ספר טלפונים חיצוני תחת התחל את המשלוח שלך.
  3. הקלד שם או בחר מרשימה, ואז OK.
  4. סיים את המשלוח שלך.