של
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraineעוד...
דלג לתוכן העיקרי

Edit/Delete Entries

You may edit or delete address information stored in your company's Corporate Address Book or your personal UPS Address Book.

How To Edit an Address Book Entry

  1. Select the My Settings tab and go to Search Address under Corporate Address Book or UPS Address Book. The page that displays allows you to search for specific address book entries by Nickname, Company Name, or a Contact Name that contains, starts with, or matches your search phrase.
  2. The page refreshes with your search results. To quit your search, select Cancel.
  3. From the results, choose a specific address book entry and select View/Edit.
  4. An address book details page displays. You may type or paste over the address information, location ID, and other entry fields. To quit the address book entry, select Cancel.
  5. Make sure that all required fields in bold contain acceptable and accurate data before selecting Update to store the information in UPS CampusShip. If the update requires more information, a prompt informs you which fields should be modified or completed.

חזרה לראש הדף

כיצד למחוק ערך בספר הכתובות

  1. בחר את הכרטיסייה ההגדרות שלי ועבור אל חפש כתובת תחת 'ספר הכתובות של חברה' או 'ספר כתובות אישי'. מוצג דף שמאפשר לך לחפש בערכי ספר הכתובות הספציפי לפי 'כינוי', 'שם חברה' או 'שם איש קשר' שמכיל את ביטוי החיפוש, מתחיל בו או מתאים לו.
  2. הדף מתרענן עם תוצאות החיפוש שלך. כדי לצאת מהחיפוש, בחר ביטול.
  3. מהתוצאות, בחר ערך ספציפי של ספר כתובות ובחר מחק.
  4. דף 'אישור מחיקה' מוצג. כדי לאשר את המחיקה, בחר מחק.
חזרה לראש הדף